Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Nederländerna

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Allmänna domstolar

I Nederländerna finns följande allmänna domstolar:

  • Distriktsdomstolarna (Rechtbank): första instans för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål
  • Appellationsdomstolarna (Gerechtshof): appellationsdomstol för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål
  • Högsta domstolen (Hoge Raad): högsta domstol för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål

Rättsdatabaser

Information finns på webbsidan om domstolsväsendet i Nederländerna.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Länkar

Nederländernas högsta domstol och övriga domstolar

Senaste uppdatering: 29/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats