Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Холандия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Административни съдилища

Административните съдилища в Нидерландия са:

  • окръжен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд за всички административни дела
  • апелативен съд (Gerechtshof): апелативен съд за данъчни дела
  • Върховен съд (Hoge Raad): върховен съд за данъчни дела
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep): апелативен съд (и съд от последна инстанция) за дела, свързани със социалното осигуряване
  • Апелативен трибунал за търговия и индустрия (College van Beroep voor het bedrijfsleven): апелативен съд (и съд от последна инстанция) по социално-икономическо административно право
  • Департамент за административна съдебна практика на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): апелативен съд (и съд от последна инстанция) за всички административни дела, които не са решени от други апелативни съдилища.

Бази данни с правна информация

Информация може да бъде намерена на уебсайта, посветен на съдебната система на Нидерландия.

Връзки по темата

Съдебна система на Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Последна актуализация: 11/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт