Redovni nacionalni sudovi

Ova stranica sadržava informacije o litavskim redovnim sudovima.

Redovni sudovi. Uvod

U Litvi postoji 56 sudova opće nadležnosti:

 • Vrhovni sud Litve (lit. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
 • Prizivni sud Litve (lit. Lietuvos apeliacinis teismas)
 • pet regionalnih sudova (lit. apygardos teismai)
 • 49 okružnih sudova (lit. apylinkės teismai).

Vrhovni sud Litve

Vrhovni sud Litve jedini je kasacijski sud (sud koji odlučuje u zadnjem stupnju) za reviziju presuda, odluka, rješenja i naloga sudova opće nadležnosti.

Sud je razvio jedinstvenu sudsku praksu za tumačenje i primjenu zakona i drugih pravnih akata.

Više informacija možete pronaći na web-mjestu Vrhovnog suda.

Prizivni sud Litve

Na Prizivnom sudu može se uložiti žalba protiv presuda regionalnih sudova (kao sudova prvog stupnja). Prizivni sud odlučuje i o priznavanju odluka stranih ili međunarodnih sudova te stranih ili međunarodnih arbitražnih odluka i njihovu izvršenju u Republici Litvi. Obavlja i druge funkcije koje su mu zakonom dodijeljene u nadležnost.

Predsjednik Prizivnog suda organizira i nadgleda administrativne aktivnosti okružnih sudova i njihovih sudaca, u skladu sa zakonom propisanim postupkom.

Više informacija možete pronaći na web-mjestu Prizivnog suda.

Regionalni sudovi

Regionalni sud sud je prvog stupnja za kaznene i građanske predmete koji su mu zakonom dodijeljeni u nadležnost. Odlučuje i o žalbama protiv presuda, odluka, rješenja i naloga okružnih sudova.

Predsjednik regionalnog suda organizira i nadgleda u okviru svoje nadležnosti administrativne aktivnosti okružnih sudova i njihovih sudaca, u skladu sa zakonski propisanim postupkom.

Okružni sud u Vilniusu kao sud prvog stupnja (članak 28. litavskog Zakona o parničnom postupku) jedini odlučuje u sljedećim vrstama građanskih predmeta:

 • predmetima koji uključuju sporove na temelju litavskog Zakona o patentu
 • predmetima koji uključuju sporove na temelju litavskog Zakona o žigu
 • predmetima koji se odnose na posvajanje na temelju zahtjeva stranih državljana za posvajanje građanina Republike Litve s boravištem u Litvi ili u stranoj državi
 • drugim građanskim predmetima o kojima odlučuje isključivo Okružni sud u Vilniusu kao sud prvog stupnja na temelju primjenjivog prava.

Okružni sudovi

Okružni sud sud je prvog stupnja nadležan za sljedeće vrste predmeta:

 • kaznene predmete
 • građanske predmete
 • predmete koji uključuju prekršaje (koji su mu zakonom dodijeljeni u nadležnost)
 • predmete u nadležnosti hipotekarnih sudaca
 • predmete koji se odnose na izvršenje odluka i kazni.

Osim drugih zakonom dodijeljenih funkcija, sudac okružnog suda obavlja i funkcije suca istrage i suca izvršenja.

Posljednji put ažurirano: 18/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.