Redovni nacionalni sudovi

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Estoniji.

Redovni sudovi – uvod

Provincijski sudovi su redovni prvostupanjski sudovi i sude u svim građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima te provode druge postupke koji su prema zakonu u njihovoj nadležnosti. Sudski postupci koji se vode pred provincijskim sudovima regulirani su sljedećim zakonima: Zakonikom o parničnom postupku u građanskopravnim predmetima, Zakonikom o kaznenom postupku u kaznenim predmetima i Zakonikom o prekršajnom postupku u prekršajnim predmetima.

Presude i odluke provincijskih sudova preispituju okružni sudovi, kao drugostupanjski sudovi, na temelju žalbi protiv presuda i odluka provincijskih sudova. Postupci pred upravnim sudovima regulirani su istim zakonima kao postupci pred prvostupanjskim sudovima.

Prvostupanjski sudovi

U Estoniji postoje četiri provincijska suda. Ti su sudovi podijeljeni na sudnice.

Provincijski sudovi:

Provincijski sud u Harjuu (Harju Maakohus):

 1. Sudnica u Tallinnu

Provincijski sud u Viruu (Viru Maakohus):

 1. Sudnica u Jõhviju
 2. Sudnica u Narvi
 3. Sudnica u Rakvereu

Provincijski sud u Pärnuu (Pärnu Maakohus):

 1. Sudnica u Pärnuu
 2. Sudnica u Haapsaluu
 3. Sudnica u Kuressaareu
 4. Sudnica u Rapli
 5. Sudnica u Paideu

Provincijski sud u Pärnuu ima i Odjel za platne naloge koji obrađuje zahtjeve za ubrzani postupak izdavanja platnih naloga.

Provincijski sud u Tartuu (Tartu Maakohus):

 1. Sudnica u Tartuu
 2. Sudnica u Jõgevi
 3. Sudnica u Viljandiju
 4. Sudnica u Valgi
 5. Sudnica u Võruu

Provincijski sud u Tartuu ima i registarski i zemljišnoknjižni odjel. U zemljišnoknjižnom odjelu vode se zemljišne knjige i registar brodova. U registarskom odjelu vode se trgovački registar, registar neprofitnih udruga i zaklada i registar trgovačkih zaloga.

Drugostupanjski sudovi

U Estoniji postoje dva okružna suda.

Okružni sudovi:

 • Okružni sud u Tallinnu
 • Okružni sud u Tartuu

Pravne baze podataka

Podatke za kontakt estonskih sudova možete pronaći na internetskim stranicama sudova. Pristup tim podacima je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici