Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Redna sodišča – uvod

Civilna sodišča

Civilna sodišča obravnavajo vse spore zasebnega prava, vključno z zadevami izbirne pristojnosti, ki so po zakonu dodeljene tem sodiščem.

Civilna sodišča so:

 1. vrhovno sodišče (Άρειος Πάγος);
 2. prizivna sodišča (εφετεία);
 3. sodišča prve stopnje z več sodniki (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. okrožna civilna sodišča (ειρηνοδικεία).

Kazenska sodišča

Kazenska sodišča sodijo v kazenskih zadevah.

Kazenska sodišča so:

 1. vrhovno sodišče;
 2. prizivna sodišča s senatom petih sodnikov (πενταμελή εφετεία);
 3. mešana porotna sodišča (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. prizivna mešana porotna sodišča (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. prizivna sodišča s senatom treh sodnikov (τριμελή εφετεία);
 6. kazensko sodišče prve stopnje s senatom treh sodnikov (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. kazensko sodišče prve stopnje s sodnikom posameznikom (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. okrožna kazenska sodišča (πταισματοδικεία);
 9. sodišča za mladoletnike (δικαστήρια ανηλίκων).

V skladu s posebnimi zakoni kazensko pristojnost izvajajo tudi:

 • vojaška sodišča (στρατοδικεία);
 • sodišča vojne mornarice (ναυτοδικεία);
 • sodišča vojnega letalstva (αεροδικεία).

Ta sodišča sodijo kot specializirana kazenska sodišča.

Sodijo v zadevah, ki vključujejo kazniva dejanja vojaškega osebja, zaposlenega v kopenskih silah, vojni mornarici in vojnem letalstvu.

Upravna sodišča

Upravna sodišča odločajo v upravnih sporih med organi državne uprave in državljani.

Redna upravna sodišča so upravna sodišča prve stopnje (διοικητικά πρωτοδικεία) in upravna prizivna sodišča (διοικητικά εφετεία).

 • Upravna sodišča prve stopnje sodijo v enočlanskih ali tričlanskih senatih, odvisno od denarne vrednosti predmeta spora. Obravnavajo davčne zadeve, spore med posamezniki in organizacijami socialne varnosti ali socialne politike ter upravne spore med državljani in organi državne ali lokalne uprave.

Upravna sodišča prve stopnje v senatu treh sodnikov obravnavajo tudi pravna sredstva zoper odločitve sodnika posameznika na sodišču prve stopnje.

 • Upravna prizivna sodišča obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe tričlanskih senatov upravnih sodišč prve stopnje. Sodijo tudi na prvi stopnji o zahtevkih za razveljavitev upravnih aktov v zvezi z zaposlitvijo javnih uslužbencev (razrešitev, neimenovanje, nenapredovanje itd.).
 • Splošni inšpektor za javno upravo je institucija, ki je del rednih upravnih sodišč. Inšpektor vodi upravni nadzor nad upravnimi sodišči in vlaganjem pravnih sredstev zoper njihove sodbe.
 • Vrhovno upravno sodišče (dobesedni prevod: državni svet) (Συμβούλιο της Επικρατείας) obravnava zadeve, kot so:

peticije za razveljavitev upravnih aktov zaradi kršitve zakona, zlorabe moči, pomanjkanja pristojnosti ali formalne opustitve;

pravna sredstva civilnega in vojaškega osebja ter osebja državnih in drugih organov zoper odločitve upravnih svetov (υπηρεσιακά συμβούλια) o napredovanju, razrešitvi, razporeditvi na nižje delovno mesto itd.;

peticije za revizijo odločb upravnih sodišč.

Pravne zbirke podatkov

 1. Spletno mesto grškega vrhovnega sodišča. Dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.
 2. Kazenska evidenca za Grke, katerih rojstni kraj je neznan ali ki so rojeni v tujini, in tujce.

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče

Sodišče prve stopnje v Atenah

Sodišče prve stopnje v Solunu

Sodišče prve stopnje v Pireju

Vrhovno upravno sodišče (državni svet)

Računsko sodišče

Pisarna javnega tožilca sodnikov okrožnih sodišč

Upravno sodišče prve stopnje v Atenah

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču