NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Slovacia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor de drept comun în Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe de drept comun – introducere

Instanțele districtuale (okresné súdy) acționează în calitate de instanțe de fond în cauze civile și penale, cu excepția cazului în care normele care reglementează procedurile judiciare prevăd altfel. Acestea judecă, de asemenea, cauze electorale, în cazul în care o lege specială prevede astfel.

Instanțele regionale (krajské súdy) acționează în calitate de instanțe de al doilea grad de jurisdicție în cauze civile și penale după ce instanțele districtuale au judecat cauzele în prima instanță. Instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de fond în cauze administrative, cu excepția cazului în care o lege specială nu conține alte dispoziții în acest sens. Instanțele regionale judecă, de asemenea, alte cauze, dacă acest lucru este impus prin legi speciale (de exemplu, Legea privind protecția împotriva interceptării comunicațiilor).

Curtea Supremă a Republicii Slovace (Najvyšší súd Slovenskej republiky) se pronunță în ceea ce privește căile de atac de drept comun împotriva hotărârilor instanțelor regionale și ale Curții Penale Speciale, în cazurile prevăzute prin lege.

De asemenea, Curtea Supremă a Republicii Slovace se pronunță în ceea ce privește căile de atac extraordinare înaintate împotriva hotărârilor instanțelor districtuale, ale instanțelor regionale, ale Curții Penale Speciale și ale Curții Supreme, în cazurile prevăzute prin lege. Curtea Supremă a Republicii Slovace soluționează litigiile referitoare la competența in rem dintre instanțe și organele administrației publice.

Curtea Supremă a Republicii Slovace poate, de asemenea, să transfere o cauză unei alte instanțe decât instanța competentă, în cazurile stipulate de lege și conform normelor care reglementează procedurile judiciare.

Baze de date juridice

Puteți afla mai multe informații de pe site-ul internet al Ministerului Justiției din Slovacia.

Organizarea instanțelor de drept comun

Sistemul judiciar slovac

Sistemul judiciar slovac cuprinde:

 • instanțe districtuale;
 • instanțe regionale;
 • Curtea Penală Specială;
 • Curtea Supremă a Republicii Slovace.

Competența instanțelor

Instanțe districtuale

Instanțele districtuale sunt instanțe de fond în cauze civile și penale, cu excepția cazului în care normele care reglementează procedurile judiciare prevăd altfel.

Instanțele districtuale judecă, de asemenea, cauze electorale, în cazul în care o lege specială prevede astfel.

Instanțe regionale

Instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de al doilea grad de jurisdicție în cauze civile și penale după ce instanțele districtuale au judecat cauzele în prima instanță.

Normele care reglementează procedurile judiciare specifică cauzele civile și penale în care instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de fond.

Instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de fond în cauze administrative, cu excepția cazului în care o lege specială nu conține alte dispoziții în acest sens.

Instanțele regionale judecă, de asemenea, alte cauze dacă legile speciale stipulează astfel (Legea nr. 166/2003 privind protecția vieții private împotriva utilizării neautorizate a tehnologiei informațiilor și de modificare a anumitor legi).

Curtea Penală Specială

Curtea Penală Specială pronunță hotărâri în cauze penale și în alte cauze prevăzute de normele care reglementează procedurile judiciare.

Curtea Supremă

Curtea supremă se pronunță în:

 • căi de atac de drept comun înaintate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele regionale și de Curtea Penală Specială, în cazul în care acest lucru este prevăzut de normele care reglementează procedurile judiciare;
 • căi de atac extraordinare înaintate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele districtuale, instanțele regionale, Curtea Penală Specială și Curtea Supremă, în cazul în care acest lucru este prevăzut de normele care reglementează procedurile judiciare;
 • litigiile referitoare la competența in rem dintre instanțe și organele administrației publice;
 • transferurile de cauze unei alte instanțe decât instanța competentă, în cazurile stipulate de normele care reglementează procedurile judiciare;
 • alte cauze, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege sau de un tratat internațional.

Curtea Supremă realizează controlul jurisdicțional în cauzele în care a fost pronunțată o hotărâre definitivă.

De asemenea, Curtea Supremă promovează interpretarea uniformă și aplicarea consecventă a legilor și a altor acte legislative cu aplicare generală:

 • prin propriul proces decizional;
 • prin adoptarea de avize menite să uniformizeze interpretarea legilor și a altor acte legislative cu aplicare generală;
 • prin publicarea hotărârilor judecătorești definitive de importanță majoră în „colecția de avize ale Curții Supreme și de hotărâri ale instanțelor Republicii Slovace”.

Linkuri conexe

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site