Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Slovačka

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Redovni sudovi – uvod

Okružni sudovi (okresné súdy) djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima osim ako je pravilima kojima se uređuje sudski postupak propisano drukčije. Odlučuju i o slučajevima povezanima s izborima ako je to propisano specifičnim zakonom.

Regionalni sudovi (krajské súdy) djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima o kojima okružni sudovi odlučuju u prvom stupnju. Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski upravni sudovi, osim ako je specifičnim zakonom propisano drukčije. Regionalni sudovi odlučuju i o drugim slučajevima ako se to zahtijeva specifičnim zakonima (npr. Zakon o zaštiti od presretanja komunikacije).

Vrhovni sud Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky) djeluje i presuđuje o redovnom pravnom lijeku protiv odluka regionalnog suda i Posebnog kaznenog suda, ako je to propisano zakonom.

Vrhovni sud Slovačke Republike djeluje i presuđuje i o izvanrednim pravnim lijekovima protiv odluka okružnog, regionalnog, Posebnog kaznenog i Vrhovnog suda, ako je to propisano zakonom. Vrhovni sud Slovačke Republike rješava sukobe nadležnosti in rem između sudova i tijela javne uprave.

Vrhovni sud Slovačke Republike također može prebaciti slučaj na neki drugi sud osim nadležnog ako je to propisano zakonom te u skladu s pravilima kojima se uređuje sudski postupak.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije potražite na web-mjestu slovačkog Ministarstva pravosuđa.

Organizacija redovnih sudova

Slovačka sudbena vlast

Slovačka sudbena vlast obuhvaća:

 • okružne sudove
 • regionalne sudove
 • Posebni kazneni sud
 • Vrhovni sud Slovačke Republike

Nadležnost sudova

Okružni sudovi

Okružni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima osim ako je pravilima kojima se uređuje sudski postupak propisano drukčije.

Okružni sudovi također odlučuju o predmetima povezanima s izborima ako je to propisano specifičnim zakonom.

Regionalni sudovi

Regionalni sudovi djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima o kojima odlučuju prvostupanjski okružni sudovi.

Građanski i kazneni predmeti u kojima regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi definirani su pravilima koja uređuju sudski postupak.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u upravnim slučajevima osim ako specifičnim zakonom nije propisano drukčije.

Regionalni sudovi odlučuju i o drugim slučajevima ako je to propisano specifičnim zakonima (Zakon br. 166/2003) o zaštiti privatnosti od neovlaštene upotrebe informacijske tehnologije te izmjeni određenih drugih zakona).

Posebni kazneni sud

Posebni kazneni sud odlučuje o kaznenim i drugim predmetima kao što je propisano pravilima koja reguliraju sudski postupak.

Vrhovni sud

Vrhovni sud djeluje i presuđuje o:

 • redovnom pravnom lijeku protiv odluka regionalnog i Posebnog kaznenog suda ako je to određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • izvanrednom pravnom lijeku protiv odluka okružnog, regionalnog, Posebnog kaznenog i Vrhovnog suda ako je to određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • sukobu nadležnosti in rem između sudova i tijela javne uprave
 • prebacivanju predmeta na drugi sud osim nadležnog suda ako je to određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • drugim slučajevima ako je to određeno zakonom ili međunarodnim sporazumom.

Vrhovni sud provodi sudski nadzor u predmetima u kojima je donesena konačna presuda.

Vrhovni sud također promiče jedinstveno tumačenje i dosljednu primjenu zakona i drugog zakonodavstva opće primjene putem

 • vlastitih odluka
 • usvajanja mišljenja radi ujednačavanja tumačenja zakona i drugog zakonodavstva opće primjene,
 • objavljivanje konačnih sudskih odluka primarne važnosti u „zbirci mišljenja Vrhovnog suda i odluka sudova Slovačke Republike”

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici