Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Redovni sudovi – uvod

Vrhovnim građanskim sudom, Vrhovnim kaznenim sudom, grofovijskim sudovima i sudovima mirovnih sudaca upravlja Škotska sudska služba (Scottish Courts Service) (SCS), koja je nezavisan pravni subjekt kojim predsjeda predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President), najiskusniji sudac u Škotskoj.

Vrhovni sudovi Škotske

U Škotskoj taj se naziv odnosi na Vrhovni građanski sud (Court of Session) i Vrhovni kazneni sud (High Court of Justiciary).

Vrhovni građanski sud (Court of Session)

Vrhovni građanski sud (Court of Session) najviši je građanski sud u Škotskoj, a nalazi se u Edinburghu u zgradi zvanoj Parliament House. Taj sud ima funkciju žalbenog suda, ali i građanskog suda koji se bavi sporovima povezanima s naplatom duga, odštetama, obiteljskopravnim i trgovačkim sporovima.

Vrhovni kazneni sud (High Court of Justiciary)

Vrhovni kazneni sud (High Court of Justiciary) bavi se žalbama u kaznenim postupcima i teškim kaznenim djelima. Suđenja se održavaju pred sucem i porotom.

Kad razmatra žalbene predmete, sud zasjeda u Edinburghu.  Za ostale poslove sud ima trajno sjedište u Edinburghu, Glasgowu i Aberdeenu, no suđenja se također održavaju u gradovima diljem Škotske.

Grofovijski sudovi (Sheriff Courts)

Za pravne potrebe, Škotska je podijeljena na šest regija zvanih „grofovije” (sheriffdoms). Svaka grofovija ima višeg grofovijskog suca (Sheriff Principal) koji je, osim što razmatra žalbe u građanskim predmetima, zadužen za učinkovitu raspodjelu poslova na grofovijskim sudovima.

Unutar tih grofovija postoji ukupno 49 grofovijskih sudova različite veličine i ustroja, no svi imaju istu svrhu.

O predmetima se raspravlja pred sucem koji se naziva grofovijskim sucem (sheriff). Rad grofovijskih sudova dijeli se na tri glavne kategorije, a to su: građanska, kaznena i ostavinska, a njime upravljaju lokalni službenici grofovijskog suda i njihovo osoblje.

Građanski predmeti

U većini građanskih predmeta riječ je o sporovima između fizičkih ili pravnih osoba. Grofovijski sudovi bave se trima različitim vrstama predmeta:

  • redovnim postupcima, koji se uglavnom odnose na predmete povezane s razvodom, djecom, imovinskim sporovima i zahtjevima za naplatu dugova/odštetu čija vrijednost prelazi 5 000 GBP,
  • skraćenim postupcima, u kojima se primjenjuje pojednostavljeni postupak i koji se uglavnom odnose na sporove povezane s neplaćenim najamninama, isporukom robe i dugova čija je vrijednost između 3 000 i 5 000 GBP,
  • sporovima male vrijednosti u kojima se također primjenjuje pojednostavljeni postupak, ali nije potrebno konzultirati pravnog savjetnika (solicitor) i namijenjeni su rješavanju manjih sporova (uglavnom dugovi čija vrijednost ne prelazi 3 000 GBP).

Osim toga, grofovijski sud bavi se mnogim drugim građanskim zahtjevima i postupcima uključujući:

  • posvajanje djece
  • likvidaciju poduzeća
  • istrage nesreća sa smrtnim ishodom
  • stečajeve

Kazneni predmeti

U kaznenim predmetima na grofovijskim sudovima može se pokrenuti puni ili skraćeni postupak. Javni tužitelj (Procurator Fiscal) odlučuje o tome koji će se postupak primijeniti u određenom predmetu.

Puni postupak pokreće se u slučaju teških kaznenih djela gdje je moguće izreći kaznu zatvora u trajanju duljem od dvanaest mjeseci ili novčanu kaznu veću od 10 000 GBP. Suđenja se održavaju pred grofovijskim sucem i porotom.

Skraćeni postupak pokreće se u slučaju lakših kaznenih djela kod kojih grofovijski sudac održava raspravu bez porote. Iako su ovlasti grofovijskog suca ograničene na izricanje kazne zatvora u trajanju do dvanaest mjeseci, postoje slučajevi kad se to može povećati.

Ostavinski postupci

Ostavinski postupci uglavnom se odnose na raspodjelu imovine preminule osobe. Ovlast koju sud daje izvršitelju da okupi i raspodjeli imovinu naziva se potvrdom (confirmation). Ta se ovlast daje tek nakon što je sudu predan popis imovine preminule osobe.

Ako bruto vrijednost imovine ne prelazi 36 000 GBP, svrstava se u „imovinu male vrijednosti”, a osoblje iz ureda lokalnog službenika grofovijskog suda pomoći će osobi koja traži potvrdu pri ispunjavanju odgovarajućeg obrasca. Ako vrijednost imovine prelazi 36 000 GBP, osobe koje traže potvrdu bit će upućene na savjetovanje s pravnim savjetnikom (solicitor).

Sudovi mirovnih sudaca (Justice of the Peace Courts)

Sud mirovnih sudaca je laički sud gdje mirovni sudac koji nema pravnu naobrazbu zasjeda s pravno osposobljenim službenikom. Službenik savjetuje suca o pravnim pitanjima i postupcima. Sud se uglavnom bavi skraćenim postupcima u slučajevima lakših kaznenih djela. Najviša kazna koju mirovni sudac može izreći je 60 dana kazne zatvora ili novčana kazna koja ne prelazi 2 500 GBP. Samo u Glasgowu nekim sudovima predsjeda pravno osposobljen profesionalni sudac. Najviša kazna koju profesionalni sudac može izreći je dvanaest mjeseci kazne zatvora ili novčana kazna koja ne prelazi 10 000 GBP.

Službenik grofovijskog suda (sheriff clerk) odgovoran je za sve administrativne poslove na grofovijskom sudu i sudu mirovnih sudaca u koje pripadaju:

  • naplata kazni i sudskih odluka o odšteti
  • izdavanje kopija sudskih odluka, primjerice onih povezanih s uvjetnim otpustom ili društveno korisnim radom,
  • pozivanje porotnika i vođenje s njima povezanih poslova.

Više informacija o sudovima u Škotskoj možete pronaći na web-mjestu Škotske sudske službe (Scottish Court Service).

Ostale poveznice

Škotska sudska služba

Posljednji put ažurirano: 12/11/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.