Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Civiliniai teismai

Civiliniuose teismuose nagrinėjami visi privatinės teisės ginčai, taip pat šiems teismams įstatymais priskirtos pasirinktinės jurisdikcijos bylos.

Civiliniai teismai:

 1. Aukščiausiasis Teismas (Άρειος Πάγος),
 2. apeliaciniai teismai (εφετεία),
 3. kelių narių pirmosios instancijos teismai (πολυμελείς πρωτοδικεία),
 4. vieno nario pirmosios instancijos teismai (μονομελείς πρωτοδικεία),
 5. apylinkės civiliniai teismai (ειρηνοδικεία).

Baudžiamieji teismai

Baudžiamieji teismai nagrinėja baudžiamąsias bylas.

Baudžiamieji teismai:

 1. Aukščiausiasis Teismas,
 2. penkių narių apeliaciniai teismai (πενταμελή εφετεία),
 3. mišrieji prisiekusiųjų teismai (μεικτά ορκωτά δικαστήρια),
 4. mišrieji apeliaciniai prisiekusiųjų teismai (μεικτά ορκωτά εφετεία),
 5. trijų narių apeliaciniai teismai (τριμελή εφετεία),
 6. trijų narių pirmosios instancijos baudžiamieji teismai (τριμελή πλημμελειοδικεία),
 7. vieno nario pirmosios instancijos baudžiamieji teismai (μονομελή πλημμελειοδικεία),
 8. apylinkės baudžiamieji teismai (πταισματοδικεία),
 9. nepilnamečių teismai (δικαστήρια ανηλίκων).

Specialiais įstatymais nustatyta, kad baudžiamoji jurisdikcija priklauso ir šiems teismams:

 • karo teismui (στρατοδικείο),
 • laivyno teismui (ναυτοδικείο),
 • oro pajėgų teismui (αεροδικείο).

Šie teismai bylas nagrinėja kaip specializuoti baudžiamieji teismai.

Šie teismai nagrinėja su sausumos, jūrų ar oro pajėgose tarnaujančių karių padarytais pažeidimais susijusias bylas.

Administraciniai teismai

Administraciniai teismai sprendžia valstybės valdžios institucijų ir piliečių administracinius ginčus.

Bendrosios kompetencijos administraciniai teismai – tai pirmosios instancijos administraciniai teismai (διοικητικά πρωτοδικεία) ir administraciniai apeliaciniai teismai (διοικητικά εφετεία).

 • Atsižvelgiant į piniginę ginčo vertę, pirmosios instancijos administraciniuose teismuose bylas svarsto vienas arba trys teisėjai. Jie nagrinėja mokesčių bylas, privačių asmenų ir socialinės apsaugos arba socialinės politikos organizacijų, taip pat piliečių ir valstybės, savivaldybių ar bendruomenių administracinius ginčus.

Trijų narių pirmosios instancijos administraciniai teismai taip pat nagrinėja apeliacinius skundus dėl vieno nario pirmosios instancijos administracinių teismų sprendimų.

 • Administraciniai apeliaciniai teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl trijų narių pirmosios instancijos administracinių teismų sprendimų. Be to, jie pirmąja instancija nagrinėja prašymus panaikinti su valstybės tarnautojų darbo santykiais (atleidimu, nepaskyrimu į tam tikras pareigas ar nepaaukštinimu tarnyboje ir kt.) susijusius administracinius aktus.
 • Bendrosios kompetencijos administracinių teismų sistemai priklauso ir Generalinio viešojo administravimo inspektoriaus (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) institucija. Generalinis viešojo administravimo inspektorius atsakingas už administracinį minėtųjų administracinių teismų tikrinimą ir jų sprendimų apskundimą.
 • Valstybės Taryba (Συμβούλιο της Επικρατείας) apskritai nagrinėja:

prašymus panaikinti administracinius aktus, jei pažeisti įstatymai, viršyti įgaliojimai arba piktnaudžiauta valdžia, esama nekompetencijos arba nesilaikyta formalių reikalavimų;

politikų, karių, valstybės tarnautojų ir kt. skundus dėl tarnybos tarybų (υπηρεσιακά συμβούλια) sprendimų dėl paaukštinimo tarnyboje, atleidimo, perkėlimo į žemesnes pareigas ir pan.;

kasacinius skundus dėl administracinių teismų sprendimų.

Teisinių duomenų bazės

 1. Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė. Šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.
 2. Graikijos piliečių, kurių gimimo vieta nežinoma, arba gimusių užsienyje, taip pat ne Graikijos piliečių teistumo duomenų bazė.

Susijusios nuorodos

Aukščiausiasis Teismas

Atėnų pirmosios instancijos teismas

Salonikų pirmosios instancijos teismas

Pirėjo pirmosios instancijos teismas

Valstybės Taryba

Audito Rūmai

Atėnų pirmosios instancijos teismų prokuratūra

Atėnų pirmosios instancijos administracinis teismas

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma