Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Estonija

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji rednih sodišč splošne pristojnosti v Estoniji.

Vsebino zagotavlja
Estonija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Redna sodišča – uvod

Okrajna sodišča so sodišča splošne pristojnosti prve stopnje; obravnavajo vse civilne, kazenske in prekrškovne zadeve, vodijo pa tudi druge postopke, za katere so pristojna po zakonu. Sodne postopke pred okrajnimi sodišči urejajo naslednji zakoniki: zakonik o civilnem postopku v civilnih zadevah, zakonik o kazenskem postopku v kazenskih zadevah in zakonik o prekrškovnem postopku v prekrškovnih zadevah.

Okrajna sodišča imajo tudi zemljiškoknjižni in registrski oddelek, ki opravljata upravne naloge. Zemljiškoknjižni oddelek vodi zemljiško knjigo in knjigo premoženjskih razmerij med zakonci. Registrski oddelek vodi poslovni register, register nepridobitnih združenj in fundacij, register poslovnih jamstev ter register ladij. Okrajno sodišče v Pärnuju ima tudi oddelek za plačilne naloge. Ta obravnava zahtevke v zvezi s pospešenim postopkom za plačilni nalog.

Okrožna sodišča kot sodišča druge stopnje preverjajo sodbe in odločitve okrajnih sodišč na podlagi pritožb zoper sodbe in odločitve. Postopke pred upravnimi sodišči urejajo isti zakoni kot postopke pred sodišči prve stopnje.

Sodišča prve stopnje

Estonija ima štiri okrajna sodišča. Tvorijo jih sodne palače.

Okrajna sodišča:

okrajno sodišče v Harjuju (Harju Maakohus):

 1. sodna palača v ulici Liivalaia,
 2. sodna palača v ulici Kentmanni,
 3. sodna palača na cesti Tartu;

okrajno sodišče v Viruju (Viru Maakohus):

 1. sodna palača v Jõhviju,
 2. sodna palača v Narvi,
 3. sodna palača v Rakvereju;

okrajno sodišče v Pärnuju (Pärnu Maakohus):

 1. sodna palača v Pärnuju,
 2. sodna palača v Haapsaluju,
 3. sodna palača v Kuressaareju,
 4. sodna palača v Rapli,
 5. sodna palača v Paideju;

okrajno sodišče v Tartuju (Tartu Maakohus):

 1. sodna palača v Tartuju,
 2. sodna palača v Jõgevi,
 3. sodna palača v Viljandiju,
 4. sodna palača v Valgi,
 5. sodna palača v Võruju,

Sodišča druge stopnje

Estonija ima dve okrožni sodišči.

Okrožni sodišči:

 • okrožno sodišče v Talinu (Tallinna Ringkonnakohus),
 • okrožno sodišče v Tartuju (Tartu Ringkonnakohus).

Pravne zbirke podatkov

Kontaktni podatki o sodiščih so na voljo na spletišču sodišč. Dostop do kontaktnih podatkov je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 03/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču