Nationale gewone rechtbanken

Zweden

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Zweden.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Gewone rechtbanken - inleiding

Gewone rechtbanken behandelen strafzaken en civiele zaken. Ze zijn gestructureerd in een systeem van drie lagen.

De algemene bestuursrechtbanken behandelen zaken met betrekking tot openbaar bestuur. Ze zijn gestructureerd in een systeem van drie lagen.

Daarnaast bestaan er enkele gespecialiseerde rechtbanken voor de behandeling van specifieke zaken en gebieden, zoals de arbeidsrechtbank (Arbetsdomstolen) en de marktrechtbank (Marknadsdomstolen).

Laatste update: 22/10/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website