Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Škotija

Šiame puslapyje pateikiama glausta informacija apie Jungtinės Karalystės Škotijos jurisdikcijos bendrosios kompetencijos teismus.

Turinį pateikė
Škotija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Sesijų teismą, Aukščiausiąjį baudžiamąjį teismą, apygardos teismus ir taikos teisingumo teismus administruoja Škotijos teismų tarnyba (angl. SCS) – nepriklausoma institucija, kuriai vadovauja lordas pirmininkas, vyriausiasis Škotijos teisėjas.

Škotijos aukščiausieji teismai

Škotijoje prie šių teismų priskiriami Sesijų teismas ir Aukščiausiasis baudžiamasis teismas.

Sesijų teismas

Sesijų teismas yra aukščiausias Škotijoje civilinių bylų teismas. Jis įsikūręs Parlamento rūmuose Edinburge. Jis nagrinėja apeliacinius skundus ir veikia kaip civilinių bylų teismas, nagrinėjantis ginčus, įskaitant bylas, susijusias su skolų išieškojimu, žalos atlyginimu, šeimos santykiais ir prekyba.

Aukščiausiasis baudžiamasis teismas

Aukščiausiasis baudžiamasis teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl baudžiamųjų bylų ir dėl sunkių nusikaltimų iškeltas baudžiamąsias bylas. Teismo posėdžiuose bylas nagrinėja teisėjas ir prisiekusieji.

Apeliacinės bylos nagrinėjamos Edinburge. Kitos bylos nagrinėjamos nuolatinėse teismo būstinėse Edinburge, Glazge ir Aberdyne, tačiau teismo posėdžiai taip pat vyksta visos Škotijos miestuose ir miesteliuose.

Apygardos teismai

Teisiniu aspektu Škotija suskirstyta į šešis regionus, vadinamus apygardomis (angl. sheriffdoms). Kiekviena apygarda turi vyriausiąjį apygardos teisėją (angl. Sheriff Principal), kuris ne tik nagrinėja apeliacinius skundus civilinėse bylose, bet ir yra atsakingas už tai, kad visas apygardos teismų darbas būtų veiksmingas.

Šiose apygardose iš viso veikia 49 skirtingo dydžio ir struktūros apygardų teismai, tačiau jie visi atlieka tas pačias funkcijas.

Bylas nagrinėja teisėjas, vadinamas apygardos teisėju. Apygardų teismų darbus galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: civilinių bylų nagrinėjimas, baudžiamųjų bylų nagrinėjimas ir įgaliotinių darbas. Šiuos darbus administruoja vietos apygardos teisėjo sekretoriai ir šių teismų darbuotojai.

Civilinės bylos

Dauguma civilinių bylų susijusios su asmenų arba organizacijų ginčais. Apygardų teismai nagrinėja trejopas bylas:

  • bendrąja tvarka nagrinėjamus ieškinius, daugiausia reiškiamus bylose, susijusiose su ištuoka, vaikais, turtiniais ginčais, ir ieškinius dėl skolos grąžinimo ir (arba) žalos atlyginimo, kurių vertė viršija 5 000 GBP;
  • supaprastinta tvarka nagrinėjamas bylas, daugiausia susijusias su ginčais dėl nuomos delspinigių, prekių pristatymo ir skolų, kurių dydis nuo 3 000 iki 5 000 GBP, grąžinimo;
  • ieškinius dėl nedidelių sumų – šiose bylose taip pat taikoma supaprastinta tvarka, tačiau nebūtina konsultuotis su solisitoriumi, ir jose sprendžiami ginčai dėl nedidelių sumų (daugiausia dėl mažesnių nei 3 000 GBP dydžio skolų) spręsti.

Be to, apygardų teismai sprendžia daugelį kitų civilinių klausimų ir nagrinėja daug kitų procedūrų, įskaitant:

  • įvaikinimą,
  • įmonių likvidavimą,
  • mirtinų nelaimių tyrimą,
  • bankrotą.

Baudžiamosios bylos

Apygardų teismuose bylos gali būti nagrinėjamos oficialia arba supaprastinta tvarka. Prokuroras privalo nuspręsti, kokį procesą taikyti konkrečiai bylai.

Oficialia tvarka (angl. solemn procedure) nagrinėjamos bylos, iškeltos už sunkų nusikaltimą, kuriuo apkaltinus gali būti skirta daugiau nei dvylikos mėnesių laisvės atėmimo bausmė arba didesnė nei 10 000 GBP bauda. Teismo posėdžiuose bylas nagrinėja apygardos teisėjas ir prisiekusieji.

Supaprastinta tvarka (angl. summary procedure) nagrinėjamos dėl lengvesnių nusikaltimų iškeltos bylos, o jas apygardos teisėjas nagrinėja be prisiekusiųjų. Nors apygardos teisėjas turi teisę priimti nuosprendį dėl ne ilgesnės kaip dvylikos mėnesių laisvės atėmimo bausmės, kartais bausmė gali būti griežtesnė.

Įgaliotinių darbas

Įgaliotinių darbas daugiausia susijęs su mirusio asmens turto paskirstymu. Teismo suteikti įgaliojimai testamento vykdytojui surinkti ir paskirstyti mirusiojo turtą vadinami „patvirtinimu“. Jie suteikiami tik tada, kai teismui pateikiamas mirusiojo turto aprašas.

Jeigu bendra turto vertė neviršija 36 000 GBP, jis laikomas nedidelės vertės turtu, o patvirtinimo siekiančiam asmeniui vietos apygardos teisėjo sekretoriaus biuro darbuotojai padeda užpildyti atitinkamą formą. Jeigu turto vertė viršija 36 000 GBP, patvirtinimo siekiantiems žmonėms patariama pasikonsultuoti su solisitoriumi.

Taikos teisingumo teismai

Taikos teisingumo teismas yra neprofesionalių teisėjų teismas, kuriame taikos teisėjas bylas nagrinėja kartu su teisininko kvalifikaciją turinčiu sekretoriumi. Sekretorius teikia taikos teisėjui konsultacijas teisės ir procedūrų klausimais. Paprastai šis teismas supaprastinta tvarka nagrinėja nesudėtingas baudžiamąsias bylas. Taikos teisėjo priimtu nuosprendžiu skirta bausmė negali būti didesnė kaip 60 dienų laisvės atėmimo, o bauda negali viršyti 2 500 GBP. Tik Glazge yra teismų, kuriuose posėdžiams pirmininkauja teisinę kvalifikaciją turintys apmokami teisėjai. Jie gali skirti ne didesnę kaip 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmę arba ne didesnę kaip 10 000 GBP baudą.

Apygardos teisėjo sekretorius atsako už visą apygardos teismų ir taikos teisingumo teismų administracinį darbą, įskaitant:

  • baudų išieškojimą ir sprendimus dėl žalos atlyginimo,
  • teismo nutarčių, pvz., susijusių su lygtiniu atleidimu nuo laisvės atėmimo bausmės, viešaisiais darbais, kopijų išdavimą,
  • prisiekusiųjų šaukimą ir administravimą.

Daugiau informacijos apie Škotijos teismus galima rasti Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Škotijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 10/11/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.