Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Grecja

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy powszechne - wstęp

Sądy cywilne

Wszystkie spory między podmiotami prywatnymi są kierowane do sądów cywilnych, co obejmuje też postępowania o charakterze nieprocesowym powierzone tym sądom na mocy ustawy.

Do sądów cywilnych należą:

 1. Sąd Najwyższy (Άρειος Πάγος);
 2. sądy apelacyjne (εφετεία);
 3. sądy pierwszej instancji orzekające w składzie wieloosobowym (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. sądy pierwszej instancji orzekające w składzie jednoosobowym (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. rejonowe sądy w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία).

Sądy karne

Sądy karne rozpoznają sprawy karne.

Do sądów karnych należą:

 1. Sąd Najwyższy;
 2. sądy apelacyjne orzekające w składzie pięcioosobowym (εφετεία);
 3. sądy przysięgłych (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. apelacyjne sądy przysięgłych (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. sądy apelacyjne orzekające w składzie trzyosobowym (τριμελή εφετεία);
 6. sądy pokoju orzekające w składzie trzyosobowym (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. sądy pokoju orzekające w składzie jednoosobowym (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. sądy rejonowe w sprawach karnych (πταισματοδικεία);
 9. sądy ds. nieletnich (δικαστήρια ανηλίκων).

Na mocy ustaw szczególnych wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych sprawują również:

 • sądy wojskowe (στρατοδικεία);
 • sądy sił morskich (ναυτοδικεία);
 • sądy sił powietrznych (αεροδικεία).

Sądy te rozpoznają sprawy jako szczególne sądy karne.

Orzekają one w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przez personel wojskowy odbywający służbę w wojskach lądowych, marynarce wojennej lub siłach powietrznych.

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne orzekają w sporach z zakresu prawa administracyjnego pomiędzy organami administracji rządowej a obywatelami.

Do zwyczajnych sądów administracyjnych zaliczamy sądy administracyjne pierwszej instancji (διοικητικά πρωτοδικεία) oraz administracyjne sądy apelacyjne (διοικητικά εφετεία).

 • Sądy administracyjne pierwszej instancji orzekają w składach jedno- lub trzyosobowych, zależnie od pieniężnej wartości przedmiotu sporu. Rozpoznają one sprawy podatkowe, spory między obywatelami a organami ubezpieczeń społecznych lub organami odpowiedzialnymi za politykę społeczną, jak również spory administracyjne między obywatelami a organami administracji publicznej lub samorządowej.

Sądy administracyjne pierwszej instancji orzekające w składzie trzyosobowym rozpoznają również środki odwoławcze od orzeczeń zapadłych w sądach administracyjnych pierwszej instancji orzekających w składzie jednoosobowym.

 • Administracyjne sądy apelacyjne rozpoznają środki odwoławcze od orzeczeń zapadłych w sądach administracyjnych pierwszej instancji orzekających w składzie trzyosobowym. W pierwszej instancji orzekają one także w przedmiocie skarg o unieważnienie aktów administracyjnych dotyczących zatrudnienia urzędników służby cywilnej (dotyczących zwolnień, pominięć przy mianowaniach lub awansach itp.).
 • Generalny Inspektor Administracji Publicznejto instytucja stanowiąca element systemu zwyczajnych sądów administracyjnych. Do jego zadań należy sprawowanie kontroli nad działalnością administracji sądów administracyjnych oraz wnoszenie środków odwoławczych od wydawanych przez nie orzeczeń.
 • Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας) rozpoznaje między innymi sprawy dotyczące:

skarg o unieważnienie aktów administracyjnych ze względu na naruszenie prawa, nadużycie władzy, niekompetencję lub zaniedbanie o charakterze formalnym;

środków odwoławczych wniesionych przez członków personelu cywilnego, wojskowego, rządowego oraz innych funkcjonariuszy przeciwko orzeczeniom rad pracowniczych (υπηρεσιακά συμβούλια) w sprawie awansów, zwolnień i przypadków obniżenia stopnia służbowego, itp.;

skarg w sprawie kontroli orzeczeń wydanych przez sądy administracyjne.

Prawnicze bazy danych

 1. Strona internetowa greckiego Sądu Najwyższego. Dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.
 2. Baza danych rejestru karnego dla obywateli greckich o nieznanym miejscu urodzenia, urodzonych za granicą oraz osób nieposiadających obywatelstwa greckiego.

Powiązane strony

Sąd Najwyższy

Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Sąd Pierwszej Instancji w Salonikach

Sąd Pierwszej Instancji w Pireusie

Rada Stanu

Izba Obrachunkowa

Biuro Prokuratury przy Sądzie Rejonowym

Administracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony