Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Njemačka

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Vokietijos bendrosios kompetencijos teismų organizaciją.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Jurisdikcija nagrinėti civilines bylas

Apylinkių teismai (Amtsgericht) yra pirmosios instancijos teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti civilines bylas, visų pirma tas, kuriose ieškinio suma neviršija 5 000 EUR. Šie teismai taip pat turi jurisdikciją nagrinėti bylas neatsižvelgiant į ieškinio sumą, pvz., ginčus dėl patalpų nuomos ir išlaikymo bylas.

Apylinkių teismuose bylą gali nagrinėti vienas teisėjas.

Žemių teismai (Landgericht) yra pirmosios instancijos teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti visas civilines bylas, kurios nėra teismingos apylinkių teismams. Paprastai tai yra ginčai, kurių ieškinio suma yra didesnė kaip 5 000 EUR.

Paprastai žemių teismuose bylą taip pat nagrinėja vienas teisėjas. Tačiau sudėtingas bylas ir ypač svarbias bylas nagrinėja teisėjų kolegijos, sudarytos iš trijų profesionalių teisėjų.

Žemių teismai yra apeliacinė instancija, kurioje bylas nagrinėja žemių teismų civilinių bylų kolegijos. Jos paprastai yra sudarytos iš trijų teisėjų, kurie nagrinėja apeliacinius skundus dėl apylinkių teismų sprendimų.

Be to, žemių teismuose gali būti sudarytos komercinių bylų kolegijos. Tokios kolegijos paprastai yra pirmoji ir apeliacinė instancija verslininkų ar prekybininkų ginčams nagrinėti. Šios kolegijos yra sudarytos iš vieno profesionalaus teisėjo ir dviejų teisinio išsilavinimo neturinčių teisėjų (prekybininkų).

Aukštesnieji žemių teismai (Oberlandesgericht) paprastai yra apeliacinės instancijos teismai. Civilinėse bylose jie yra kompetentingi nagrinėti apeliacinius skundus dėl žemių teismų sprendimų ir apylinkių teismų sprendimų šeimos teisės klausimais.

Aukštesniųjų žemių teismų senatus paprastai sudaro trys profesionalūs teisėjai, tačiau nesudėtingas civilines bylas ir neišskirtinės svarbos civilines bylas gali nagrinėti vienas teisėjas.

Aukščiausiasis bendrosios kompetencijos teismas yra Federalinis Teisingumo Teismas (Bundesgerichtshof) – paskutinė instancija, kurioje nagrinėjami tik apeliaciniai skundai dėl teisės klausimų. Federalinio Teisingumo Teismo senatus sudaro penki profesionalūs teisėjai.

Jurisdikcija nagrinėti baudžiamąsias bylas

Pirmosios instancijos teismai

Teismų sistemos įstatymas (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) nustato baudžiamosios jurisdikcijos teismų kompetenciją. Apylinkės teismas (Amtsgericht) yra pirmosios instancijos baudžiamojo proceso teismas, nebent yra nustatyta žemės teismo arba aukštesniojo žemės teismo jurisdikcija (GVG 24 straipsnio 1 dalies 1–3 papunkčiai). Iš esmės (GVG 25 straipsnis) bylą sprendžia vienas teisėjas, jeigu:

  • bylos esmė yra nusižengimas (Vergehen) arba
  • byla nagrinėjama privataus kaltinimo tvarka ir
  • jeigu nenumatoma, kad bausmė gali būti griežtesnė nei laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Visas kitas bylas nagrinėja magistratų teismas (kolegija) (GVG 28 straipsnis), kurį sudaro vienas profesionalus teisėjas ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai.

Magistratų teismai sprendžia bylas dėl vidutinio sunkumo nusikaltimų, kurios yra teismingos apylinkės teismui (GVG 24 straipsnio 1 dalis), nebent tokia byla yra priskiriama baudžiamųjų bylų teismo teisėjui (GVG 25 straipsnis). Tai taikoma byloms, kuriose numatyta bausmė yra laisvės atėmimas nuo dvejų iki ketverių metų. Be to, vadinamasis išplėstinis magistratų teismas gali tokią bylą nagrinėti pagal prokuratūros prašymą (GVG 29 straipsnio 2 dalis), jeigu prokuratūra ir teismas mano, kad dėl bylos pobūdžio yra būtina antrojo profesionalaus teisėjo konsultacija.

Žemių teismų (Landgericht), kaip pirmosios instancijos teismų, kompetencija yra nustatyta GVG 74 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią nuostatą žemių teismams yra teismingos visos bylos, kurios nėra teismingos nei apylinkės teismams, nei aukštesniesiems žemių teismams: t. y. bylos, kuriose numatoma didesnė laisvės atėmimo bausmė.

Reikia pabrėžti, kad Vokietijos baudžiamoji teisė išskiria „nusižengimus“ (Vergehen) ir „nusikaltimus“ (Verbrechen). Pagal Federalinį baudžiamąjį kodeksą, nusikaltimas yra tokia nusikalstama veika, už kurią įstatyme nustatyta minimali bent vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Taigi, nusikaltimai priskiriami sunkiausioms nusikalstamoms veikoms.

Žemių teismams taip pat yra teismingos visos baudžiamosios bylos, kuriose numatoma daugiau nei ketverių metų laisvės atėmimo bausmė (GVG 74 straipsnio 1 dalies 2 sakinys, 1 atvejis), t. y. bylos, kuriose numatytas ilgesnis laisvės atėmimas. Žemės teismas taip pat turi jurisdikciją, jeigu prokuratūra pateikia kaltinimą šiame teisme, kadangi konkreti byla yra labai svarbi, net jeigu byla yra teisminga apylinkės teismui.

Žemių teismų lygmeniu kolegijas sudaro žemių teismų baudžiamieji skyriai. Pirmojoje instancijoje sprendimą priima didieji baudžiamųjų bylų rūmai (große Strafkammer), bylas paprastai nagrinėja trys profesionalūs teisėjai ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai. Pagal GVG 76 straipsnio 2 dalies sąlygas pradėdami nagrinėti bylą, didieji baudžiamųjų bylų rūmai gali nutarti, kad bylą nagrinės tik du profesionalūs teisėjai ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai.

Aukštesnieji žemių teismai yra pirmosios instancijos teismai, kuriuose nagrinėjamos bylos dėl nusikaltimų ir nusižengimų, nustatytų GVG 120 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kurių dauguma susijusi su Vokietijos Federacinės Respublikos saugumu ar egzistavimu. Federalinio Teisingumo Teismo senatus gali sudaryti penki profesionalūs teisėjai, įskaitant posėdžiui pirmininkaujantį teisėją. Tačiau pradėjęs nagrinėti bylą, baudžiamųjų bylų senatas gali nuspręsti, kad bylą nagrinėjant gali dalyvauti tik trys profesionalūs teisėjai, įskaitant posėdžiui pirmininkaujantį teisėją, nebent dėl bylos sudėtingumo reikia, kad ją nagrinėjant būtinai dalyvautų dar du profesionalūs teisėjai (GVG 122 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 sakiniai).

Apeliaciniai skundai

Apylinkės teismų sprendimai paprastai apskundžiami žemių teismams (Baudžiamojo proceso kodekso [StPO] 312 straipsnis), kur skundus nagrinėja vadinamieji mažieji baudžiamųjų bylų rūmai (skyrius) (kleine Strafkammer). Juos sudaro vienas profesionalus teisėjas ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai. Pateikus apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo išplėstinio magistratų teismo sprendimo, kviečiamas antrasis profesionalus teisėjas. Be to, pagal StPO 335 straipsnį apylinkės teismų pirmosios instancijos sprendimus galima apskųsti taikant vadinamąjį peršokimo principą (Sprungrevision), kai apeliacinis skundas teikiamas tiesiai aukštesniajam žemės teismui.

Skundas dėl teisės klausimų (Revision) gali būti teikiamas dėl visų pirmosios instancijos teismų sprendimų tiek žemės teisme, tiek aukštesniajame žemės teisme (StPO 333 straipsnis). Federalinis Teisingumo Teismas yra apeliacinės instancijos teismas (Revisionsinstanz) visiems aukštesniųjų žemių teismų sprendimams ir žemių teismų didžiųjų baudžiamųjų bylų rūmų (skyrių) sprendimams (GVG 135 straipsnio 1 dalis). Federalinio Teisingumo Teismo senatus, kurie nagrinėja skundus dėl teisės klausimų, gali sudaryti penki profesionalūs teisėjai, įskaitant posėdžiui pirmininkaujantį teisėją. Skundus dėl žemių teismų (kitų) sprendimų nagrinėja aukštesnieji žemių teismai.

Susijusios nuorodos

Federalinis teismingumo teismas

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici