NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Cipru

În Republica Cipru există instanţe de numai două grade de jurisdicţie: Curtea Supremă (Ανώτατο Δικαστήριο), care judecă toate căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de către o instanţă de prim grad de jurisdicţie, şi următoarele instanţe de prim grad de jurisdicţie: Instanţe teritoriale (Επαρχιακά Δικαστήρια) Instanţe superioare de drept penal (Κακουργιοδικεία) Instanţa de dreptul familiei (Οικογενειακό Δικαστήριο) Instanţa de control locativ (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) Instanţa pentru litigiile de muncă (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) and Instanţa militară (Στρατοδικείο).

Conținut furnizat de
Cipru
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanţe de drept comun - Introducere

Curtea Supremă

Curtea Supremă este alcătuită din treisprezece judecători, dintre care unul este preşedintele instanţei. Curtea Supremă are următoarele competenţe:

Instanţă de apel

Curtea Supremă judecă toate căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de grad inferior în materie civilă şi penală. De regulă, căile de atac sunt judecate de un complet de judecată format din trei judecători. Judecarea unei căi de atac se bazează pe analizarea documentelor provenite din procedurile desfăşurate în cadrul instanţei inferioare (în cadrul Curții Supreme  se administrează probe numai în situaţii excepţionale şi foarte rare). În exercitarea competenţei sale de instanţă de apel, Curtea Supremă poate să confirme, să modifice sau să anuleze hotărârea atacată, sau poate dispune rejudecarea cauzei.

Instanţă de revizuire

Curtea Supremă are competenţa exclusivă de a judeca orice cale de atac împotriva hotărârilor, actelor sau omisiunilor persoanelor sau organismelor care exercită autoritatea administrativă. Curtea Supremă poate anula orice act administrativ executiv care constituie un abuz de putere sau care contravine legislaţiei sau Constituţiei.

Ordonanţe speciale

Curtea Supremă are competenţa exclusivă de a emite ordonanţele speciale: habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto şi ordin de interdicție.

Dreptul maritim

Curtea Supremă judecă litigiile privind dreptul maritim atât în prima, cât şi în a doua instanţă. În primă instanţă, cauza este audiată de un singur judecător, iar în a doua instanţă, de către întregul complet de judecători.

Petiţiile electorale

Ca instanţă de drept electoral, Curtea Supremă are competenţa exclusivă de a hotărî asupra petiţiilor privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei electorale.

Constituţionalitate

Curtea Supremă are competenţa de a hotărî cu privire la constituţionalitatea unei legi şi de a soluţiona conflictele de putere sau de competenţă dintre diferitele organe ale statului. Curtea Supremă hotărăşte de asemenea cu privire la constituţionalitatea legilor asupra cărora preşedintele republicii (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) îşi exercită dreptul constituţional de sesizare.

Instanţe teritoriale

Instanţele teritoriale sunt competente să judece în primă instanţă orice acţiuni civile (cu excepţia celor de drept maritim) şi orice acţiuni penale privind infracţiuni care pot fi pedepsite cu până la 5 ani de închisoare. Există o instanţă teritorială în fiecare district administrativ al Republicii Cipru. Cauzele sunt judecate de un singur judecător, fără juraţi.

Instanţe superioare de drept penal

Instanţele superioare de drept penal judecă exclusiv cauze penale. De regulă, numai infracţiunile cele mai grave, care pot fi pedepsite cu mai mult de 5 ani de închisoare, sunt prezentate în faţa acestora. Orice instanţă superioară de drept penal este alcătuită din trei judecători. Hotărârile sunt adoptate prin acordul majorităţii. Nu există juraţi.  

Baze de date juridice

Nu există încă nicio bază de date juridice oficială. Există mai multe baze de date juridice private; unele oferă servicii abonaţilor, iar altele permit accesul gratuit.

Acestea conţin informaţii privind hotărârile judecătoreşti şi legislaţia primară.

Linkuri relevante

Curtea Supremă a Republicii Cipru

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site