Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovén nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Szlovénia

Ez az oldal Szlovénia rendes bíróságainak szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Rendes bíróságok

A bíróságokról szóló törvény 98. cikke értelmében az alábbiak tartoznak a szlovéniai rendes bíróságok közé:

 • megyei bíróságok (Okrajno sodišče)
 • területi bíróságok (Okrožno sodišče)
 • felsőbíróságok (Višje sodišče)
 • a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vrhovno sodišče) (a továbbiakban a Legfelsőbb Bíróság).

A külön alapító okirattal létrehozott szakosított bíróságoknak – az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában – a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

 • területi bírósági jogállás: elsőfokú bíróság, amelynek fellebbviteli bírósága egy szakosított felsőbíróság
 • felsőbírósági jogállás: másodfokú bíróság, amely az elsőfokú szakosított bíróságok határozatai elleni fellebbezések ügyében határoz
 • felsőbírósági jogállás: elsőfokú bíróság, amelynek fellebbviteli bírósága a Legfelsőbb Bíróság.

A helyi bíróságok hatásköre

A bíróságokról szóló törvény 99. cikke értelmében az alábbi ügyek tartoznak a szlovéniai helyi bíróságok hatáskörébe:

Büntetőügyek

 1. pénzbírsággal vagy legfeljebb háromévi szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények első fokú elbírálása, kivéve a sajtó, a rádió, a televízió vagy más nyilvános hírközlési eszköz útján elkövetett rágalmazást és becsületsértést
 2. a fenti bűncselekmények vizsgálata
 3. jogszabályban előírt más feladatok ellátása.

Polgári ügyek

Döntés első fokon az alábbi ügyekben:

 1. polgári ügyekben a polgári perrendtartásnak megfelelően
 2. öröklési és más nemperes ügyekben, valamint ingatlan-nyilvántartási ügyekben
 3. végrehajtási és foglalási ügyekben, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.

Egyéb kérdések

Döntés vagy határozathozatal jogszabályban előírt más ügyekben.

Költségmentesség

Költségmentességi ügyekben minden, más bíróság jogszabályi hatáskörébe nem tartozó ügy ellátása.

A területi bíróságok hatásköre

A bíróságokról szóló törvény 101. cikkének megfelelően a szlovéniai területi bíróságok hatásköre az alábbiakra terjed ki:

Büntetőügyek

 1. döntés első fokon a megyei bírósági hatáskörbe nem tartozó bűncselekmények ügyében
 2. bűncselekmények vonatkozásában nyomozás vagy nyomozati intézkedések (a fenti 1. pontban leírtak szerint)
 3. előzetes eljárások lefolytatása és kiskorúak által elkövetett bűncselekmények elbírálása első fokon
 4. döntés első fokon külföldi bíróság büntetőügyben hozott ítéletének végrehajtásáról
 5. büntetőítéletek végrehajtása és megyei bíróságok büntetőítéleteinek végrehajtása (a fenti 1., 3. és 4. pont szerinti)
 6. döntés az emberi jogok és alapvető szabadságok korlátozásának engedélyezéséről
 7. döntés tanácsülésen, tárgyaláson kívül (a megyei bírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyekben is)
 8. jogszabályban előírt más feladatok ellátása
 9. a vádlottakkal való jogszerű és megfelelő bánásmód felügyelete, a fogva tartottak felügyelete.

Az 1., 2., 3., 6., 7. és 8. pontban jelzett feladatok ellátásáért a (körzeti) bíróságok szakosított egységei felelősek olyan összetettebb ügyekben, amelyek szervezett bűnözéssel és gazdasági bűncselekményekkel, terrorizmussal, korrupcióval és más hasonló bűnözői tevékenységekkel kapcsolatosak.

Polgári ügyek

Polgári ügyekben döntés első fokon az alábbi ügyekben:

 1. polgári ügyekben a polgári perrendtartásnak megfelelően
 2. külföldi bíróságok ítéleteinek elismerése
 3. a bíróság hatáskörébe tartozó kényszeregyezségi, csőd- és felszámolási ügyek és kapcsolódó jogviták
 4. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos jogviták
 5. a jogvita megindítását megelőzően előzetes intézkedés iránt benyújtott olyan kérelmek, amelyekről a bíróságnak a gazdasági jogvitákra vonatkozó szabályok szerint kell döntenie, illetve a választottbírósági kikötéssel érintett ügyek
 6. nemperes eljárások, amelyekben a felek gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tagjai vagy részvényesei és gazdasági társaságok szerveinek tagjai, amennyiben a társasági jogot kell alkalmazni.

A területi bíróságok hatáskörébe tartoznak az alábbiak is:

 • a cégjegyzék vezetése
 • döntés vagy határozathozatal más ügyekben, ha azt jogszabály előírja
 • a fenti 1., 2., 3. és 4. pontban említett ügyekben a költségmentességgel kapcsolatos feladatok
 • nemzetközi jogsegélyügyek ellátása.

Felsőbíróságok

A bíróságokról szóló törvény 104. cikke szerint az alábbiak tartoznak a felsőbíróságok hatáskörébe:

 1. döntés vagy határozathozatal másodfokon az illetékességi körükbe tartozó megyei és területi bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről
 2. az illetékességi területén belüli megyei vagy területi bíróságok közötti hatásköri viták elbírálása, döntés az illetékességi területen belül más megyei vagy területi bírósághoz való áttételről
 3. törvényben előírt más feladatok ellátása.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és elérési útja

A Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatása

Ingyenes az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázis ingyenesen hozzáférhető.

Az adatbázis tartalmának rövid leírása

A Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatása adatbázis az alábbi adatbázisokhoz is hozzáférést nyújt:

 • a Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatási rendszere
 • bírósági igazgatás
 • közhiteles nyilvántartások (ingatlan-nyilvántartás, bírósági nyilvántartás).

Kapcsolódó linkek

igazságszolgáltatási szervek

Utolsó frissítés: 02/11/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit