NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Irlanda

Această secțiune vă prezintă informații despre organizarea instanțelor de drept comun din Irlanda.

Conținut furnizat de
Irlanda
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe de drept comun

Sistemul judiciar din Irlanda își are originile în Constituția din 1922, care prevedea înființarea de noi instanțe pentru înlocuirea celor care s-au dezvoltat sub administrația britanică. În 1924 s-au instituit instanțe noi, în conformitate cu Legea privind curțile de justiție din 1924, care a creat temeiul juridic pentru sistemul judiciar.

Instanțele actuale au fost înființate prin Legea privind instanțele (înființare și componență) din 1961, în conformitate cu articolul 34 din Constituția adoptată de poporul irlandez în 1937.

Articolele 34-37 din Constituție vizează administrarea justiției în general. Articolul 34.1 prevede faptul că „justiția se înfăptuiește în instanțe instituite prin lege”. Constituția definește structura sistemului judiciar ca fiind alcătuită dintr-o instanță de ultim grad de jurisdicție, Curtea Supremă, precum și din instanțe de prim grad de jurisdicție, care includ Înalta Curte (High Court), având competență deplină în materie penală și civilă, și instanțe având competență limitată, organizate la scară regională, instanța de circuit (Circuit Court) și instanța teritorială (District Court).

Instanțele civile

Curtea Supremă

Curtea Supremă are calitate de instanță de recurs pentru toate hotărârile pronunțate de Înalta Curte. De asemenea, Curtea Supremă are competența de a judeca un apel provenind de la Curtea Penală de Apel (Court of Criminal Appeal) în cazul în care Curtea Penală de Apel sau Procurorul General certifică faptul că hotărârea implică o chestiune de drept de importanță publică deosebită și că este de dorit, în interesul public, ca apelul să fie înaintat către Curtea Supremă. De asemenea, Curtea se poate pronunța într-o chestiune de drept înaintată de instanța de circuit (Circuit Court). Curtea Supremă are competența de a decide asupra constituționalității unui proiect de lege (sau uneia sau mai multor dispoziții ale acestuia) care a fost aprobat de ambele camere ale Oireachtas (Parlamentul) și prezentat președintelui Irlandei spre a fi semnat înainte de promulgare, în cazul în care este sesizată de președinte. De asemenea, dacă este cazul, Curtea Supremă poate soluționa o sesizare privind incapacitatea permanentă a președintelui.

Apelurile sau alte acțiuni în justiție sunt judecate de cinci judecători ai Curții Supreme, cu excepția cazului în care președintele Curții Supreme (Chief Justice) decide ca orice apel sau altă acțiune în justiție (în afară de acțiunile legate de Constituție) să fie judecate de un complet de trei judecători. Instanța se poate întruni în mai multe complete de judecată în același timp.

Înalta Curte

Prin Constituție, Înalta Curte deține competența inițială deplină și puterea de a se pronunța cu privire la toate acțiunile în justiție și chestiunile, de drept sau de fapt, în materie civilă sau penală. Înalta Curte are competență exclusivă în cauze legate de adopția copiilor și cereri de extrădare. Competența Înaltei Curți se extinde la stabilirea constituționalității oricărei legi (cu excepția legilor care au fost deja înaintate către Curtea Supremă de președintele Irlandei). Majoritatea cauzelor de la Înalta Curte sunt judecate de un singur judecător, însă în anumite acțiuni, cum ar fi cele pentru calomnie, agresiune sau lipsire de libertate în mod ilegal, legea prevede un complet format dintr-un judecător și un juriu. Cauzele de importanță deosebită pot fi judecate de un complet format din doi sau mai mulți judecători întruniți ca Divisional Court.

Înalta Curte funcționează ca instanță de apel pentru instanța de circuit în materie civilă. În afară de competența sa ca instanță de apel pentru apelurile civile provenind de la instanța de circuit, Înalta Curte are, de asemenea, competența de a revizui hotărârile tuturor instanțelor de grad inferior prin emiterea de ordonanțe speciale mandamus, de interdicție și certiorari. Astfel de ordonanțe nu se referă la temeinicia hotărârilor instanțelor inferioare, ci la chestiunea dacă a fost depășită sau nu competența acestora.

Înalta Curte se poate pronunța cu privire la o chestiune de drept înaintată de instanța teritorială. De asemenea, aceasta soluționează cererile pentru eliberarea pe cauțiune în cazul în care inculpatul a fost acuzat de infracțiunea de omor sau atunci când inculpatul solicită o modificare a termenilor și condițiilor impuse de instanța teritorială (District Court).

De regulă, Înalta Curte se întrunește în Dublin pentru a se pronunța asupra acțiunilor inițiale. De asemenea, aceasta se întrunește într-un număr de locații din provincie pentru a se pronunța asupra acțiunilor inițiale având ca obiect despăgubiri pentru vătămări corporale și cauzatoare de moarte. Înalta Curte de Circuit (High Court on Circuit) audiază apelurile de la instanța de circuit în provincie.

Instanța de circuit

Competența civilă a instanței de circuit este limitată, cu excepția cazului în care toate părțile la o acțiune au căzut de acord asupra competenței nelimitate a acesteia. Limita de competență a instanței în acțiuni având ca obiect acorduri comerciale, contracte de închiriere cu posibilitatea de cumpărare, contracte de vânzare în rate și răspundere delictuală este de 38 092,14 EUR.

Instanța de circuit este competentă în chestiuni legate de succesiune, precum și în chestiuni legate de dreptul de proprietate sau închirierea unor bunuri imobiliare în care valoarea evaluată a bunului nu depășește 253,95 EUR. Instanța de circuit se pronunță asupra chestiunilor care țin de dreptul familiei, inclusiv separarea judiciară, divorțul, nulitatea și apelurile de la instanța teritorială.

Acțiunile civile în fața instanței de circuit sunt judecate de un judecător, fără juriu. Aceasta soluționează căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanța teritorială atât în materie civilă, cât și în materie penală. Apelul se soluționează în cadrul unei noi ședințe de judecată, iar hotărârea instanței de circuit este definitivă și nu poate fi atacată cu recurs.

Instanța de circuit soluționează, de asemenea, toate cererile de eliberare a autorizațiilor noi de vânzare a băuturilor alcoolice pentru consum în spații special amenajate și funcționează drept instanță de apel pentru hotărârile pronunțate de instanțe precum directorul pentru anchete în materie de egalitate (Director of Equality Investigations).

Instanța teritorială

Instanța teritorială are competență locală și limitată. În materie de dreptul familiei, aceasta poate emite ordine cu privire la întreținere, restricționare, custodie, drept de vizită și filiație.

Instanța teritorială are competență în judecarea cauzelor civile având ca obiect acorduri comerciale, contracte de închiriere cu posibilitate de cumpărare, contracte de vânzare în rate și răspundere delictuală, neplata chiriei sau deținerea abuzivă de bunuri, în cazul în care valoarea reclamației nu depășește 6 348,69 EUR. Aceasta are competență, de asemenea, în legătură cu executarea, în general, a hotărârilor având ca obiect datorii pronunțate de orice instanță, un număr mare de dispoziții în materie de autorizare, de exemplu, pentru vânzarea de băuturi alcoolice, și cererile de despăgubire a distrugerilor deliberate, în cazul în care suma pretinsă nu depășește 6 348,69 EUR.

Instanța teritorială are 24 de sedii în întreaga țară. În general, locul în care este audiat un caz depinde de locul unde a fost încheiat contractul sau unde își are sediul ori își desfășoară activitatea pârâtul sau, în cazurile de acordare a licențelor, de locul unde este situat sediul autorizat.

Instanțe penale

Curtea Supremă

Curtea Supremă soluționează căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea Penală de Apel, în cauzele având ca obiect chestiuni de drept de o importanță publică deosebită.

Curtea Penală de Apel

Curtea Penală de Apel soluționează căile de atac înaintate de persoane condamnate pe baza rechizitoriului de instanța de circuit, Curtea Penală Centrală sau Curtea Penală Specială.

Curtea Penală Specială

Curtea Penală Specială a fost înființată pentru a judeca infracțiuni atunci când se stabilește că instanțele de drept comun nu sunt adecvate pentru a asigura aplicarea eficientă a legii și menținerea liniștii și a ordinii publice. Completul de judecată este format din trei judecători, fără juriu.

Curtea Penală Centrală

Curtea Penală Centrală este secția penală a Înaltei Curți. Aceasta judecă infracțiuni grave, inclusiv infracțiuni de omor, viol, acte de trădare și piraterie, precum și procese penale în temeiul Legii concurenței din 2002. Completul de judecată este format dintr-un judecător și un juriu.

Instanța Penală de Circuit

Instanța Penală de Circuit (Circuit Criminal Court) judecă alte infracțiuni decât cele care pot fi judecate la Curtea Penală Centrală. Completul de judecată este format dintr-un judecător și un juriu. Aceasta soluționează căile de atac de la instanța teritorială.

Instanța teritorială

Instanța teritorială soluționează infracțiunile minore (majoritatea de natură statutară) și unele dintre infracțiunile pasibile de urmărire judiciară. Completul este format dintr-un singur judecător.

Ultima actualizare: 28/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.