Imovinskopravna pitanja u braku i registriranom partnerstvu

Parovi čiji odnos ima međunarodnu dimenziju koji traže pravne informacije o svojoj imovini u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog supružnika.

Građani Unije sve češće prelaze nacionalne granice zbog studiranja, rada ili zasnivanja obitelji u drugoj državi članici, zbog čega raste broj parova s međunarodnom dimenzijom: parova partnera različitih nacionalnosti, parova koji žive u državi članici čije državljanstvo nemaju, parova koji posjeduju nekretnine u različitim državama ili parova koji se razvedu ili preminu u stranoj zemlji. Međunarodni parovi koji su zasnovali bračnu zajednicu ili registrirano partnerstvo moraju upravljati svojom imovinom te je podijeliti u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera.

Trenutačno se osobe u međunarodnom braku ili registriranom partnerstvu suočavaju s nesigurnošću prilikom upravljanja imovinom ili njezine podjele u slučaju razvoda ili smrti. Teško doznaju u kojoj je državi članici sud nadležan za rješavanje pitanja njihova imovinskog režima, koje će se pravo primjenjivati na njihov imovinski režim i kako će odluka o njihovu imovinskom režimu donesena u jednoj državi članici biti priznata i izvršena u drugoj državi članici.

Komisija je 2011. predstavila dva prijedloga kojima se međunarodnim parovima osigurava pravna sigurnost u pogledu upravljanja njihovom imovinom i njezina dijeljenja u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera. Jedan od prijedloga odnosio se na imovinske režime za bračne zajednice, a drugi na imovinske režime za registrirana partnerstva. Kako ti prijedlozi potpadaju pod obiteljsko pravo, Vijeće ih je moralo donijeti jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Nakon nekoliko godina pregovora Vijeće je u prosincu 2015. zaključilo da se prijedlozi neće moći jednoglasno donijeti u razumnom roku.

Nakon toga, 18 država članica (Švedska, Belgija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Španjolska, Francuska, Portugal, Italija, Malta, Luksemburg, Njemačka, Češka, Nizozemska, Austrija, Bugarska, Finska i Cipar) izrazilo je želju da uspostave pojačanu međusobnu suradnju u području imovinskog režima međunarodnih parova kako bi države članice koje to žele mogle donijeti zakonodavstvo Unije u tom području.

Na temelju navedenih zahtjeva Komisija je 2. ožujka 2016. donijela tri prijedloga: prijedlog Odluke Vijeća o odobravanju pojačane suradnje u području imovinskih režima međunarodnih parova, kojim su obuhvaćene i bračne zajednice i registrirana partnerstva, te dva prijedloga uredbi Vijeća za provedbu pojačane suradnje, prvi o imovinskom režimu za bračne zajednice, a drugi o imovinskom režimu za registrirana partnerstva.

Prijedlozi dviju uredbi sadržavaju pravila kako odrediti u kojoj će državi članici sud rješavati pitanja povezana s imovinskim režimima međunarodnih parova (sudska nadležnost), koje bi se pravo trebalo primjenjivati na ta pitanja (mjerodavno pravo) te kako se sudske odluke i javnobilježničke isprave povezane s tim pitanjima sastavljene u jednoj državi članici trebaju priznavati i izvršavati u drugoj državi članici. Kako se predloženim uredbama uređuje upravljanje imovinom, a posebno i dijeljenje imovine međunarodnih parova u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera, one su usko povezane s postojećim propisima Unije o razvodu/rastavi i nasljeđivanju.

Vijeće i Europski parlament trenutačno razmatraju Komisijine prijedloge.

Države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji mogu se u nju uključiti u svako vrijeme.

Ako tražite informacije o pravu država članica koje se odnosi na imovinske režime za bračne zajednice i registrirana partnerstva, obratite se nadležnom tijelu države članice. Možete posjetiti i internetske stranice Vijeća javnih bilježnika Europske unije http://www.coupleseurope.eu/en/home.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici