Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Cipar

De Republiek Cyprus kent uitsluitend rechtbanken van eerste en tweede aanleg: het hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο), dat alle beroepen tegen uitspraken van rechtbanken van eerste aanleg behandelt, en de volgende rechtbanken van eerste aanleg: districtsrechtbanken (Επαρχιακά Δικαστήρια), assisenrechtbanken (Κακουργιοδικεία), familierechtbanken (Οικογενειακά Δικαστήρια), rechtbanken voor huurgeschillen (Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων), rechtbanken voor industriële geschillen (Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών), militaire rechtbank (Στρατοδικείο).

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Gewone rechtbanken – inleiding

Hooggerechtshof

Het hooggerechtshof is samengesteld uit dertien rechters, van wie één voorzitter is. Het heeft rechtsprekende bevoegdheid op de volgende gebieden:

Hoger beroep

Het hooggerechtshof behandelt alle beroepen tegen uitspraken van lagere rechtbanken in civiele zaken en strafzaken. In de regel worden beroepen behandeld door een kamer van drie rechters. De behandeling van het beroep geschiedt op basis van het proces-verbaal van de lagere rechtbank (het hooggerechtshof hoort slechts in zeer uitzonderlijke gevallen getuigen). In haar hoedanigheid van hof van beroep is het hooggerechtshof gemachtigd om de beslissing waartegen beroep is ingesteld te handhaven, te wijzigen of naast zich neer te leggen of om een nieuw proces te gelasten.

Rechterlijke toetsing

Het hooggerechtshof heeft de exclusieve bevoegdheid om klachten tegen handelingen, besluiten en nalatigheid van personen of organen die uitvoerend of administratief gezag uitoefenen te behandelen. Het is gemachtigd om uitvoerende of administratieve besluiten die getuigen van overschrijding of misbruik van macht of in strijd zijn met de wet of de grondwet nietig te verklaren.

Prerogative writs (prerogatieve bevelschriften)

Het hooggerechtshof heeft de exclusieve bevoegdheid om writs of habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto en prohibition uit te vaardigen.

Maritieme aangelegenheden

Het hooggerechtshof heeft oorspronkelijke bevoegdheid en bevoegdheid in hoger beroep in maritieme zaken. In eerste aanleg wordt de zaak behandeld door één rechter en in hoger beroep door het gehele college.

Verzoekschriften in verband met verkiezingsaangelegenheden

Als electoraal hof heeft het hooggerechtshof exclusieve bevoegdheid om verzoekschriften betreffende de interpretatie en de toepassing van kieswetten te behandelen.

Grondwettelijke aangelegenheden

Het hooggerechtshof is bevoegd om de grondwettelijkheid van wetten te toetsen en machts- of bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende overheidsorganen op te lossen. Het spreekt zich tevens uit over de grondwettelijkheid van wetten in verband waarmee de president van de Republiek (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) zijn grondwettelijk recht op beroep uitoefent.

Districtsrechtbanken

De districtsrechtbanken zijn in eerste aanleg bevoegd in civiele zaken (met uitzondering van maritieme aangelegenheden) en strafzaken met betrekking tot strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar wordt opgelegd. Er is een districtsrechtbank in elk administratief district van Cyprus. De zaken worden behandeld door één rechter, zonder jury.

Assisenrechtbanken

De assisenrechtbanken behandelen uitsluitend strafzaken. In de regel worden alleen de ernstigste zaken, die met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar worden bestraft, voor de assisenrechter gebracht. Elke assisenrechtbank is samengesteld uit drie rechters. Alle beslissingen worden bij meerderheid genomen. Er is geen jury.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke uitspraken en primaire wetgeving.

Links

Hooggerechtshof van Cyprus

Laatste update: 23/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici