Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gewone rechtbanken – Inleiding

Civiele rechtbanken

Alle privaatrechtelijke geschillen worden voorgelegd aan een civiele rechtbank, met inbegrip van rechtszaken die ingevolge de wet door dergelijke rechtbanken via vrijwillige rechtspraak worden beslist.

Tot de civiele rechtbanken behoren:

 1. het Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος);
 2. de hoven van beroep (εφετεία);
 3. de rechtbanken van eerste aanleg met meervoudige kamer (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. de rechtbanken van eerste aanleg met enkelvoudige kamer (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. civiele districtsrechtbanken (ειρηνοδικεία).

Strafrechtbanken

Strafrechtbanken behandelen strafzaken.

Tot de strafrechtbanken behoren:

 1. het Hooggerechtshof;
 2. de hoven van beroep met meervoudige kamer (vijf rechters) (πενταμελή εφετεία);
 3. de gemengde juryrechtbanken (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. de gemengde juryhoven van beroep (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. de hoven van beroep met meervoudige kamer (drie rechters) (τριμελή εφετεία);
 6. de magistratenrechtbanken met meervoudige kamer (drie rechters) (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. de magistratenrechtbanken met enkelvoudige kamer (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. de strafrechtelijke districtsrechtbanken (πταισματοδικεία);
 9. de kinderrechter (δικαστήρια ανηλίκων).

Krachtens bijzondere wetten zijn tevens bevoegd in strafzaken:

 • krijgsraden voor de landmacht (στρατοδικεία);
 • krijgsraden voor de zeemacht (ναυτοδικεία);
 • krijgsraden voor de luchtmacht (αεροδικεία).

Deze rechtbanken fungeren als bijzondere strafrechtbanken.

Zij behandelen rechtszaken met betrekking tot delicten die zijn gepleegd door militair personeel van de land-, zee- of luchtmacht.

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken houden zich bezig met administratieve geschillen tussen de overheid en burgers.

De gewone administratieve rechtbanken zijn de administratieve rechtbanken van eerste aanleg (διοικητικά πρωτοδικεία) en de administratieve hoven van beroep (διοικητικά εφετεία).

 • De administratieve rechtbanken van eerste aanleg houden zitting als enkel- of meervoudige kamer (drie rechters), afhankelijk van de geldwaarde die in het geding is. Zij behandelen belastingzaken, geschillen tussen natuurlijke personen en organisaties voor sociale zekerheid of sociaal beleid, alsmede administratieve geschillen tussen burgers en de nationale of de lokale overheid.

Daarnaast behandelen de administratieve rechtbanken van eerste aanleg met meervoudige kamer (drie rechters) ook beroepen tegen uitspraken van de administratieve rechtbanken van eerste aanleg met enkelvoudige kamer.

 • De administratieve hoven van beroep behandelen beroepen tegen uitspraken van de administratieve rechtbanken van eerste aanleg met meervoudige kamer (drie rechters). In eerste aanleg behandelen ze ook verzoeken tot nietigverklaring van administratieve maatregelen die betrekking hebben op de tewerkstelling van ambtenaren (ontslag, weigering van benoeming of promotie enz.).
 • De inspecteur-generaal van de regering is een orgaan dat deel uitmaakt van de gewone administratieve rechtbanken. De inspecteur is belast met de inspectie van het beheer van de administratieve rechtbanken en het instellen van beroepen tegen hun uitspraken.
 • De Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας) behandelt zaken, zoals:

verzoeken tot nietigverklaring van administratieve maatregelen die betrekking hebben op wetsovertredingen, machtsmisbruik, onbevoegdheid of formeel verzuim;

beroepen die door burger-, militair, overheids- of ander personeel zijn ingesteld tegen uitspraken van dienstraden (υπηρεσιακά συμβούλια) in verband met promotie, ontslag, degradatie enz.;

verzoeken tot herziening van uitspraken van administratieve rechtbanken.

Juridische gegevensbanken

 1. Website van het Griekse Hooggerechtshof. Deze gegevensbank is gratis toegankelijk.
 2. Strafregistergegevensbank voor Grieken met een onbekende of buitenlandse geboorteplaats en voor niet-onderdanen.

Gerelateerde links

Hooggerechtshof

Rechtbank van eerste aanleg te Athene

Rechtbank van eerste aanleg te Thessaloniki

Rechtbank van eerste aanleg te Piraeus

Raad van State

Rekenkamer

Openbaar aanklager van de districtsrechtbanken

Administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.