Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Ciprus

A Ciprusi Köztársaság bírósági rendszere csak kétfokú: A Legfelsőbb Bíróság (Ανώτατο Δικαστήριο) bírálja el az elsőfokú bíróságok ítéletei ellen benyújtott valamennyi fellebbezést; első fokon az alábbi bíróságok működnek: körzeti bíróságok (Επαρχιακά Δικαστήρια), büntetőbíróságok (Κακουργιοδικεία), családjogi bíróság (Οικογενειακό Δικαστήριο), bérleti jogviták bírósága (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων), munkaügyi bíróság (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) és katonai bíróság (Στρατοδικείο).

Tartalomszolgáltató:
Ciprus
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Rendes bíróságok – bevezetés

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság tizenhárom bíróból áll, egyikük a bíróság elnöke. A Legfelsőbb Bíróság az alábbi jogkörökkel rendelkezik:

Fellebbviteli bíróság

A Legfelsőbb Bíróság elbírálja az alacsonyabb fokú bíróságok határozatai ellen polgári és büntetőügyekben előterjesztett valamennyi fellebbezést. A fellebbezéseket főszabály szerint három bíróból álló tanács bírálja el. A fellebbezés elbírálása az alacsonyabb fokú bíróság eljárásának iratai alapján történik (a Legfelsőbb Bíróság bizonyítási eljárást csak kivételes körülmények között, nagyon ritkán folytat le). Fellebbviteli jogkörének gyakorlása során a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti a fellebbezéssel megtámadott határozatot, vagy új eljárás lefolytatását rendelheti el.

Felülvizsgálati fórum

Kizárólag a Legfelsőbb Bíróság jogosult elbírálni a közigazgatási jogkörben eljáró személyek vagy szervek határozatai, cselekményei vagy mulasztásai ellen előterjesztett panaszokat. A Legfelsőbb Bíróság minden olyan közigazgatási aktust megsemmisíthet, amely hatáskörtúllépést vagy joggal való visszaélést valósít meg, vagy amely a törvényekkel vagy az alkotmánnyal ellentétes.

Előjogokat biztosító writ-ek (performulák)

A Legfelsőbb Bíróság kizárólagosan jogosult a következő előjogokat biztosító writ-ek kibocsátására: habeas corpus (jogtalanul fogva tartott személy kiadatásának elrendelése), mandamus (hivatalos funkció ellátásának kikényszerítése), certiorari (felsőbírósági utasítás alsóbb fokú bírósághoz az akták átkérésére), quo warranto (hatáskör vagy jogosultság igazolása) és prohibíció (hatáskör hiánya miatt az ügy folytatásának megtiltása).

Haditengerészeti ügyek

A Legfelsőbb Bíróság haditengerészeti ügyekben első fokon és fellebbviteli fórumként is eljár. Az ügyet első fokon egyesbíró, másodfokon pedig a bíróság teljes ülése bírálja el.

Választási ügyek

Választási ügyekkel foglalkozó bíróságként a Legfelsőbb Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik a választójogi törvények értelmezésére és alkalmazására vonatkozó kérelmek elbírálása.

Alkotmányossági kérdések

A Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotmányosságának elbírálása és a különböző állami szervek között felmerülő hatásköri vagy illetékességi összeütközések rendezése. A Legfelsőbb Bíróság bírálja el továbbá azon törvények alkotmányosságát, amelyek tekintetében a köztársasági elnök (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) él az alkotmányossági vétó jogával.

Körzeti bíróságok

A körzeti bíróságok hatáskörébe tartozik első fokon (a haditengerészeti ügyek kivételével) valamennyi polgári per, valamint az öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények miatti büntetőügyek elbírálása. Cipruson minden közigazgatási körzetben működik egy körzeti bíróság. Az ügyeket egyesbíró bírálja el, esküdtek nincsenek.

Büntetőbíróságok

A büntetőbíróságok csak büntetőügyekkel foglalkoznak. A büntetőbíróságok főszabály szerint csak a legsúlyosabb esetekkel foglalkoznak, amelyek esetén a bűncselekményre kiszabható büntetés meghaladja az öt évet. Mindegyik büntetőbíróságot három bíró alkotja. Minden határozat többségi döntés alapján születik. Esküdtek nincsenek.

Jogi adatbázisok

Még nincs hivatalos jogi adatbázis. Számos magánszolgáltató által üzemeltetett jogi adatbázis létezik, amelyek közül egyesek előfizetés alapján, mások ingyenesen vehetők igénybe.

Ezek a bírósági ítéletekről és az elsődleges jogalkotásról tartalmaznak információkat.

Kapcsolódó linkek

Ciprus Legfelsőbb Bírósága

Utolsó frissítés: 23/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.