Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Szlovákia

Ez a rész Szlovákia rendes bíróságainak szervezetéről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Rendes bíróságok – bevezetés

Kerületi bíróságok (okresné súdy) elsőfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, hacsak a a bírósági eljárásról szóló szabályok másként nem rendelkeznek. Ezenkívül ítéletet hoznak választási jogi kérdésékben, amennyiben azt valamely külön törvény előírja.

A regionális bíróságok (krajské súdy) másodfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, miután a kerületi bíróságok elsőfokú bíróságként meghozták a határozatot. A regionális bíróságok járnak el közigazgatási jogi ügyekben, kivéve, ha a külön törvény másképpen rendelkezik. A regionális bíróságok külön törvény felhatalmazása alapján egyéb esetekben is hoznak ítéletet (például a lehallgatás elleni védelemről szóló törvény).

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Najvyšší súd Slovenskej republiky) a regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság ítéletei ellen benyújtott rendes fellebbezések esetében hoz ítéletet, ahol azt a törvény előírja.

A Legfelsőbb Bíróság a kerületi és regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság, valamint a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának ítéletei ellen benyújtott rendkívüli jogorvoslatok esetében is ítéletet hoz, ahol azt a törvény előírja. A Legfelsőbb Bíróság dönt a bíróságok és állami hatóságok között az ügy tárgya alapján megállapított hatásköri összeütközést tartalmazó ügyekről.

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dönt valamely ügy másik illetékes bírósághoz utalásáról, ha a bírósági eljárásokról szóló törvények és rendelkezések azt előírják.

Jogi adatbázisok

További információkat a szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján olvashat.

A rendes bíróságok szervezete

Szlovákia bírósági rendszere

Szlovákia bírósági rendszere az alábbiakból áll:

 • kerületi bíróságok,
 • regionális bíróságok,
 • a Szakosított Büntetőbíróság,
 • a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

A bíróságok hatásköre

Kerületi bíróságok

Kerületi bíróságok elsőfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, hacsak a bírósági eljárásról szóló szabályok másként nem rendelkeznek.

Ezenkívül ítéletet hoznak választási jogi kérdésekben, amennyiben azt valamely külön törvény előírja.

Regionális bíróságok

A regionális bíróságok másodfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, miután a kerületi bíróságok elsőfokú bíróságként meghozták a határozatot.

A bírósági eljárásokra vonatkozó szabályok határozzák meg, hogy mely polgári és büntetőügyekben járnak el és hoznak ítéletet a regionális bíróságok elsőfokú bíróságként.

A regionális bíróságok járnak el közigazgatási jogi ügyekben, kivéve, ha a külön törvény másképpen rendelkezik.

A regionális bíróságok járnak el és hoznak ítéletet egyéb ügyekben, amennyiben külön törvények ezt írják elő. (A személyes adatoknak az informatikai berendezések jogosulatlan használatával szembeni védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 166/2003 sz. törvény).

Szakosított büntetőbíróság

A Szakosított Büntetőbíróság hoz ítéletet büntető és egyéb ügyekben a bírósági eljárásokra vonatkozó szabályokban meghatározottak szerint.

A Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság jár el és hoz ítéletet:

 • a regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság határozatai elleni rendes fellebbezésekről, amennyiben a jogi eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
 • a kerületi bíróságok, regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság, valamint a Legfelsőbb Bíróság határozatai elleni rendkívüli fellebbezésekről, amennyiben a jogi eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
 • bíróságok és hatóságok között az ügy tárgya alapján megállapított hatáskörre vonatkozó vitákról;
 • valamely ügynek az illetékes bíróságtól eltérő bírósághoz utalása, amennyiben a jogi eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
 • egyéb esetekben, amennyiben azt törvény vagy nemzetközi szerződés írja elő.

A Legfelsőbb Bíróság végzi a jogszerűen lezárt esetekben a bíróságok határozathozatalának felülvizsgálatát.

A Legfelsőbb Bíróság előmozdítja továbbá a törvények és egyéb jogilag kötelező erejű rendelkezések egységes értelmezését és következetes alkalmazását

 • saját ítélkezési tevékenységén keresztül,
 • a törvények és egyéb általános jogilag kötelező erejű rendelkezések értelmezésének egységesítését célzó vélemények elfogadásával,
 • a különös fontossággal bíró jogerős bírósági határozatok közzétételével a „Legfelsőbb Bíróság véleményeinek gyűjteményében és a Szlovák Köztársaság bírósági határozatai között”.

Kapcsolódó linkek

Szlovák Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 18/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit