Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Κάτω Χώρες

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια στις Κάτω Χώρες είναι τα εξής:

  • Πρωτοδικείο (Rechtbank): πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται όλες οι διοικητικές υποθέσεις
  • Εφετείο (Gerechtshof): δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι φορολογικές υποθέσεις
  • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Hoge Raad): τριτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι φορολογικές υποθέσεις
  • Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep): δευτεροβάθμιο (και ανώτατο) δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι ασφαλιστικές υποθέσεις
  • Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven): δευτεροβάθμιο (και ανώτατο) δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι υποθέσεις κοινωνικού/οικονομικού διοικητικού δικαίου
  • Τμήμα Διοικητικής Δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): δευτεροβάθμιο (και ανώτατο) δικαστήριο στο οποίο υπάγονται διοικητικές υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται σε άλλα εφετεία.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο του δικαστικού συστήματος των Κάτω Χωρών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστικό σώμα και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο