Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande

Vispārējās piekritības tiesas

Šādi ir Nīderlandes tiesu nosaukumi:

  • Apgabaltiesa (Rechtbank): pirmās instances tiesa civillietās un krimināllietās
  • Apelācijas tiesa (Gerechtshof): apelācija visās civillietās un krimināllietās
  • Augstākā tiesa (Hoge Raad): augstākā tiesa visās civillietās un krimināllietās

Juridiskās datubāzes

Informāciju var atrast tīmekļa vietnē, kas paredzēta tiesu iestāžu sistēmai Nīderlandē.

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Saites

Nīderlandes tiesu iestādes un Nīderlandes Augstākā tiesa

Lapa atjaunināta: 29/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu