Ιδιοκτησία στον γάμο και στο σύμφωνο συμβίωσης

Ζευγάρια των οποίων η σχέση έχει διεθνή διάσταση και τα οποία χρειάζονται νομική πληροφόρηση σχετικά με την περιουσία τους σε περίπτωση διαζυγίου/χωρισμού ή θανάτου ενός εκ των δύο.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο