Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Monissa jäsenvaltioissa on erikoistuomioistuimia, jotka käsittelevät erityisasioita. Erikoistuomioistuimissa käsitellään usein hallinnollisiin asioihin liittyviä riita-asioita tai joissakin tapauksissa yksityishenkilöiden tai yritysten välisiä riita-asioita.

Useissa jäsenvaltioissa on hallinnollisia asioita hoitavia erikoistuomioistuimia, joissa käsitellään viranomaisten tekemiin päätöksiin liittyviä riita-asioita viranomaisten ja yksityishenkilöiden tai yritysten välillä. Riita-asiat voivat koskea esimerkiksi rakennuslupia, liiketoiminnan harjoittamista varten tarvittavia lupia tai verotuspäätöksiä.

Yksityishenkilöiden ja/tai yritysten välisten riita-asioiden ("siviiliasioiden") selvittämiseksi on joissakin jäsenvaltioissa erikoistuomioistuimia, jotka käsittelevät työsopimusasioita.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme