Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Lettország

Ez a rész a lettországi rendes bíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Rendes bíróságok: bevezetés

Lettországban a bírói hatalmat a következők gyakorolják: városi és kerületi bíróságok, regionális bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság.

A polgári és a büntetőeljárások Lettországban 40 bíróság előtt folynak, és a bírósági rendszer a következő három szintre tagolódik: 34 városi vagy kerületi bíróság (rajonu vai pilsētu tiesas), öt regionális bíróság (apgabaltiesas), valamint a Legfelsőbb Bíróság (Augstākā tiesa).

Lettországban a következő városi és kerületi bíróságok működnek:

 1. A Kurzemei Regionális Bíróság (Kurzemes apgabaltiesa) illetékességi területén:
 • Kuldīgai Kerületi Bíróság (Kuldīgas rajona tiesa);
 • Liepājai Városi Bíróság (Liepājas tiesa);
 • Saldusi Kerületi Bíróság (Saldus rajona tiesa);
 • Talsi Kerületi Bíróság (Talsu rajona tiesa);
 • Ventspilsi Városi Bíróság (Ventspils tiesa);
 1. A Latgalei Regionális Bíróság (Latgales apgabaltiesa) illetékességi területén:
 • Balvi Kerületi Bíróság (Balvu rajona tiesa);
 • Daugavpils Városi Bíróság (Daugavpils tiesa);
 • Krāslavai Kerületi Bíróság (Krāslavas rajona tiesa);
 • Ludzai Kerületi Bíróság (Ludzas rajona tiesa);
 • Preiļi Kerületi Bíróság (Preiļu rajona tiesa);
 • Rēzeknei Városi Bíróság (Rēzeknes tiesa);
 1. A Rigai Regionális Bíróság (Rīgas apgabaltiesa) illetékességi területén:
 • Jūrmalai Városi Bíróság (Jūrmalas pilsētas tiesa);
 • Ogrei Kerületi Bíróság (Ogres rajona tiesa);
 • Riga Város Központi Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa);
 • Riga Város Kurzemei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa);
 • Riga Város Latgalei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa);
 • Riga Város Vidzemei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa);
 • Riga Város Zemgalei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa);
 • Riga Város Északi Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa);
 • Rigai Kerületi Bíróság (Rīgas rajona tiesa);
 • Siguldai Városi Bíróság (Siguldas tiesa);
 1. A Vidzemei Regionális Bíróság (Vidzemes apgabaltiesa) illetékességi területén:
 • Alūksnei Kerületi Bíróság (Alūksnes rajona tiesa);
 • Cēsisi Kerületi Bíróság (Cēsu rajona tiesa);
 • Gulbenei Kerületi Bíróság (Gulbenes rajona tiesa);
 • Limbaži Kerületi Bíróság (Limbažu rajona tiesa);
 • Madonai Kerületi Bíróság (Madonas rajona tiesa);
 • Valkai Kerületi Bíróság (Valkas rajona tiesa);
 • Valmierai Kerületi Bíróság (Valmieras rajona tiesa);
 1. A Zemgalei Regionális Bíróság (Zemgales apgabaltiesa) illetékességi területén:
 • Aizkrauklei Kerületi Bíróság (Aizkraukles rajona tiesa);
 • Bauskai Kerületi Bíróság (Bauskas rajona tiesa);
 • Dobelei Kerületi Bíróság (Dobeles rajona tiesa);
 • Jelgavai Városi Bíróság (Jelgavas tiesa);
 • Jēkabpilsi Kerületi Bíróság (Jēkabpils rajona tiesa);
 • Tukumsi Kerületi Bíróság (Tukuma rajona tiesa).

A közigazgatási pereket az alábbiak folytatják le:

 • a Kerületi Közigazgatási Bíróság (Administratīvā rajona tiesa);
 • a Regionális Közigazgatási Bíróság (Administratīvā apgabaltiesa);
 • a Legfelsőbb Bíróság Szenátusának Közigazgatási Kollégiuma (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

A Kerületi Közigazgatási Bíróság és a Regionális Közigazgatási Bíróság illetékességi területe minden ügyben Lettország egész közigazgatási területére kiterjed. A Kerületi Közigazgatási Bíróság intézménye öt bíróságot foglal magában, bírósági régiónként egyet-egyet: Rigában, Jelgavában, Rēzeknében, Valmierában és Liepājában.

Hatáskör

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében első fokon valamennyi büntetőeljárást a városi vagy a kerületi bíróság folytatja le. Első fokon Riga Város Vidzemei Kerületi Bíróságának hatáskörébe tartoznak azok a büntetőügyek, amelyek iratai államtitkot tartalmaznak. A kerületi vagy városi bíróság teljes körű fellebbezéssel (apelācija) megtámadott határozatát fellebbviteli fórumként a regionális bíróság bírálja el. Az alsóbb szintű bíróságok ítéletei ellen a Legfelsőbb Bíróság Szenátusához csak jogkérdésben lehet fellebbezni (kasācija). A városi és a kerületi bíróságokon a büntetőügyeket egyesbíró tárgyalja. Különösen összetett büntetőeljárás esetén az elsőfokú bíróság elnöke elrendelheti, hogy az ügyet a bíróság három bírájából álló tanács tárgyalja. A büntetőügyben benyújtott – teljes körű vagy jogkérdésben előterjesztett – fellebbezéseket bírói tanács tárgyalja.

A polgári eljárásról szóló törvény értelmében első fokon a kerületi vagy városi bíróság jár el, kivéve, ha az ügyben törvény alapján regionális bíróságnak kell eljárnia. A nem vitatott kötelezettségek végrehajtása (bezstrīdus piespiedu izpildīšana), valamint a bírósági letiltás (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) iránti kérelmeket az érintett kerületi vagy városi bíróság földhivatala bírálja el. Első fokon a regionális bíróságok járnak el a következő ügyekben:

 • ingatlantulajdonnal kapcsolatos viták ügyében folytatott eljárások, a házastársi vagyonmegosztás kivételével;
 • kötelmi jogi jogviták, amennyiben a követelés összege meghaladja a 150 000 LVL összeget;
 • a szabadalmi jogok, védjegyek és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos eljárások;
 • hitelintézetek fizetésképtelenségével és felszámolásával kapcsolatos eljárások.

A polgári eljárásról szóló törvény szerint ha egy ügy tárgya több követelés, és ezek közül egy vagy több a kerületi vagy városi bíróság, egy vagy több pedig a regionális bíróság hatáskörébe tartozik, illetve ha egy városi vagy kerületi bíróság a regionális bíróság hatáskörébe tartozó viszontkeresetet fogadott be, az ügyet a regionális bíróságnak kell tárgyalnia. Első fokon a Rigai Regionális Bíróság hatáskörébe tartoznak azok a polgári ügyek, amelyek iratai államtitkot tartalmaznak. A polgári ügyeket az elsőfokú bíróságon egyesbíró tárgyalja, míg (teljes körű vagy jogkérdésre vonatkozó) fellebbezési eljárásban bírói tanács jár el.

A szabálysértési ügyeket a polgári és büntetőügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kerületi, városi vagy regionális bíróságok tárgyalják. A lett szabálysértési törvénykönyv szerint a felsőbb szintű hatóságok határozatai a kerületi vagy a városi bíróság előtt megtámadhatók. A kerületi vagy városi bíróság bírája által hozott határozat ellen a regionális bírósághoz lehet fellebbezni, ha a lett szabálysértési törvénykönyv kifejezetten így rendelkezik. A fellebbviteli bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozata ellen nem nyújtható be fellebbezés, és az ilyen határozat meghozatalának napján jogerőre emelkedik.

A közigazgatási eljárási törvény szerint eltérő törvényi rendelkezés hiányában közigazgatási perekben első fokon a Kerületi Közigazgatási Bíróság jár el. Ha a per első fokon a Kerületi Közigazgatási Bíróság előtt zajlik és e bíróságnak államtitkot tartalmazó információkat kell ellenőriznie, az eljárást a Kerületi Közigazgatási Bíróság rigai bíróságán folytatják le. Ha a törvény értelmében a közigazgatási pert első fokon nem a Kerületi Közigazgatási Bíróság, hanem a Regionális Közigazgatási Bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság Szenátusának Közigazgatási Kollégiuma tárgyalja, a keresetet a Regionális Közigazgatási Bírósághoz, illetve a Legfelsőbb Bíróság Szenátusához kell benyújtani. A közigazgatási perben részes fél tejes körű fellebbezést nyújthat be az elsőfokú bíróság ítélete vagy végzése ellen, kivéve, ha a törvény szerint a határozat ellen nem, vagy csak jogkérdésben nyújtható be fellebbezés. A Kerületi Közigazgatási Bíróság még nem jogerős ítélete ellen a Regionális Közigazgatási Bírósághoz nyújtható be fellebbezés. A közigazgatási perben részes fél jogkérdésben fellebbezést nyújthat be a fellebbviteli bíróság ítélete vagy végzése ellen, ha a bíróság az eljárás során anyagi vagy eljárásjogi szabályokat sértett, vagy túllépett a hatáskörén. Az elsőfokú bíróságon a közigazgatási pereket egyesbíró vagy bírói tanács tárgyalja, míg a – teljes körű vagy jogkérdésre vonatkozó – fellebbezési eljárásban bírói tanács jár el.

A szabadalmakról szóló törvény értelmében első fokú polgári eljárás keretében a Rigai Regionális Bíróság tárgyalja a találmányok jogi védelmével kapcsolatos következő ügyeket:

 • szabadalmi jogok helyreállításával kapcsolatos ügyek;
 • szabadalom érvénytelenítésével kapcsolatos ügyek;
 • előhasználati jogokkal kapcsolatos ügyek;
 • szabadalom bitorlásával kapcsolatos ügyek;
 • szabadalombitorlás semmissé nyilvánításával kapcsolatos ügyek;
 • hasznosítási engedély megadásával, a vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel vagy azok betartásával kapcsolatos ügyek;
 • a találmány nyilvános használatának lehetetlensége miatti kártérítéshez való joggal kapcsolatos ügyek.

A formatervezési mintákról szóló törvény értelmében első fokon a Rigai Regionális Bíróság tárgyalja a formatervezési minták jogi védelmével kapcsolatos következő ügyeket:

 • formatervezési mintához való jog elismerésével kapcsolatos jogviták;
 • formatervezési minta bejegyzésének érvénytelenítésével kapcsolatos jogviták;
 • formatervezési minta jogellenes használatával (bitorlásával) kapcsolatos jogviták;
 • hasznosítási engedély megadásával, a vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel vagy azok betartásával kapcsolatos jogviták.

A Legfelsőbb Bíróságot a három kollégiumból (Polgári Kollégium, Büntető Kollégium és Közigazgatási Kollégium) álló Szenátus és két tanács (Polgári Tanács és Büntetőtanács) alkotja. A tanácsok a regionális bíróságok elsőfokú ítéletei elleni teljes körű fellebbezéseket bírálják el. A Szenátus a kerületi, városi és regionális bíróságok valamennyi ítélete ellen jogkérdésben benyújtott fellebbezéseket bírálja el, illetve első fokon jár el az Állami Számvevőszék (Valsts kontroles padome) Tanácsának az Állami Számvevőszékről szóló törvény 55. cikke szerinti eljárás keretében elfogadott határozataihoz kapcsolódó ügyekben. Az egyes tanácsokban három bíró jár el. A Legfelsőbb Bíróság Szenátusában az ügyeket három bíróból álló tanács, illetve törvény által meghatározott egyes esetekben kibővített tanács tárgyalja.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és internetcíme

Nemzeti bírósági portál

Legfelsőbb Bíróság

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

Az adatbázis tartalma röviden

A nemzeti bírósági portál válogatást tartalmaz a rendes bíróságok polgári és büntetőügyekben hozott ítéleteiből, valamint a közigazgatási bíróságok ítéleteiből. Az információk a Tiesu nolēmumi („Bírósági ítéletek”) és az E-Pakalpojumi („e-szolgáltatások”) szakaszban találhatók.

A Legfelsőbb Bíróság weboldalán elérhető a bírósági határozatok tára, amely tartalmazza a Szenátus legújabb ítéleteit és a bírósági határozatok gyűjteményét. Az információk a Tiesu informācija („Bírósági információk”) részben találhatók meg.

Háttér

A nemzeti bírósági portálon közzétett információk, valamint a Legfelsőbb Bíróság weboldalán közzétett szenátusi ítéletek és bírósági határozatok jelenleg csak lett nyelven érhetők el.

Utolsó frissítés: 08/06/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit