Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Slowakije

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Slowakije.

Inhoud aangereikt door
Slowakije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gewone rechtbanken – inleiding

Districtsrechtbanken (okresné súdy) behandelen in eerste aanleg civiele en strafzaken, tenzij de procesregels anders voorschrijven. Ze behandelen ook kiesrechtzaken wanneer de wet dit voorschrijft.

Regionale rechtbanken (krajské súdy) behandelen in tweede aanleg civiele en strafzaken die in eerste aanleg door een districtsrechtbank zijn behandeld. Bestuursrechtelijke zaken worden in eerste aanleg door regionale rechtbanken behandeld, tenzij de wet anders voorschrijft. Regionale rechtbanken behandelen ook andere zaken indien dit wordt voorgeschreven door specifieke wetgeving (bv. wetsvoorstel betreffende de onderschepping van communicatie).

Het Hooggerechtshof (Najvyšší súd Slovenskej republiky) behandelt gewone beroepen tegen uitspraken van regionale rechtbanken en de speciale rechtbank wanneer de wet dit voorschrijft.

Het Hooggerechtshof behandelt ook buitengewone beroepen tegen beslissingen van districts- en regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en het hooggerechtshof zelf wanneer de wet dit bepaalt. Het Hooggerechtshof doet uitspraak in bevoegdheidsconflicten tussen organen van de rechterlijke en de uitvoerende macht.

Het Hooggerechtshof beslist of een zaak naar een andere bevoegde rechter moet worden verwezen, wanneer de procesregels dat bepalen.

Juridische gegevensbanken

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie.

De organisatie van gewone rechtbanken

De Slowaakse rechterlijke macht

De Slowaakse rechterlijke macht bestaat uit:

 • districtsrechtbanken;
 • regionale rechtbanken;
 • de speciale strafrechtbank;
 • het Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek.

Jurisdictie van de rechtbanken

Districtsrechtbanken

Districtsrechtbanken behandelen civiele en strafzaken in eerste aanleg, tenzij de wetgeving inzake rechtsprocedures anders voorschrijft.

Districtsrechtbanken behandelen ook verkiezingszaken wanneer een speciale wet dit voorschrijft.

Regionale rechtbanken

Regionale rechtbanken behandelen in tweede aanleg civiele en strafzaken die in eerste aanleg door districtsrechtbanken zijn behandeld.

De procesregels bepalen welke civiele en strafzaken in eerste aanleg door regionale rechtbanken worden behandeld.

Regionale rechtbanken behandelen in eerste aanleg bestuursrechtelijke zaken, tenzij anders bepaald door een speciale wet.

Regionale rechtbanken doen ook uitspraak in andere zaken wanneer dit bij wet is bepaald (bv. Wet nr. 166/2003 inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen ongeoorloofd gebruik van informatietechnologie en tot wijziging van bepaalde wetten).

De speciale strafrechtbank

De speciale strafrechtbank behandelt strafzaken en andere zaken zoals voorschreven door de procesregels.

Het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof behandelt en beslist over:

 • gewoon hoger beroep tegen uitspraken van regionale rechtbanken en de speciale strafrechtbank, wanneer de procesregels dat bepalen;
 • bijzonder hoger beroep tegen uitspraken van districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale strafrechtbank en het hooggerechtshof zelf, wanneer de procesregels dat bepalen;
 • bevoegdheidsconflicten tussen organen van de rechterlijke en de uitvoerende macht;
 • verwijzing van zaken naar een andere dan de bevoegde rechtbank, wanneer de procesregels dat bepalen;
 • andere zaken waarvoor de wet of een internationaal verdrag behandeling door het Hooggerechtshof voorschrijft.

Het Hooggerechtshof toetst rechterlijke uitspraken in reeds afgedane zaken.

Het Hooggerechtshof bevordert ook een uniforme interpretatie en consistente toepassing van wetten en andere algemeen verbindende voorschriften middels:

 • eigen beslissingen;
 • het aannemen van opinies gericht op een uniforme interpretatie van wetten en andere algemeen verbindende wetgeving;
 • de publicatie van zijn definitieve beslissingen in de "verzameling van opinies en beslissingen van het Slowaakse Hooggerechtshof en de Slowaakse rechtscolleges".

Links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 18/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website