Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Englanti ja Wales

Tällä sivulla annetaan tietoja Englannin ja Walesin erikoistuomioistuimista, myös erikoistuneista hallintopäätösten muutoksenhakutuomioistuimista (Tribunals).

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Hallintotuomioistuimet

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on äskettäin käynnistetty uusi yhdenmukaistettu tribunal-tuomioistuinten järjestelmä. Yksityiskohtaisia tietoja näistä tuomioistuimista on oikeusviraston verkkosivustossa (Her Majesty’s Courts and Tribunals service).

First-tier tribunal

Hallintopäätösten alempi muutoksenhakutuomioistuin first-tier tribunal on yleinen hallintotuomioistuin. First-tier tribunalin päätehtävänä on käsitellä hallinnollisia päätöksiä vastaan tehtyjä valituksia aloilla, joilla sille on annettu toimivaltaa. Joissakin asioissa sen tuomiovalta kattaa koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueen. Alempi muutoksenhakutuomioistuin jakautuu kuuteen jaostoon (chambers):

 • sosiaalietuusjaosto
 • terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • sota-eläkkeitä ja asevoimien maksamia korvauksia käsittelevä jaosto
 • verojaosto
 • yleinen sääntelyjaosto
 • maahanmuutto- ja turvapaikkajaosto.

Seitsemäs jaosto, jossa käsitellään maanomistus- ja kiinteistöasioita, on määrä perustaa lähiaikoina.

Upper tribunal

Ylempi muutoksenhakutuomioistuin upper tribunal on perustettu käsittelemään alemman muutoksenhakutuomioistuimen päätöksiä vastaan tehtyjä valituksia. Upper tribunalin tuomiovalta kattaa koko Yhdistyneen kuningaskunnan, ja sekin on jaettu jaostoihin. Sillä on toimivalta käsitellä myös ylemmän oikeusasteen High Court ‑tuomioistuimen sille siirtämiä tuomioistuinvalvonta-asioita (judicial review). Tällä hetkellä on toiminnassa neljä jaostoa:

 • hallintovalitusjaosto
 • kiinteistöjaosto
 • vero- ja varallisuusjaosto
 • maahanmuutto- ja turvapaikkajaosto.

Työtuomioistuimet

Työtuomioistuin (Employment Tribunal) ja sen päätöksistä tehtyjä valituksia käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Employment Appeal Tribunal) ovat erillisiä hallintotuomioistuimia, vaikka niillä on kiinteä yhteys edellisiin.

Oikeudenkäynti tribunal-tuomioistuimissa ei yleensä ole yhtä muodollinen kuin muissa tuomioistuimissa. Tribunalin jäseninä voi olla myös muiden alojen asiantuntijoita, kuten lääkäreitä ja maallikkotuomareita, mutta oikeuden puheenjohtaja on lähes aina oikeusoppinut.

Administrative Court -tuomioistuin valvoo Englannin ja Walesin muita hallintotuomioistuimia sekä alempia ja tribunal-tuomioistuimia.

Erikoistuomioistuimet

Englannissa ja Walesissa on useita erikoistuomioistuimia:

 • Coroners’ Courts eli kuolinsyyn selvitystuomioistuimet, joissa kuolinsyyn selvittäjä tutkii (joskus valamiehistön kanssa) väkivaltaisen, luonnottoman ja epäilyttävän kuoleman syitä taikka äkillisiä kuolemia, joissa kuolinsyy ei ole tiedossa.
 • Court of Protection käsittelee asioita, jotka koskevat vajaavaltaisten aikuisten (ja joissakin tapauksissa alaikäisten) omaisuutta, terveydenhoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia. Tuomioistuimella on myös toimivalta vahvistaa, onko henkilöllä oikeustoimikelpoisuus tehdä tietty päätös. Se on ylemmän asteen yleinen tuomioistuin (superior court of record), jolla on toimivalta tehdä ennakkopäätöksiä.
 • Sotatuomioistuimissa (Courts Martial) käsitellään asevoimien jäseniä vastaan nostettuja sotaoikeuden alaan kuuluvia kanteita.
 • Kirkon tuomioistuimissa (Ecclesiastical Courts) puolestaan ratkaistaan Englannin kansalliskirkkoon ja kirkkolakiin liittyviä asioita.

Linkkejä

Her Majesty’s Courts and Tribunals Service

Päivitetty viimeksi: 12/06/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme