Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Vispārējās piekritības tiesas – ievads

Civiltiesas

Visi privāttiesiskie strīdi tiek izskatīti civiltiesās, tostarp likumā noteiktās lietas, kuru piekritību var izvēlēties.

Civiltiesu veidi:

 1. Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος);
 2. apelācijas tiesas (εφετεία);
 3. pirmās instances tiesas vairāku tiesnešu sastāvā (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. pirmās instances tiesas viena locekļa sastāvā (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. apgabaltiesas (ειρηνοδικεία).

Krimināltiesas

Krimināltiesas izskata krimināllietas.

Krimināltiesu veidi:

 1. Augstākā tiesa;
 2. apelācijas tiesas piecu locekļu sastāvā (πενταμελή εφετεία);
 3. jauktās zvērināto tiesas (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. jauktās zvērināto apelācijas tiesas (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. apelācijas tiesas trīs locekļu sastāvā (τριμελή εφετεία);;
 6. miertiesas trīs locekļu sastāvā (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. miertiesas viena locekļa sastāvā (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. apgabalu krimināltiesas (πταισματοδικεία);
 9. nepilngadīgo tiesas (δικαστήρια ανηλίκων)..

Saskaņā ar speciālajiem likumiem krimināllietas izskata arī šādās bruņoto spēku tiesās:

 • sauszemes spēku tiesā (στρατοδικεία);
 • jūras spēku tiesā (ναυτοδικεία);
 • gaisa spēku tiesā (αεροδικεία).

Šīs ir speciālās krimināltiesas.

Tās izskata lietas par sauszemes karaspēka, jūras spēku vai gaisa spēku dienestā esošā militārā personāla pārkāpumiem.

Administratīvās tiesas

Administratīvajās tiesās izskata iedzīvotāju un valsts pārvaldes iestāžu administratīva rakstura strīdus.

Vispārējas piekritības administratīvās tiesas iedala administratīvajās pirmās instances tiesās (διοικητικά πρωτοδικεία) un administratīvajās apelācijas tiesās (διοικητικά εφετεία).

 • Administratīvās pirmās instances tiesas izskata lietas viena vai trīs locekļu sastāvā atkarībā no izskatāmā prasījuma apjoma. Šajās tiesās izskata ar nodokļiem saistītas lietas, strīdus starp iedzīvotājiem un sociālās apdrošināšanas iestādēm, kā arī administratīva rakstura strīdus starp iedzīvotājiem un valsts vai vietējo pārvaldi.

Administratīvās pirmās instances tiesas trīs locekļu sastāvā izskata arī apelācijas prasības par nolēmumiem, ko pieņēmušas administratīvās pirmās instances tiesas viena locekļa sastāvā.

 • Administratīvās apelācijas tiesas izskata apelācijas prasības par nolēmumiem, ko pieņēmušas administratīvās pirmās instances tiesas trīs locekļu sastāvā. Pirmajā instancē tās izskata arī iesniegtās sūdzības par tādu administratīvo aktu atcelšanu, kas ir saistīti ar civildienesta ierēdņu nodarbinātību (atlaišana, neiecelšana amatā vai nepaaugstināšana u. c.).
 • Vispārējas piekritības administratīvo tiesu sistēmā ietilpst Galvenais valsts pārvaldes komisārs. Šis komisārs ir atbildīgs par iepriekš minēto administratīvo tiesu pārvaldības uzraudzību un apelācijas sūdzību iesniegšanu par šo tiesu nolēmumiem.
 • Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας) izskata arī šādas lietas:

sūdzības par administratīvo aktu atcelšanu to prettiesiskuma dēļ, pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas, pilnvaru neesamības vai formālo prasību neizpildes gadījumā;

civildienesta ierēdņu, militārā personāla, valsts pārvaldes vai cita veida darbinieku apelācijas sūdzības par personāla padomju (υπηρεσιακά συμβούλια) lēmumiem par paaugstināšanu amatā, atlaišanu no amata vai pazemināšanu amatā, utt.;

lūgumus pārskatīt administratīvo tiesu nolēmumus.

Juridiskās datubāzes

 1. Grieķijas Augstākās tiesas tīmekļa vietne. Piekļuve šai datubāzei ir bezmaksas.
 2. Sodāmības reģistra datubāze par Grieķijas pilsoņiem, kuru dzimšanas vieta nav zināma vai ir ārvalstīs, kā arī par citu valstu pilsoņiem.

Attiecīgās saites

Augstākā tiesa

Atēnu Pirmās instances tiesa

Saloniku Pirmās instances tiesa

Pirejas Pirmās instances tiesa

Valsts padome

Revīzijas palāta

Apgabaltiesu tiesnešu prokuratūra

Atēnu Pirmās instances administratīvā tiesa

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu