Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Slovačka

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Redovni sudovi – uvod

Okružni sudovi (okresné súdy) djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima osim ako je pravilima kojima se uređuje sudski postupak propisano drukčije. Odlučuju i o slučajevima povezanima s izborima ako je to propisano specifičnim zakonom.

Regionalni sudovi (krajské súdy) djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima o kojima okružni sudovi odlučuju u prvom stupnju. Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski upravni sudovi, osim ako je specifičnim zakonom propisano drukčije. Regionalni sudovi odlučuju i o drugim slučajevima ako se to zahtijeva specifičnim zakonima (npr. Zakon o zaštiti od presretanja komunikacije).

Vrhovni sud Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky) djeluje i presuđuje o redovnom pravnom lijeku protiv odluka regionalnog suda i Posebnog kaznenog suda, ako je to propisano zakonom.

Vrhovni sud Slovačke Republike djeluje i presuđuje i o izvanrednim pravnim lijekovima protiv odluka okružnog, regionalnog, Posebnog kaznenog i Vrhovnog suda, ako je to propisano zakonom. Vrhovni sud Slovačke Republike rješava sukobe nadležnosti in rem između sudova i tijela javne uprave.

Vrhovni sud Slovačke Republike također može prebaciti slučaj na neki drugi sud osim nadležnog ako je to propisano zakonom te u skladu s pravilima kojima se uređuje sudski postupak.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije potražite na web-mjestu slovačkog Ministarstva pravosuđa.

Organizacija redovnih sudova

Slovačka sudbena vlast

Slovačka sudbena vlast obuhvaća:

 • okružne sudove
 • regionalne sudove
 • Posebni kazneni sud
 • Vrhovni sud Slovačke Republike

Nadležnost sudova

Okružni sudovi

Okružni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima osim ako je pravilima kojima se uređuje sudski postupak propisano drukčije.

Okružni sudovi također odlučuju o predmetima povezanima s izborima ako je to propisano specifičnim zakonom.

Regionalni sudovi

Regionalni sudovi djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima o kojima odlučuju prvostupanjski okružni sudovi.

Građanski i kazneni predmeti u kojima regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi definirani su pravilima koja uređuju sudski postupak.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u upravnim slučajevima osim ako specifičnim zakonom nije propisano drukčije.

Regionalni sudovi odlučuju i o drugim slučajevima ako je to propisano specifičnim zakonima (Zakon br. 166/2003) o zaštiti privatnosti od neovlaštene upotrebe informacijske tehnologije te izmjeni određenih drugih zakona).

Posebni kazneni sud

Posebni kazneni sud odlučuje o kaznenim i drugim predmetima kao što je propisano pravilima koja reguliraju sudski postupak.

Vrhovni sud

Vrhovni sud djeluje i presuđuje o:

 • redovnom pravnom lijeku protiv odluka regionalnog i Posebnog kaznenog suda ako je to određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • izvanrednom pravnom lijeku protiv odluka okružnog, regionalnog, Posebnog kaznenog i Vrhovnog suda ako je to određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • sukobu nadležnosti in rem između sudova i tijela javne uprave
 • prebacivanju predmeta na drugi sud osim nadležnog suda ako je to određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • drugim slučajevima ako je to određeno zakonom ili međunarodnim sporazumom.

Vrhovni sud provodi sudski nadzor u predmetima u kojima je donesena konačna presuda.

Vrhovni sud također promiče jedinstveno tumačenje i dosljednu primjenu zakona i drugog zakonodavstva opće primjene putem

 • vlastitih odluka
 • usvajanja mišljenja radi ujednačavanja tumačenja zakona i drugog zakonodavstva opće primjene,
 • objavljivanje konačnih sudskih odluka primarne važnosti u „zbirci mišljenja Vrhovnog suda i odluka sudova Slovačke Republike”

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici