Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Estonia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Estonii.

Autor treści:
Estonia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy powszechne – wstęp

Sądy rejonowe są sądami powszechnymi pierwszej instancji, które rozpoznają sprawy cywilne, karne i sprawy o wykroczenia, a także prowadzą inne postępowania, które wchodzą w zakres ich właściwości na podstawie odpowiednich przepisów. Postępowanie przed sądami rejonowymi regulują przepisy zawarte w następujących kodeksach: kodeksie postępowania cywilnego - w odniesieniu do spraw z zakresu prawa cywilnego, kodeksie postępowania karnego - w odniesieniu do spraw z zakresu prawa karnego oraz kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia - w odniesieniu do spraw dotyczących wykroczeń.

Przy sądach rejonowych działają także wydziały prowadzące rejestry nieruchomości oraz inne rejestry. Wydziały te pełnią funkcje administracyjne. Wydział rejestru nieruchomości prowadzi rejestr nieruchomości oraz rejestr własności małżeńskiej. Wydział rejestrowy prowadzi rejestr działalności gospodarczej, rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji, rejestr zastawów handlowych oraz rejestr okrętowy. W sądzie rejonowym w Pärnu istnieje również wydział odpowiedzialny za wydawanie nakazów zapłaty. Wydział odpowiedzialny za wydawanie nakazów zapłaty rozpatruje wnioski o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu przyspieszonym.

Wyroki i postanowienia sądu rejonowego można zaskarżyć do sądu okręgowego, działającego jako sąd drugiej instancji, poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od danego wyroku lub postanowienia. Postępowanie przed sądami administracyjnymi zostało uregulowane w tych samych przepisach, które określają postępowanie przed sądami pierwszej instancji.

Sądy pierwszej instancji

W Estonii istnieją cztery sądy rejonowe. Sądy rejonowe posiadają ośrodki zamiejscowe (kohtumaja).

Sądy rejonowe:

Sąd Rejonowy w Harju (Harju Maakohus):

 1. ośrodek zamiejscowy z siedzibą przy ul. Liivalaia
 2. ośrodek zamiejscowy z siedzibą przy ul. Kentamanni
 3. ośrodek zamiejscowy z siedzibą przy ul. Tartu

Sąd Rejonowy w Viru (Viru Maakohus):

 1. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõhvi
 2. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Narva
 3. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rakvere

Sąd Rejonowy w Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Pärnu
 2. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Haapsalu
 3. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Kuressaare
 4. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rapla
 5. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Paide

Sąd Rejonowy w Tartu (Tartu Maakohus):

 1. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tartu
 2. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõgeva
 3. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Viljandi
 4. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Valga
 5. ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Võru

Sądy drugiej instancji

W Estonii działają dwa sądy okręgowe.

Sądy okręgowe:

 • Sąd Okręgowy w Tallinnie (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Sąd Okręgowy w Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Prawnicze bazy danych

Dane kontaktowe sądów znajdują się na stronie internetowej poświęconej sądom. Dostęp do danych kontaktowych sądów jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.