NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Slovenia

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Slovenia.

Conținut furnizat de
Slovenia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe de drept comun

În temeiul articolului 98 din Legea privind instanțele, instanțele de drept comun din Slovenia sunt:

 • instanțele locale (okrajnasodišča);
 • instanțele districtuale (okrožnasodišča);
 • instanțele superioare (višjasodišča);
 • Curtea Supremă a Republicii Slovenia (vrhovnosodišče) (denumită în continuare „Curtea Supremă”).

În afara cazului în care legea prevede altfel, instanțele specializate înființate printr-o lege specială trebuie să aibă:

 • statutul unei instanțe districtuale: instanțe care judecă în primul grad de jurisdicție a căror curte de apel este o instanță superioară cu o competență jurisdicțională specială;
 • statutul unei instanțe superioare: instanțe care judecă în al doilea grad de jurisdicție care pronunță hotărâri cu privire la căile de atac împotriva hotărârilor curților de primă instanță cu o competență jurisdicțională specială;
 • statutul unei instanțe superioare: instanțe care judecă în primul grad de jurisdicție a căror instanță de apel este Curtea Supremă.

Jurisdicția instanțelor locale

În temeiul articolului 99 din Legea privind instanțele, instanțele locale din Slovenia au jurisdicție în următoarele materii:

Jurisdicție în materie penală

 1. să judece în primă instanță fapte penale sancționate cu amendă sau cu până la trei ani de închisoare, cu excepția faptelor penale împotriva onoarei sau a reputației comise prin intermediul presei, radioului, televiziunii sau al altor mijloace de informare în masă;
 2. să investigheze faptele penale menționate anterior;
 3. să desfășoare alte activități prevăzute de lege.

Jurisdicție în materie civilă

Să judece sau să pronunțe hotărâri în primă instanță:

 1. în cauze civile conform Codului de procedură civilă;
 2. în materie de succesiune și în alte chestiuni necontencioase, precum și în ceea ce privește registrul funciar;
 3. în materie de executare silită și garanții, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

Alte chestiuni

Să judece sau să pronunțe hotărâri în alte materii prevăzute de lege.

Asistență juridică

Să desfășoare activități în domeniul asistenței juridice atunci când alte instanțe nu au competență legală.

Jurisdicția instanțelor districtuale

În temeiul articolului 101 din Legea privind instanțele, instanțele districtuale din Slovenia au competență jurisdicțională în următoarele materii:

Jurisdicție în materie penală

 1. să judece în primă instanță faptele penale care nu sunt de competența instanțelor locale;
 2. să desfășoare o investigație sau acțiuni de investigație cu privire la fapte penale (cele menționate la punctul 1 mai sus);
 3. să desfășoare proceduri prealabile și să judece în primă instanță fapte penale comise de minori;
 4. să hotărască în primă instanță cu privire la aplicarea unei hotărâri în materie penală pronunțată de o instanță din străinătate;
 5. să execute hotărâri în materie penală (derivă din punctele 1, 3 și 4 de mai sus) și să execute hotărârile în materie penală ale instanțelor locale;
 6. să hotărască cu privire la permisiunea de limitare a unor drepturi ale omului și a libertăților fundamentale;
 7. să pronunțe hotărâri în complet non-procesual (inclusiv în materii penale care sunt de competența instanțelor locale);
 8. să desfășoare alte activități prevăzute de lege;
 9. să supravegheze tratamentul legal și corect al condamnaților și să supravegheze deținuții.

Departamentele specializate ale instanțelor (districtuale) au responsabilitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute la punctele 1, 2, 3, 6, 7 și 8 în cazurile mai complexe, care implică criminalitatea organizată și economică, terorismul, corupția și alte astfel de infracțiuni.

Jurisdicție în materie civilă

Pentru judecarea și pronunțarea hotărârilor în primă instanță:

 1. în materie civilă conform Codului de procedură civilă;
 2. cu privire la recunoașterea hotărârilor instanțelor din străinătate;
 3. în caz de verificare și închidere obligatorie a conturilor, faliment sau lichidare, atunci când acestea sunt de competența instanței și în litigii conexe;
 4. în litigii privind drepturile de proprietate intelectuală;
 5. în cazul propunerilor de adoptare a măsurilor provizorii solicitate înainte de începerea unui litigiu, asupra cărora instanța trebuie să dispună în conformitate cu normele privind litigiile economice sau în chestiuni în care s-a convenit asupra jurisdicției arbitrale;
 6. în proceduri necontencioase în care părțile sunt societăți comerciale, parteneri sau acționari și membri ai organelor societăților comerciale, pentru care este necesară aplicarea dreptului societăților comerciale.

De asemenea, instanțele districtuale au competența de:

 • a ține registrul comerțului;
 • a judeca și a pronunța hotărâri în alte materii, dacă legea prevede astfel;
 • a desfășura activități în domeniul asistenței juridice în cazurile prevăzute la punctele 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
 • a desfășura activități în domeniul asistenței juridice internaționale.

Instanțele superioare

În temeiul articolului 104 din Legea privind instanțele, instanțele superioare au jurisdicție în următoarele materii:

 1. să judece sau să pronunțe hotărâri în al doilea grad de jurisdicție cu privire la căile de atac împotriva hotărârilor instanțelor locale și districtuale de pe teritoriul lor;
 2. să hotărască cu privire la litigiile în materie de jurisdicție dintre instanțele locale sau districtuale de pe teritoriul lor și cu privire la transferul de jurisdicție către o altă instanță locală sau districtuală de pe teritoriul lor;
 3. să desfășoare alte activități prevăzute de lege.

Baze de date juridice

Denumirea și URL-ul bazei de date

Sistemul judiciar din Republica Slovenia

Accesul la baza de date este gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Sistemul judiciar din Republica Slovenia oferă acces la mai multe baze de date privind:

 • structura sistemului judiciar al Republicii Slovenia;
 • administrația judiciară;
 • registrele publice (registre funciare, registrul judiciar).

Linkuri conexe

Organisme judiciare

Ultima actualizare: 02/11/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.