Redovni nacionalni sudovi

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Redovni sudovi – uvod

Građanski sudovi

Svi privatni sporovi šalju se građanskim sudovima, uključujući predmete dobrovoljne sudske nadležnosti koji se prema zakonu dodjeljuju tim sudovima.

Građanski sudovi uključuju:

 1. Vrhovni sud (Άρειος Πάγος);
 2. prizivne sudove (εφετεία);
 3. prvostupanjske sudove s nekoliko sudaca (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. jednočlane prvostupanjske sudove (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. općinske građanske sudove (ειρηνοδικεία).

Kazneni sudovi

Kazneni sudovi rješavaju kaznene predmete.

Kazneni sudovi uključuju:

 1. Vrhovni sud;
 2. petočlane prizivne sudove (πενταμελή εφετεία);
 3. mješovite kaznene sudove (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. mješovite prizivne sudove (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. tročlane prizivne sudove (τριμελή εφετεία);
 6. tročlane prekršajne sudove (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. jednočlane prekršajne sudove (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. općinske kaznene sudove (πταισματοδικεία);
 9. maloljetničke sudove (δικαστήρια ανηλίκων).

Na temelju posebnih zakona, zakonska se nadležnost ostvaruje i nad:

 • vojnim sudovima (στρατοδικεία); mornaričkim sudovima (ναυτοδικεία); sudovima za zračne snage (αεροδικεία).

Ti sudovi vode predmete u funkciji posebnih kaznenih sudova.

Ti sudovi vode predmete povezane s prijestupima vojnog osoblja koje služi u vojsci, mornarici ili zrakoplovstvu.

Upravni sudovi

Upravni su sudovi odgovorni za rješavanje upravnih sporova između državne uprave i građana.

Redovni upravni sudovi obuhvaćaju upravne prvostupanjske sudove (διοικητικά πρωτοδικεία) i upravne prizivne sudove (διοικητικά εφετεία).

 • Upravni prvostupanjski sudovi zasjedaju kao jednočlani ili tročlani odbor, ovisno o monetarnoj vrijednosti spora. Pred njima se vode predmeti povezani s oporezivanjem, sporovi između pojedinaca i organizacija socijalnog osiguranja ili socijalnih politika te upravne sporove između građana i nacionalne ili lokalne vlasti.

Pred tročlanim upravnim prvostupanjskim sudovima također se vode prizivi na presude jednočlanih upravnih prvostupanjskih sudova.

 • Upravni prizivni sudovi obrađuju prizive na odluke tročlanih upravnih prvostupanjskih sudova. Također donose odluke na prvostupanjskoj razini o poništenju upravnih akta povezanih sa zapošljavanjem državnih službenika (otpuštanje, neimenovanje ili neizvršavanje promicanja itd.)
 • Glavni inspektorat javne uprave ustanova je koja čini dio redovnih upravnih sudova. Inspektorat je odgovoran za provjeru uprave upravnih sudova i ulaganje žalbi na njihove presude.
 • Predmeti koje vodi Državno vijeće (Συμβούλιο της Επικρατείας) su:

molbe za poništenje upravnih akata zbog kršenja zakona, zlouporabe moći, nedostatka nadležnosti ili formalnih propusta;

žalbe koje ulaže civilno, vojno, državno ili drugo osoblje na odluke vijeća za osoblje (υπηρεσιακά συμβούλια) povezanima s promicanjem, otpuštanjem, degradiranjem itd.;

molbe za revidiranjem presuda upravnih sudova.

Pravne baze podataka

 1. Web-mjesto grčkog Vrhovnog suda. Pristup bazi podataka je besplatan.
 2. Baza podataka kaznenih spisa za Grke s nepoznatim mjestom rođenja i osobe koje nemaju grčko državljanstvo.

Korisne poveznice

Grčki Vrhovni sud

Prvostupanjski sud u Ateni

Prvostupanjski sud u Solunu

Prvostupanjski sud u Pireju

Državno vijeće

Revizorski sud

Ured javnog tužiteljstva Okružnog suda

Upravni prvostupanjski sud u Ateni

Posljednji put ažurirano: 19/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici