Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Kipras

Kipro Respublikoje veikia tik dviejų instancijų teismai: Aukščiausiasis Teismas (Ανώτατο Δικαστήριο), kuriame nagrinėjami visi apeliaciniai skundai dėl pirmosios instancijos teismų sprendimų, ir šie pirmosios instancijos teismai: apylinkės teismai (Επαρχιακά Δικαστήρια), apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamieji teismai (Κακουργιοδικεία), šeimos teismas (Οικογενειακό Δικαστήριο), nuomos kontrolės tribunolas (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων), darbo ginčų tribunolas (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) ir karo teismas (Στρατοδικείο).

Turinį pateikė
Kipras
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiąjį Teismą sudaro trylika teisėjų, vienas iš jų yra pirmininkas. Aukščiausiajam Teismui priklauso šios jurisdikcijos:

Apeliacinis teismas

Aukščiausiasis Teismas nagrinėja visus apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismų sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Paprastai apeliacinius skundus svarsto 3 teisėjų kolegija. Apeliacinis skundas nagrinėjamas remiantis pirmosios instancijos teismo protokolais (tik išimtinėmis ir labai retomis aplinkybėmis Aukščiausiasis Teismas nagrinėja įrodymus). Naudodamasis apeliacine jurisdikcija Aukščiausiasis Teismas gali patvirtinti, pakeisti arba panaikinti skundžiamą sprendimą arba nurodyti svarstyti bylą iš naujo.

Kontrolės teismas

Išimtinei Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti skundus, pateiktus dėl bet kurių administracine valdžia besinaudojančių asmenų arba institucijų sprendimų, veiksmų ar neveikimo. Aukščiausiasis Teismas gali panaikinti bet kurį vykdomąjį administracinį aktą, kuriuo viršijami įgaliojimai ar jais piktnaudžiaujama arba kuris prieštarauja įstatymams ar Konstitucijai.

Išimtiniai teismo įsakymai

Išimtinei Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai priklauso leisti išimtinius teismo įsakymus: habeas corpus (teismo nurodymas atvesdinti suimtąjį į teismą, kad jo byla būtų tinkamai nagrinėjama), mandamus (aukštesnės instancijos teismo nurodymas žemesnės instancijos teismui), certiorari (bylos išreikalavimas iš žemesnės instancijos teismo ir perdavimas nagrinėti aukštesnės instancijos teismui), quo warranto (pagal kokį įgaliojimą) ir draudimus.

Admiraliteto teismas

Aukščiausiasis Teismas turi pirminę ir apeliacinę jurisdikciją admiraliteto bylose. Pirmojoje instancijoje bylą nagrinėja vienas teisėjas, o apeliaciją nagrinėja visos sudėties teismas.

Rinkimų teismas

Kaip rinkimų teismas Aukščiausiasis Teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti peticijas dėl rinkimų įstatymų aiškinimo ir taikymo.

Konstituciniai klausimai

Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus dėl bet kurio įstatymo atitikties Konstitucijai ir spręsti įvairių valstybės institucijų konfliktus dėl įgaliojimų ar kompetencijos. Aukščiausiasis Teismas taip pat priima sprendimus dėl įstatymų, kuriuos Respublikos Prezidentas (Πρόεδρος της Δημοκρατίας), naudodamasis savo konstitucinėmis galiomis, perduoda nagrinėti šiam teismui, atitikties Konstitucijai.

Apylinkės teismai

Apylinkės teismo jurisdikcijai priklauso kaip pirmosios instancijos teismui nagrinėti bet kokius civilinius ieškinius (išskyrus admiraliteto bylas) ir baudžiamąsias bylas, susijusias su nusikaltimais, už kuriuos baudžiama įkalinimu iki 5 metų. Apylinkės teismas veikia kiekvienoje administracinėje Kipro srityje. Bylas nagrinėja vienas teisėjas, prisiekusiųjų nėra.

Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamieji teismai

Apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamieji teismai nagrinėja tik baudžiamąsias bylas. Paprastai tokiems teismams perduodamos sunkiausių nusikaltimų bylos, kuriose bausmė už nusikaltimą siekia daugiau nei 5 metus. Kiekvieną apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamąjį teismą sudaro 3 teisėjai. Visi sprendimai priimami pritarus daugumai. Prisiekusiųjų nėra.

Teisinių duomenų bazės

Kol kas oficialios teisinių duomenų bazės nėra. Veikia įvairios privačios teisinių duomenų bazės, kai kurios iš jų prenumeruojamos, o kitos nemokamos.

Jose pateikiama informacija apie teismų sprendimus ir pirminius teisės aktus.

Susijusios nuorodos

Kipro Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.