Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Qrati ordinarji nazzjonali

Ċipru

Fir-Repubblika ta’ Ċipru hemm qrati ta’ żewġ istanzi biss: il-Qorti Suprema (Ανώτατο Δικαστήριο), li tiddeċiedi l-appelli kollha minn sentenzi mogħtija minn qorti tal-ewwel istanza, u l-qrati tal-ewwel istanza li ġejjin: Qrati Distrettwali (Επαρχιακά Δικαστήρια) Qrati tal-Assizi (Κακουργιοδικεία) Qorti tal-Familja (Οικογενειακό Δικαστήριο) Tribunal tal-Kontroll tal-Kera (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) Tribunal tat-Tilwim Industrijali (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), u Qorti Militari (Στρατοδικείο).

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Qrati ordinarji – Introduzzjoni

Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema hija komposta minn 13-il imħallef, b’wieħed minnhom ikun il-President. Il-Qorti Suprema għandha l-ġurisdizzjonijiet li ġejjin:

Qorti tal-Appell

Il-Qorti Suprema tisma’ l-appelli kollha mill-qrati inferjuri fi kwistjonijiet ċivili u kriminali. Ġeneralment, l-appelli jinstemgħu minn bord ta’ tlitt imħallfin. Is-smigħ tal-appell huwa bbażat fuq l-atti proċesswali tal-qorti inferjuri (il-Qorti Suprema tisma’ evidenza biss f’ċirkustanzi eċċezzjonali u ferm rari). Meta teżerċita l-ġurisdizzjoni rigward l-appelli tagħha, il-Qorti Suprema tista’ ssostni, tvarja jew tannulla d-deċiżjoni appellata jew tista’ tordna ritrattazzjoni.

Qorti ta’ Reviżjoni

Il-Qorti Suprema għandha ġurisdizzjoni esklużiva biex tisma’ kwalunkwe rikors imressaq kontra deċiżjonijiet, atti jew omissjonijiet min-naħa ta’ persuni jew ta’ organi li jeżerċitaw awtorità amministrattiva. Il-Qorti Suprema tista’ tannulla kwalunkwe att amministrattiv eżekuttiv li jeċċedi jew jabbuża mill-poter jew imur kontra l-liġi jew il-Kostituzzjoni.

Ċitazzjonijiet prerogattivi

Il-Qorti Suprema għandha ġurisdizzjoni esklużiva biex toħroġ iċ-ċitazzjonijiet prerogattivi ta’ habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto u projbizzjoni.

Ammiraljat

Il-Qorti Suprema għandha ġurisidizzjoni oriġinali u tal-appelli f’kawżi li jinvolvu lill-ammiraljat. Fl-ewwel istanza, il-kawża tinstema’ minn imħallef wieħed u f’sede ta’ appell il-kawża tinstema’ min-numru sħiħ ta’ mħallfin.

Petizzjonijiet elettorali

Bħala qorti elettorali, il-Qorti Suprema għandha ġurisdizzjoni esklużiva biex tisma’ petizzjonijiet dwar l-intepretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet elettorali.

Kwistjonijiet kostituzzjonali

Il-Qorti Suprema għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità ta’ kwalunkwe liġi u biex issolvi kunflitti ta’ poteri jew ta’ kompetenzi li jinqalgħu bejn id-diversi organi tal-Istat. Il-Qorti Suprema tiddeċiedi anki dwar il-kostituzzjonalità tal-liġijiet li fir-rigward tagħhom il-President tar-Repubblika (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) jeżerċita d-dritt kostituzzjonali tiegħu għal rikors.

Qrati Distrettwali

Il-Qrati Distrettwali għandhom ġurisdizzjoni biex jisimgħu fl-ewwel istanza kwalunkwe rikors ċivili (ħlief għall-kawżi relatati mal-ammiraljat) u kwalunkwe kawża kriminali għal reati li jġorru piena sa ħames snin ħabs. Hemm Qorti Distrettwali f’kull distrett amministrattiv ta’ Ċipru. Il-kawżi jinstemgħu minn imħallef wieħed u ma jkunx hemm ġurija.

Qrati tal-Assiżi

Quddiem il-Qrati tal-Assiżi jitressqu biss kawżi kriminali, Ġeneralment, quddiem il-Qrati tal-Assiżi jitressqu biss l-iktar kawżi serji fejn is-sentenza għar-reat tkun ta’ iktar minn ħames snin ħabs. Kull Qorti tal-Assiżi hija komposta minn tlitt imħallfin. Id-deċiżjonijiet kollha jittieħdu b’maġġoranza. M’hemm l-ebda ġurija.

Bażijiet tad-dejta legali

Għad m’hemm l-ebda bażi tad-dejta legali uffiċjali. Hemm għadd ta’ bażijiet tad-dejta legali privati, b’uħud minnhom jipprovdu servizzi lill-abbonati u oħrajn jipprovdu aċċess mingħajr ħlas.

Dawn jinkludu informazzjoni dwar sentenzi tal-qrati u leġiżlazzjoni primarja.

Links relatati

Qorti Suprema ta’ Ċipru

L-aħħar aġġornament: 23/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna