Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Bulgarija

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie Bulgarijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Bulgarija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisingumo vykdymo organizavimas. Teismų sistema

Pirmosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Regioniniai teismai

Pagrindinis pirmosios instancijos teismas yra regioninis teismas. Jame nagrinėjamos civilinės, baudžiamosios ir administracinės / baudžiamosios bylos: šeimos ir darbo teisės bylos, ieškiniai dėl išlaikymo ir įvaikinimo, ieškiniai dėl komercinių ginčų ir civilinės bylos tais atvejais, kai ieškinio suma neviršija 50 000 BGN (<€ 25 000), taip pat ieškiniai dėl materialiojo nekilnojamojo turto padalijimo.

Regioninį teismą sudaro pirmininkas ir jo pavaduotojai, administracinis sekretorius, registratorius, sekretorius, tarnautojas, teismo pareigūnas ir archyvaras.

Apygardų teismai

Apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja:

  • civilines bylas: ieškinius dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, ieškinius dėl įvaikinimo nutraukimo, ieškinius dėl uždraudimo, taip pat ieškinius civilinėse bylose tais atvejais, kai ieškinio suma viršija 50 000 BGN (> €25 000);
  • baudžiamąsias bylas: bylas dėl nusikaltimų respublikai, dėl nužudymo, plėšimo sunkinančiomis aplinkybėmis, disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir jų platinimo, žmogaus pagrobimo ir neteisėto laisvės atėmimo, nusikaltimų muitų režimui, nusikaltimų finansų, mokesčių ir draudimo sistemoms, pareigybinių nusikaltimų, kyšininkavimo, nusikaltimų transporto eismo saugumui, jei dėl to žuvo žmogus, ir t. t.;
  • komercines ir bendrovių bylas: pelno nesiekiantys juridiniai asmenys registruojami apygardos teisme, kuris taip pat nagrinėja skundus dėl Registro agentūros atsisakymo patenkinti prašymus pagal Prekybos registro aktą. Apygardos teismas taip pat nagrinėja komercinius ginčus, kai ieškinio suma viršija 25 000 BGN, bankroto bylas ir bylas dėl skundų dėl vykdymo užtikrinimo subjektų veiksmų;
  • administracines bylas: pagal Administracinio proceso kodekso pereinamojo laikotarpio ir galutines nuostatas iki 2007 m. kovo 1 d. iškeltas administracines bylas nagrinėja apygardų teismai.

Apygardų teismai yra apygardų centruose. Kiekvieno apygardos teismo teisminėje teritorijoje yra vienas ar keli regioniniai teismai.

Miesto teismas yra įsteigtas Sofijoje ir turi apygardos teismo įgaliojimus.

Tarpinė apeliacinė peržiūra civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Apygardų teismai priima sprendimus kaip tarpinės apeliacinės peržiūros instancija civilinėse ir baudžiamosiose bylose, kaip numatyta teisės aktuose.

Apeliacinis teismas, kaip tarpinės apeliacinės peržiūros instancija, nagrinėja aktus, dėl kurių pateikti apeliaciniai skundai apygardų teismų bylose, taip pat kitas teisės aktais paskirtas apygardų teismų bylas.

Kasacinė apeliacinė peržiūra civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Aukščiausiasis kasacinis teismas yra trečioji ir paskutinė instancija visose civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Teisinė duomenų bazė

Kiekvienas Bulgarijos teismas turi interneto svetainę, kuria atsižvelgiama į piliečių, juridinių asmenų ir administracinių institucijų poreikius. Šiose interneto svetainėse pateikiama informacija apie teismo struktūrą ir veiklą, taip pat informacija apie nagrinėjamas ir užbaigtas nagrinėti bylas.

Atitinkamų duomenų bazių pavadinimai ir URL

Aukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje pateikiamas išsamus Bulgarijos teismų sąrašas, jų adresai ir interneto svetainės (tik bulgarų kalba).

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma