Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Redovni sudovi – uvod

Građanski sudovi

Svi privatni sporovi šalju se građanskim sudovima, uključujući predmete dobrovoljne sudske nadležnosti koji se prema zakonu dodjeljuju tim sudovima.

Građanski sudovi uključuju:

 1. Vrhovni sud (Άρειος Πάγος);
 2. prizivne sudove (εφετεία);
 3. prvostupanjske sudove s nekoliko sudaca (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. jednočlane prvostupanjske sudove (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. općinske građanske sudove (ειρηνοδικεία).

Kazneni sudovi

Kazneni sudovi rješavaju kaznene predmete.

Kazneni sudovi uključuju:

 1. Vrhovni sud;
 2. petočlane prizivne sudove (πενταμελή εφετεία);
 3. mješovite kaznene sudove (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. mješovite prizivne sudove (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. tročlane prizivne sudove (τριμελή εφετεία);
 6. tročlane prekršajne sudove (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. jednočlane prekršajne sudove (μονομελή πλημμελειοδικεία);
 8. općinske kaznene sudove (πταισματοδικεία);
 9. maloljetničke sudove (δικαστήρια ανηλίκων).

Na temelju posebnih zakona, zakonska se nadležnost ostvaruje i nad:

 • vojnim sudovima (στρατοδικεία); mornaričkim sudovima (ναυτοδικεία); sudovima za zračne snage (αεροδικεία).

Ti sudovi vode predmete u funkciji posebnih kaznenih sudova.

Ti sudovi vode predmete povezane s prijestupima vojnog osoblja koje služi u vojsci, mornarici ili zrakoplovstvu.

Upravni sudovi

Upravni su sudovi odgovorni za rješavanje upravnih sporova između državne uprave i građana.

Redovni upravni sudovi obuhvaćaju upravne prvostupanjske sudove (διοικητικά πρωτοδικεία) i upravne prizivne sudove (διοικητικά εφετεία).

 • Upravni prvostupanjski sudovi zasjedaju kao jednočlani ili tročlani odbor, ovisno o monetarnoj vrijednosti spora. Pred njima se vode predmeti povezani s oporezivanjem, sporovi između pojedinaca i organizacija socijalnog osiguranja ili socijalnih politika te upravne sporove između građana i nacionalne ili lokalne vlasti.

Pred tročlanim upravnim prvostupanjskim sudovima također se vode prizivi na presude jednočlanih upravnih prvostupanjskih sudova.

 • Upravni prizivni sudovi obrađuju prizive na odluke tročlanih upravnih prvostupanjskih sudova. Također donose odluke na prvostupanjskoj razini o poništenju upravnih akta povezanih sa zapošljavanjem državnih službenika (otpuštanje, neimenovanje ili neizvršavanje promicanja itd.)
 • Glavni inspektorat javne uprave ustanova je koja čini dio redovnih upravnih sudova. Inspektorat je odgovoran za provjeru uprave upravnih sudova i ulaganje žalbi na njihove presude.
 • Predmeti koje vodi Državno vijeće (Συμβούλιο της Επικρατείας) su:

molbe za poništenje upravnih akata zbog kršenja zakona, zlouporabe moći, nedostatka nadležnosti ili formalnih propusta;

žalbe koje ulaže civilno, vojno, državno ili drugo osoblje na odluke vijeća za osoblje (υπηρεσιακά συμβούλια) povezanima s promicanjem, otpuštanjem, degradiranjem itd.;

molbe za revidiranjem presuda upravnih sudova.

Pravne baze podataka

 1. Web-mjesto grčkog Vrhovnog suda. Pristup bazi podataka je besplatan.
 2. Baza podataka kaznenih spisa za Grke s nepoznatim mjestom rođenja i osobe koje nemaju grčko državljanstvo.

Korisne poveznice

Grčki Vrhovni sud

Prvostupanjski sud u Ateni

Prvostupanjski sud u Solunu

Prvostupanjski sud u Pireju

Državno vijeće

Revizorski sud

Ured javnog tužiteljstva Okružnog suda

Upravni prvostupanjski sud u Ateni

Posljednji put ažurirano: 19/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici