Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Scoţia

Această pagină vă oferă o prezentare a instanțelor de drept comun din jurisdicția Scoției a Regatului Unit.

Conținut furnizat de
Scoţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe ordinare – introducere

Curtea de Sesiune (Court of Session), Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary), curțile șerifilor (sheriff courts) și judecătoriile de pace (peace courts) sunt administrate de către Serviciul Judiciar al Scoției (SJS), care este un organism independent condus de Lordul președinte (Lord President), magistratul cu cea înaltă funcție din Scoția.

Instanțele superioare din Scoția

În Scoția, instanțele superioare sunt Curtea de Sesiune (Court of Session) și Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary).

Curtea de Sesiune (Court of Session)

Curtea de Sesiune este instanța civilă supremă din Scoția și are sediul la Parlamentul din Edinburgh. Se întrunește ca instanță de apel precum și ca instanță civilă având atribuții privind litigii precum cele în materie de recuperare de datorii, acțiuni în despăgubire, dreptul familiei și drept comercial.

Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary)

Curtea de Justiție are atribuții în ceea ce privește căile de atac în materie penală și cauzele penale grave. Procesele se desfășoară în fața unui judecător și a unui juriu.

Atunci când soluționează căi de atac, instanța are sediul în Edinburgh. Pentru celelalte cazuri, există sedii permanente în Edinburgh, Glasgow și Aberdeen, iar procesele pot avea loc și în alte orașe de pe teritoriul Scoției.

Curțile Șerifilor (Sheriff Courts)

Din punct de vedere juridic, Scoția este împărțită în șase regiuni denumite „regiuni judiciare” (sheriffdoms). Fiecare regiune judiciară are un judecător-șerif președinte (Sheriff Principal) care, în afară de soluționarea căilor de atac în materie civilă, este responsabil de funcționarea eficientă a tuturor aspectelor din aceste instanțe.

În cadrul acestor regiuni judiciare, există 49 de instanțe ale șerifilor care sunt diferite ca mărime și specializare, însă toate servesc aceluiași scop.

Cauzele sunt soluționate de către un judecător denumit șerif. Activitatea curților șerifilor poate fi împărțită în trei categorii principale - activități civile, penale și de securitate socială (commissary work) - și este realizată de grefierii și de personalul curților locale ale șerifilor.

Cauze civile

Majoritatea cauzelor civile implică litigii între persoane sau organizații. Curțile șerifilor au atribuții în ceea ce privește trei tipuri de cauze diferite:

  • acțiuni comune, care se referă, în principal, la cauze ce implică divorțul, minorii, litigiile privind dreptul de proprietate și creanțele/despăgubirile care depășesc 5 000 de GBP
  • cauze sumare, care sunt soluționate printr-o procedură simplificată și se referă, în principal, la litigii ce implică restanțele la chirie, livrarea de bunuri și datoriile între 3 000 și 5 000 de GBP
  • cereri de valoare redusă, care implică, de asemenea, o procedură simplificată, fără însă a fi nevoie de consultarea unui avocat (în principal, datorii mai mici de 3 000 de GBP).

În plus, Curtea Șerifului are în atribuții multe alte cereri și proceduri civile, inclusiv:

  • adopția copiilor
  • lichidarea societăților
  • anchetele privind accidentele mortale
  • falimentele

Cauzele penale

Cauzele penale de la curțile șerifilor pot fi introduse în instanță printr-o procedură solemnă sau simplificată. Procurorul Fiscal este cel care are responsabilitatea de a decide asupra tipului de procedură care ar trebui urmat în fiecare cauză în parte.

Procedura solemnă este folosită pentru cauze grave în care acuzațiile pot atrage o sentință cu pedepse care pot depăși douăsprezece luni de închisoare sau o amendă mai mare de 10 000 GBP. Procesele sunt judecate de către un judecător (sheriff) care prezidează împreună cu un juriu.

Procedura simplificată este folosită, în principal, pentru cauze mai puțin grave în care judecătorul audiază o cauză fără juriu. Deși competența în materie de condamnare a unui judecător (sheriff) este limitată la pedeapsa cu douăsprezece luni de închisoare, există cazuri când aceasta poate fi extinsă.

Comisiile succesorale și testamentare

Comisiile succesorale și testamentare au, în principal, atribuții legate de transferul averii unui defunct. Puterea delegată de instanță care permite unui executor să reunească și să distribuie patrimoniul succesoral se numește „confirmare” (confirmation). Aceasta este acordată numai după depunerea în instanță a inventarului averii defunctului.

Dacă valoarea brută a averii nu depășește 36 000 de GBP, aceasta este clasificată drept „avere mică” iar persoana care dorește să obțină confirmarea va fi ajutată pentru a completa formularul adecvat de către personalul biroului grefierului din cadrul curții locale a șerifilor. Dacă valoarea averii depășește 36 000 de GBP, persoanele care doresc obținerea confirmării vor fi sfătuite să consulte un avocat consultant.

Judecătoriile de pace (Justice of the Peace Courts)

Judecătoria de pace (Justice of the Peace Court) este o instanță nejudiciară, în cadrul căreia prezidează un judecător de pace (justice of the peace), fără calificare juridică, împreună cu un grefier cu pregătire juridică. Grefierul oferă asistență judecătorului în materie de legi și de procedură. Această instanță are competență, în principal, asupra cauzelor penale simplificate mai puțin grave. Pedeapsa maximă care poate fi pronunțată de un judecător de pace este de 60 de zile de închisoare sau o amendă de maxim 2 500 GBP. Numai în Glasgow, unele curți sunt prezidate de un magistrat salariat (stipendiary magistrate) cu pregătire juridică. Acesta poate impune o pedeapsă maximă de douăsprezece luni de închisoare sau o amendă de maxim 10 000 GBP.

Grefierul judecătorului este responsabil de toate activitățile administrative legate de procedurile civile și penale inclusiv:

  • recuperarea amenzilor și ordine de compensare
  • emiterea ordinelor judecătorești, precum cele privind liberarea condiționată, munca în folosul comunității și cauțiunea
  • citarea și gestionarea juraților.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Serviciului Judiciar al Scoției.

Linkuri relevante

Serviciul Judiciar al Scoției

Ultima actualizare: 10/11/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site