Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Portugália

Ez a rész a portugál rendes bírósági rendszerről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Portugália
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A rendes bíróságok szervezete

Az Alkotmánybíróságon kívül – amelynek különleges hatáskörébe tartozik a törvényességi-alkotmányossági kérdésekben történő igazságszolgáltatás – Portugáliában a bíróságok a következő kategóriákba sorolhatók:

a) a Legfelsőbb Bíróság, valamint az első- és másodfokú bíróságok;

b) a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság, valamint a közigazgatási és adóügyi bíróságok;

c) a Számvevőszék.

Tengerészeti bíróságok, választottbíróságok és magisztrátusi bíróságok is létrehozhatók.

Azon ügyek körét, amikor a fent említett bíróságok együttesen vagy külön-külön egy, a hatásköri vagy illetékességi összeütközéseket vizsgáló bíróságot [Tribunal dos Conflitos ] hozhatnak létre, továbbá az ilyen bíróságok összetételét jogszabály határozza meg.

A haditörvényszékekre [tribunais militares] vonatkozó rendelkezések kivételével – amely bíróságokat hadiállapot esetén lehet felállítani – egy adott típusú bűncselekmények tárgyában ítélkező kizárólagos hatáskörű bíróságok felállítása tiltott.

Rendes bíróságok

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság a bírósági hierarchia csúcsán álló testület (az Alkotmánybíróság hatáskörének sérelme nélkül). Polgári jogi, büntetőjogi és szociális jogi kollégiumokból áll.

Székhelye Lisszabonban található, illetékessége Portugália egész területére kiterjed.

A Legfelsőbb Bíróság egy elnök (a bírói testület elnöke) irányítása alatt működik, teljes ülésben (a kollégiumokban tevékenykedő valamennyi bíró részvételével), szakosított kollégiumokban és kollégiumokban ülésezik.

Ellenkező jogszabályi rendelkezés hiányában a Legfelsőbb Bíróság csak jogkérdésekkel foglalkozik.

Fellebbviteli bíróságok

A fellebbviteli bíróságok [tribunais da relação] főszabály szerint másodfokú bíróságok.

Jelenleg Lisszabonban, Portóban, Coimbrában, Évorában és Guimarãesben működnek fellebbviteli bíróságok. Egy elnök (a bírói testület elnöke) irányítása alatt működnek, teljes ülésben vagy kollégiumokban.

A fellebbviteli bíróságok polgári, büntető és szociális kollégiumokból állnak.

Elsőfokú bíróságok

Az elsőfokú bíróságok általában a körzeti bíróságok [tribunais de comarca].

Főszabályként a bíróságok illetékességi területe a körzet, bár létezhetnek olyan bíróságok, amelyek illetékességi területe egy vagy több, jogszabály által meghatározott körzetre vagy területre terjed ki.

A rendes bíróságok általános hatáskörrel rendelkeznek polgári és büntetőügyekben, és más bíróság hatáskörébe nem tartozó valamennyi ügyben eljárnak.

Első fokon lehetnek szakosított hatáskörű bíróságok (amelyek az adott típusú eljárásnak megfelelő, meghatározott ügyekkel foglalkoznak) és (az eljárás típusától függetlenül) meghatározott ügyekben ítélkező bíróságok.

A rendes bíróságok tanácsokra (általános, szakosított vagy különleges hatáskörrel) vagy különleges hatáskörű csoportokra oszthatók, ha ezt a munka mennyisége vagy összetettsége indokolja.

Minden bíróságon, tanácsban vagy csoportban egy vagy több bíró ülésezik.

Közigazgatási és adóügyi bíróságok

A közigazgatási és adóügyi bíróságok a közigazgatási és adóügyi jogviszonyokból fakadó jogviták rendezésével kapcsolatos keresetekről vagy fellebbezésekről döntenek.

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság a közigazgatási és adóügyi bírósági hierarchia csúcsán álló testület (az Alkotmánybíróság hatáskörének sérelme nélkül).

Székhelye Lisszabonban található, illetékessége Portugália egész területére kiterjed.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság egyik kollégiuma a közigazgatási jogvitákkal, másik kollégiuma pedig az adóügyi jogvitákkal foglalkozik. Fő feladata a központi közigazgatási bíróságok ítéletei elleni fellebbezések elbírálása.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság egy elnök (a bírói testület elnöke) irányítása alatt működik, akinek munkáját három alelnök segíti.

Az ügy tárgyától függően a bíróság teljes ülésben, kollégiumi ülésben vagy kollégiumokban ülésezik. Jogkérdést kizárólag a teljes ülés vagy a kollégiumi ülés vizsgál.

Központi közigazgatási bíróságok

A központi közigazgatási bíróságok főszabály szerint másodfokú bíróságok. Pillanatnyilag két központi közigazgatási bíróság van (északi és déli).

Fő feladatuk a kerületi közigazgatási bíróságok [tribunais de círculo] és az adóügyi bíróságok határozatai elleni fellebbezések elbírálása.

Mindkét központi közigazgatási bíróság rendelkezik egy közigazgatási és egy adóügyi kollégiummal.

A központi közigazgatási bíróságok egy elnök (a bírói testület elnöke) irányítása alatt működnek, akinek munkáját három alelnök segíti.

A központi közigazgatási bíróságok tény- és jogkérdéseket vizsgálnak.

Kerületi közigazgatási bíróságok és adóügyi bíróságok

Ezek a bíróságok elsőfokú bíróságok, a fő feladatuk közigazgatási és adóügyi jogviták rendezése. Működhetnek külön-külön, kerületi közigazgatási bíróság és adóügyi bíróság megnevezés alatt [tribunal tributário], vagy együttesen, a közigazgatási és adóügyi bíróság megnevezés alatt [tribunal administrativo e fiscal].

A Közigazgatási és Adóügyi Bíróságok Legfelsőbb Tanácsa [Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais] által öt évre kinevezett elnök irányítása alatt működnek.

Főszabály szerint egyesbírókból állnak, de a jogszabályok értelmében bizonyos esetekben eltérő összetételben is ülésezhetnek.

Békebíróságok [Julgados de Paz]

A békebíróságok saját működési móddal és szervezettel, továbbá saját közvetítői szolgálattal rendelkező, különleges bíróságok, amelyek az elsőfokú rendes bíróságok hatáskörébe tartozó keresetek elbírálására jogosultak.

Utolsó frissítés: 09/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit