Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Portugal

In dit gedeelte kunt u informatie vinden over de organisatie van de gewone gerechtelijke instanties in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Organisatie van de gewone gerechtelijke instanties

Behalve het Constitutioneel Hof, dat specifiek bevoegd is voor wettelijke-grondwettelijke zaken, zijn er in Portugal de volgende categorieën gerechtelijke instanties:

a) Het Hooggerechtshof en de gerechten van eerste en tweede aanleg;

b) Het Hooggerechtshof voor bestuurszaken en de andere bestuurs- en fiscale gerechten;

c) De Rekenkamer.

Ook zijn er maritieme, arbitrage en politiegerechten mogelijk.

De zaken en samenstellingen waarin bovengenoemde gerechtelijke instanties afzonderlijk of gezamenlijk een conflictgerecht mogen instellen (Tribunal dos Conflitos - een gerechtelijke instantie die conflicten van bevoegdheid behandelt) zijn wettelijk bepaald.

Met inachtneming van de bepalingen betreffende militaire gerechten [tribunais militares], die in tijden van oorlog kunnen worden opgericht, zijn gerechtelijke instanties met exclusieve bevoegdheid om vonnis te wijzen in een bepaalde categorie misdrijven verboden.

Gerechtelijke instanties

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof is het hoogste gerecht in de hiërarchie van gerechtelijke instanties, met inachtneming van de bevoegdheid van het Constitutioneel Hof. Het Hooggerechtshof heeft een civiele, straf- en sociale sector.

Het is gevestigd in Lissabon en is bevoegd op het gehele grondgebied van Portugal.

Het Hooggerechtshof functioneert onder leiding van een president (presiderend rechter), als meervoudige kamer (alle rechters van de verschillende kamers), gespecialiseerde kamers en kamers.

Behalve bij wettelijk vastgelegde uitzonderingen houdt het Hooggerechtshof zich uitsluitend bezig met rechtsvragen.

Hoven van beroep

De hoven van beroep [tribunais da relação] zijn doorgaans gerechten van tweede aanleg.

Er zijn momenteel hoven van beroep in Lissabon, Porto, Coimbra, Évora en Guimarães. Zij functioneren onder leiding van een president (presiderend rechter), als meervoudige kamer of in aparte kamers.

De hoven van beroep hebben een civiele, straf- en sociale sector.

Gerechten van eerste aanleg

De gerechten van eerste aanleg zijn gewoonlijk de districtsgerechten [tribunais de comarca].

Gewoonlijk zijn deze gerechten bevoegd in een bepaald district, hoewel er ook gerechten zijn die in meerdere districten of gebieden bevoegd zijn, zoals wettelijk bepaald.

De gewone gerechten zijn algemeen bevoegd in civiele zaken en strafzaken en zijn tevens bevoegd in alle zaken die niet aan andere gerechtelijke instanties zijn toegewezen.

Er zijn in eerste aanleg ook gerechten met een specifieke bevoegdheid. Deze behandelen zaken afhankelijk van een bepaalde procedure. Er zijn daarnaast bijzondere gerechtelijke instanties, die bepaalde zaken behandelen (ongeacht de vorm van de procedure).

De gerechten kunnen worden verdeeld in kamers (met algemene, gespecialiseerde of specifieke bevoegdheid) of in sectoren met een specifieke bevoegdheid, indien dit wordt gerechtvaardigd door de omvang en complexiteit van de zaken.

In ieder gerecht, kamer of sector werken een of meer rechters.

Bestuurs- en fiscale gerechten

De bestuurs- en fiscale gerechten zijn bevoegd voor acties en beroepen in verband met geschillen naar aanleiding van bestuurs- of belastingzaken.

Hooggerechtshof voor bestuurszaken

Het Hooggerechtshof voor bestuurszaken is het hoogste gerecht in de hiërarchie van bestuurlijke en fiscale gerechten, met inachtneming van de bevoegdheid van het Constitutioneel Hof.

Het is gevestigd in Lissabon en is bevoegd op het gehele grondgebied van Portugal.

Het Hooggerechtshof voor bestuurszaken heeft een sector voor bestuurlijke geschillen en een sector voor fiscale geschillen. De belangrijkste bevoegdheid is het behandelen van beroepen tegen vonnissen van de centrale bestuursgerechten.

Het Hooggerechtshof voor bestuurszaken staat onder leiding van een president (presiderend rechter), bijgestaan door drie vicepresidenten.

Afhankelijk van de zaak treedt het hof op in een meervoudige kamer, in een meervoudige kamer per sector of per sector. Alleen de meervoudige kamer of meervoudige kamer per sector behandelen rechtsvragen.

Centrale bestuursgerechten

De centrale bestuursgerechten zijn gewoonlijk gerechten van tweede aanleg. Momenteel zijn er twee centrale bestuursgerechten (Noord en Zuid).

Hun hoofdtaak is om beroepen te behandelen tegen vonnissen van bestuursgerechten (tribunais de círculo) en fiscale gerechten op districtsniveau.

Beide centrale bestuursgerechten hebben een sector voor bestuurlijke geschillen en een sector voor fiscale geschillen.

De centrale bestuursgerechten staan onder leiding van een president (presiderend rechter), bijgestaan door drie vicepresidenten.

De centrale bestuursgerechten doen feitelijk onderzoek en behandelen rechtsvragen.

Bestuursgerechten en fiscale gerechten op districtsniveau

Dit zijn gerechten van eerste aanleg. Zij hebben als hoofdtaak het behandelen van geschillen over bestuurs- en fiscale aangelegenheden. Zij kunnen autonoom optreden als bestuursgerecht en fiscaal gerecht op districtsniveau (tribunal tributário), of gezamenlijk, als bestuurs- en fiscaal gerecht (tribunal administrativo e fiscal]).

Deze gerechten staan onder leiding van een president, voor vijf jaar aangesteld door de Hoge raad voor fiscale en bestuursgerechten(Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais).

Bij deze gerechten worden zaken gewoonlijk door één rechter behandeld. In bepaalde gevallen bepaalt de wet een andere samenstelling.

Vrederechters [Julgados de Paz]

Vrederechters zijn buitengerechtelijke instanties, met hun eigen werkwijze en organisatie en hun eigen mediationdiensten. Deze zijn bevoegd om zaken te behandelen binnen de bevoegdheid van gerechtelijke instanties in eerste aanleg.

Laatste update: 09/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website