Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Irska

Ovaj dio pruža vam informacije o organizaciji redovnih sudova u Irskoj.

Sadržaj omogućio
Irska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Redovni sudovi

Sudski sustav u Irskoj ima korijene u Ustavu iz 1922., kojim je predviđeno osnivanje novih sudova kako bi zamijenili one koji su se razvili pod britanskom upravom. Novi sudovi utemeljeni su 1924. Aktom o sudovima (Courts of Justice Act)kojim je uspostavljena pravna osnova za sudski sustav.

Sadašnji sudovi osnovani su Aktom o sudovima (uspostava i ustroj) iz 1961. (Courts (Establishment and Constitution) Act), u skladu s člankom 34. Ustava koji je irski narod donio 1937.

U člancima od 34. do 37. Ustava riječ je o upravljanju pravosuđem općenito. Prema članku 34.1 „izvršenje pravde provodi se na zakonski osnovanim sudovima”. Ustav određuje strukturu sudskog sustava koji se sastoji od suda najvišeg stupnja - Vrhovnog suda (Supreme Court) te prvostupanjskih sudova koji uključuju Visoki sud (High Court) s potpunom nadležnošću u svim kaznenim i građanskim pitanjima te sudove ograničene nadležnosti, regionalni sud (Circuit Court) te okružni sud (District Court), koji su organizirani na regionalnoj osnovi.

Građanski sudovi

Vrhovni sud

Vrhovni sud ima nadležnost rješavanja žalbi u vezi sa svim odlukama Visokog suda. Vrhovni sud također je nadležan za rješavanje žalbi Kaznenog žalbenog suda (Court of Criminal Appeal) ako Kazneni žalbeni sud ili glavni državni odvjetnik potvrde da odluka uključuje točku zakona od iznimnog javnog interesa te da je u javnom interesu da se žalba uputi na Vrhovni sud. Sud također može presuditi o zakonskom pitanju koje mu je predao Regionalni sud. Vrhovni sud ima ovlasti odlučiti je li prijedlog zakona (ili bilo koja njegova odredba), koji su odobrila oba Doma Oireachtasa (irskog nacionalnog parlamenta) te koji je podnesen predsjedniku Irske na potpis prije nego stupi na snagu, proturječna Ustavu,u predmetima koje je na Sud uputio Predsjednik. Ako se pojavi pitanje trajne nesposobnosti Predsjednika za obavljanje funkcije, o takvom pitanju odlučuje Vrhovni sud.

Žalbe ili druga pitanja saslušava te o njima odlučuje pet sudaca Vrhovnog suda osim ako predsjednik Vrhovnog suda ne naredi da se bilo koju žalbu ili drugo pitanje (osim pitanja vezanih uz ustav) mogu saslušati te da o njima mogu odlučiti tri suca. Sud može istodobno djelovati u više od jednog odjela.

Visoki sud

Po Ustavu, Visoki sud ima potpunu nadležnost osnovnog suda i ovlast odluke o svim stvarima i pitanjima, bilo o pravnim ili činjeničnim, građanskim ili kaznenim. Visoki sud ima isključivu nadležnost u pitanjima povezanima s posvajanjem djece te u pogledu zahtjeva za izručenje. Nadležnost Visokog suda odnosi se i na pitanje valjanosti bilo kojeg zakona s obzirom na odredbe Ustava (osim zakona koji je predsjednik Irske već uputio Vrhovnom sudu). U većini predmeta Visokog suda sudi samo jedan sudac, iako postoji zakonska odredba da za određena pitanja kao što su tužbe za klevete, napad ili protuzakonito oduzimanje slobode treba suditi sudac s porotom. U predmetima od iznimne važnosti može suditi dvoje ili više sudaca koji zasjedaju kao sudski odjel.

Visoki sud jest žalbeni sud Regionalnog suda u građanskim pitanjima. Osim njegove žalbene nadležnosti u građanskim žalbama Regionalnog suda, Visoki sud također ima ovlasti preispitivati odluke svih nižih sudova izdavanjem prerogativnih naloga pod nazivom„mandamus” (nalog za provedbu zakona), „prohibition” (nalog za prestanak protuzakonitog djelovanja) ili „certiorarij” (nalog za dostavu spisa). Ove naredbe ne odnose se na obilježja odluke nižih sudova, nego na pitanje je li nadležnost bila prekoračena.

Visoki sud također može presuditi o zakonskom pitanju koje mu je podnio Okružni sud. Također se bavi zahtjevima za jamčevinom kada je optužena osoba optužena za kazneno djelo ubojstva ili gdje optuženi želi zatražiti promjenu uvjeta koje je nametnuo Okružni sud.

Uobičajeno Visoki sud zasjeda u Dublinu, gdje se bavi prvobitnim postupcima. Također zasjeda u nizu provincijskih mjesta za rješavanje o prvobitnim odštetnim zahtjevima za tjelesne i smrtonosne ozljede. Visoki sud saslušava žalbe regionalnog suda u provincijskim mjestima.

Regionalni sud

Građanska nadležnost Regionalnog suda ograničena je osim ako sve stranke u predmetu pristanu na nju i u tom slučaju nadležnost je neograničena. Ograničenje nadležnosti suda u postupcima u vezi s ugovornim sporazumima, ugovorima o -kupnji na otplatu ili kreditnoj prodaji te kaznenom odgovornošću iznosi 38 092,14 EUR.

Regionalni sud nadležan je za ostavinska pitanja te za pitanja koja se tiču vlasništva nad nekretninama ili najma nekretnina gdje procjena najma posjeda ne premašuje 253,95 EUR. Regionalni sud nadležan je za procese obiteljskog prava uključujući sudsku rastavu, razvod, poništenje te žalbe s Okružnog suda.

Na građanskim slučajevima na Regionalnom sudu sudi sudac koji zasjeda bez porote. On je žalbeni sud Okružnog suda u građanskim i kaznenim stvarima. Žalba ima oblik ponovnog saslušanja, a odluka je Regionalnog suda konačna te se na nju ne može dalje žaliti.

Regionalni sud također je nadležan u svim slučajevima zahtjeva za nove dozvole prodaje alkohola za konzumaciju na lokaciji, te ima žalbenu nadležnost odluka sudova kao što je Ured direktora istraga o jednakosti (Director of Equality Investigations).

Okružni sud

Okružni sud ima lokalnu i ograničenu nadležnost. U pitanjima obiteljskog prava ima ovlasti izdavanja naloga o uzdržavanju, zabrani, skrbništvu, pristupu i očinstvu.

Okružni sud nadležan je za suđenje u građanskim predmetima zasnovanima na ugovoru, ugovorima o kupnji na otplatu ili kreditnoj prodaji, kaznenoj odgovornosti, te neplaćanju najma ili bespravnom zadržavanju dobara, gdje vrijednost potraživanja ne premašuje 6 348,69 EUR. Također je nadležan u odnosu na opću provedbu presuda za dugovanja bilo kojega suda, nadležnosti vezane uz veliki broj odredbi o izdavanju dozvola, npr. vezanih uz prodaju alkoholnih pića, te nadležnosti u odnosu na zahtjeve u vezi s namjerno izazvanom štetom kada iznos potraživanja ne premašuje 6 348,69 EUR.

Okružni sud zasjeda diljem zemlje u 24 okruga. Općenito, mjesto na kojem se predmet vodi ovisi o mjestu sklapanja ugovora ili prebivalištu ili mjestu poslovanja optuženika, ili u slučajevima izdavanja dozvola, o mjestu lokacije za koju se izdaje dozvola.

Kazneni sudovi

Vrhovni sud

Vrhovni sud bavi se žalbama Kaznenog žalbenog suda u slučajevima kada je u pitanju točka zakona od iznimne javne važnosti.

Kazneni žalbeni sud

Kazneni žalbeni sud bavi se žalbama osoba osuđenih na temelju optužnica na Regionalnom sudu, Središnjem kaznenom sudu (Central Criminal Court ) ili Posebnom kaznenom sudu (Special criminal court).

Posebni kazneni sud

Posebni kazneni sud utemeljen je za suđenje o kaznenim djelima kada je ustanovljeno da redovni sudovi nisu u mogućnosti osigurati učinkovito izvršenje pravde i očuvanje javnog mira i reda. Sud zasjeda s tri suca i bez porote.

Središnji kazneni sud

Središnji kazneni sud jest kazneni odjel Visokog suda. Sudi u vezi s teškim kaznenim djelima, uključujući suđenja o kaznenim djelima ubojstva, silovanja, izdaje i piratstva te kaznenim djelima iz Akta o tržišnom natjecanju iz 2002. Sud zasjeda sa sucem i porotom.

Regionalni kazneni sud

Regionalni kazneni sud sudi u vezi s kaznenim djelima osim onima kojima se može suditi na Središnjem kaznenom sudu. On zasjeda sa sucem i porotom. Bavi se žalbama s Okružnog suda.

Okružni sud

Okružni sud bavi se kaznenim djelima koja se ne rješavaju u redovnom postupku (uglavnom nisu obuhvaćena običajnim pravom) te nekim kaznenim djelima za koje se može podići optužnica. On zasjeda samo sa sucem.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.