Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ειδικά δικαστήρια

Στη Φινλανδία υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται σε ειδικούς Οργανισμούς δικαστηρίων. Τα ειδικά δικαστήρια έχουν δημιουργηθεί για να χειρίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων για τις οποίες τα γενικά ή διοικητικά δικαστήρια θεωρούνται αναρμόδια εφόσον αυτές απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε οικονομικά και άλλα θέματα. Η σύνθεση των ειδικών δικαστηρίων αντικατοπτρίζει συνήθως την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται σε κάθε σχετικό τομέα. Ειδικά δικαστήρια είναι τα εξής:

  • Το Εργατοδικείο
  • Το Δικαστήριο Θεμάτων Αγοράς
  • Το Ασφαλιστικό Δικαστήριο, και
  • Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Το Εργατοδικείο

Το Εργατοδικείο (työtuomioistuin/arbetsdomstolen) χειρίζεται και διευθετεί τις διαφορές που ορίζονται με βάση την ερμηνεία του νόμου περί συμβάσεων απασχόλησης, του νόμου περί συμβάσεων των κρατικών δημοσίων υπαλλήλων, του νόμου περί συμβάσεων των δημοτικών δημοσίων υπαλλήλων και του νόμου που διέπει τις συμβάσεις των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στην Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία. Εκδικάζει επίσης διαφορές που προκύπτουν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων.

Το Δικαστήριο Θεμάτων Αγοράς

Το Δικαστήριο Θεμάτων Αγοράς (markkinaoikeus/marknadsdomstolen) χειρίζεται υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, του νόμου περί συνηγόρου του καταναλωτή και του νόμου περί αγορών κινητών αξιών. Διευθετεί επίσης ζητήματα που αφορούν όρους εμπορίας και συμβάσεων οι οποίοι διέπονται από τον νόμο που ρυθμίζει τις συμφωνίες μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών, καθώς και παραβάσεις του νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού.

Το Ασφαλιστικό Δικαστήριο

Το Ασφαλιστικό Δικαστήριο (vakuutusoikeus/försäkringsdomstolen) είναι ειδικό δικαστήριο για θέματα διοικητικού δικαίου. Λειτουργεί ως δικαστήριο για τις υποθέσεις κοινωνικής πρόνοιας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Χειρίζεται μεταξύ άλλων διαφορές που προκύπτουν από διάφορες περιπτώσεις ασφάλισης ασθενείας και ατυχήματος και εφεσιβάλλει κατά αποφάσεων του Συμβουλίου Συνταξιοδοτικών Προσφυγών, του Συμβουλίου Προσφυγών Ασφάλισης Ατυχημάτων, της Επιτροπής Προσφυγών του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συμβουλίου Προσφυγών Ανέργων.

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Valtakunnanoikeus/Riksrätten) είναι ειδικό δικαστήριο που εξετάζει υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες άνομης συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εκ μέρους υπουργών, δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ορισμένων υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο συνέρχεται μόνον όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ο δικτυακός τόπος για το δικαστικό σύστημα της Φινλανδίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Φινλανδίας. Είναι μια πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης για όσους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς, τους δικαστικούς επιμελητές και τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής.

Περιλαμβάνει π.χ. την πλέον πρόσφατη νομολογία από τα εφετεία και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους όλων των δικαστηρίων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.