Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Estija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Estijos bendrosios kompetencijos teismų organizacinę sistemą.

Turinį pateikė
Estija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Apylinkės teismai yra bendrosios kompetencijos pirmosios instancijos teismai, nagrinėjantys civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, taip pat kitas įstatymais jų jurisdikcijai priskirtas bylas. Apylinkės teismo procesas reglamentuojamas šiais kodeksais: civilinių bylų atveju – Civilinio proceso kodeksu, baudžiamųjų bylų atveju – Baudžiamojo proceso kodeksu, o bylų dėl administracinių teisės pažeidimų atveju – Administracinių teisės pažeidimų proceso kodeksu.

Be to, apylinkių teismuose yra žemės kadastro ir registrų skyriai, atliekantys administracines funkcijas. Žemės kadastrą ir sutuoktinių nuosavybės registrą tvarko žemės kadastro skyrius. Įmonių registrą, ne pelno organizacijų ir fondų registrą ir komercinių užstatų registrą ir laivų registrus tvarko registrų skyrius. Prekybos registrą, ne pelno organizacijų ir fondų registrą ir komercinių užstatų registrą ir laivų registrus taip pat tvarko registrų skyrius. Pernu apygardos teismas taip pat turi už mokėjimo įsakymus atsakingą skyrių. Mokėjimo įsakymų skyrius nagrinėja prašymus dėl supaprastintos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūros.

Apylinkės teismų sprendimų peržiūrą atlieka apygardos teismai, antrąja instancija nagrinėjantys skundus dėl apylinkės teismų priimtų sprendimų ir nuosprendžių. Administracinio teismo procesas reglamentuojamas tais pačiais teisės aktais kaip ir pirmosios instancijos teismo procesas.

Pirmosios instancijos teismai

Estijoje yra keturi apylinkės teismai. Apylinkės teismus sudaro dveji teismo rūmai.

Apylinkės teismai:

Harju apylinkės teismas (Harju Maakohus):

 1. Lyvalajos g. teismo rūmai,
 2. Kentmanio g. teismo rūmai,
 3. Tartu g. teismo rūmai.

Viru apylinkės teismas (Viru Maakohus):

 1. Jehvio teismo rūmai,
 2. Narvos teismo rūmai,
 3. Rakverės teismo rūmai.

Pernu apylinkės teismas (Pärnu Maakohus):

 1. Pernu teismo rūmai,
 2. Hapsalu teismo rūmai,
 3. Kuresarės teismo rūmai,
 4. Raplos teismo rūmai,
 5. Paidės teismo rūmai.

Tartu apylinkės teismas (Tartu Maakohus):

Tartu apylinkės teismas (Tartu Maakohus):

 1. Tartu teismo rūmai,
 2. Jegevos teismo rūmai,
 3. Viljandžio teismo rūmai,
 4. Valgos teismo rūmai,
 5. Veru teismo rūmai,

Antrosios instancijos teismai

Estijoje yra du apygardos teismai.

Apygardos teismai:

 • Talino apygardos teismas (Tallinna Ringkonnakohus),
 • Tartu apygardos teismas (Tartu Ringkonnakohus).

Teisinių duomenų bazės

Teismų duomenis ryšiams galima rasti Teismų svetainėje. Duomenys ryšiams pateikiami nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.