Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Ciper

Republika Ciper ima sodišča dveh stopenj: vrhovno sodišče (Ανώτατο Δικαστήριο), ki odloča o pritožbah zoper sodbe sodišč prve stopnje, in naslednja sodišča prve stopnje: okrožna sodišča (Επαρχιακά Δικαστήρια), porotna sodišča (Κακουργιοδικεία), družinsko sodišče (Οικογενειακό Δικαστήριο), sodišče za nadzor nad najemninami (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων), delovno sodišče (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) in vojaško sodišče (Στρατοδικείο).

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Redna sodišča – uvod

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče sestavlja trinajst sodnikov, od katerih je eden predsednik. Vrhovno sodišče ima naslednje pristojnosti:

Pritožbeno sodišče

Vrhovno sodišče obravnava vse pritožbe zoper odločbe nižjih sodišč v civilnih in kazenskih zadevah. Pritožbe praviloma obravnavajo senati treh sodnikov. Obravnava pritožbe temelji na zapisniku postopka nižjega sodišča (vrhovno sodišče obravnava nove dokaze le izjemoma in v zelo redkih okoliščinah). Pri izvajanju pritožbene pristojnosti lahko potrdi, spremeni ali razveljavi odločbo, ki je predmet pritožbe, ali odredi ponovno sojenje.

Revizijsko sodišče

Vrhovno sodišče je izključno pristojno za obravnavo vseh pravnih sredstev, vloženih zoper odločbe, dejanja ali opustitve oseb ali organov, ki izvajajo upravno oblast. Vrhovno sodišče lahko razveljavi vsak izvršni upravni akt, ki presega ali zlorablja pristojnost oziroma je v nasprotju z zakonom ali ustavo.

Posebne sodne odredbe (prerogativi)

Vrhovno sodišče je izključno pristojno za izdajanje posebnih sodnih odredb (prerogativov) habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto in prohibition.

Pomorsko pravo

Vrhovno sodišče ima izvirno in pritožbeno pristojnost v zadevah pomorskega prava. Na prvi stopnji zadevo obravnava en sam sodnik, na pritožbeni pa sodišče v polni sestavi.

Volilne zadeve

Kot sodišče, ki je pristojno za volilne zadeve, je vrhovno sodišče izključno pristojno za obravnavanje prošenj za razlago in uporabo volilne zakonodaje.

Ustavne zadeve

Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje o ustavnosti vseh zakonov in reševanje sporov glede pooblaščenosti oziroma pristojnosti, ki nastanejo med različnimi državnimi organi. Odloča tudi o ustavnosti zakonov, v povezavi s katerimi predsednik republike (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) uresničuje svojo ustavno pravico do pravnega sredstva.

Okrožna sodišča

Okrožna sodišča so pristojna, da na prvi stopnji obravnavajo vse civilne tožbe (razen zadev pomorskega prava) in kazenske zadeve v primeru kaznivih dejanj, za katera je zagrožena kazen zapora do pet let. Vsako upravno okrožje na Cipru ima okrožno sodišče. Zadeve obravnava en sam sodnik, porote pa ni.

Porotna sodišča

Porotna sodišča obravnavajo le kazenske zadeve. Praviloma odločajo le o najhujših primerih, v katerih zagrožena zaporna kazen presega pet let. Vsako porotno sodišče ima tri sodnike. Vse odločitve se sprejemajo z večino. Porote ni.

Pravne zbirke podatkov

Uradna pravna zbirka podatkov še vedno ne obstaja. Na voljo so številne zasebne pravne zbirke podatkov, od katerih nekatere ponujajo storitve naročnikom, druge pa omogočajo brezplačen dostop.

Vsebujejo informacije o sodbah sodišč in primarni zakonodaji.

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče Cipra

Zadnja posodobitev: 23/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču