Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Slovakia

Tässä osiossa kerrotaan Slovakian yleisiä tuomioistuimia koskevasta järjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Piirituomioistuimet (okresné súdy) käsittelevät oikeusjuttuja ja tekevät päätöksiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, ellei oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa toisin säädetä. Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös vaalilakia koskevia asioita silloin, kun erityislaissa niin säädetään.

Alueoikeudet (krajské súdy) tekevät päätöksiä toisena oikeusasteena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jotka piirituomioistuin on ratkaissut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, ellei erityislaissa toisin säädetä. Alueoikeudet käsittelevät myös muuntyyppisiä asioita, jos erityislaissa niin säädetään (esim. salakuuntelulta suojaava laki).

Slovakian tasavallan korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky) ratkaisee varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erityistuomioistuimen päätöksiin, jos laissa näin säädetään.

Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee myös ylimääräiset muutoksenhaut piirioikeuksien, alueoikeuksien, erityisrikostuomioistuimen ja Slovakian korkeimman oikeuden päätöksiin, jos laissa näin säädetään. Korkein oikeus tekee päätökset tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten välisissä asiallista toimivaltaa koskevissa kiistoissa.

Korkein oikeus tekee päätökset tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten välisissä asiallista toimivaltaa koskevissa kiistoissa.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on saatavilla Slovakian tasavallan oikeusministeriön verkkosivuilla.

Yleisiä tuomioistuimia koskeva järjestelmä

Slovakian tasavallan tuomioistuinjärjestelmä

Slovakian tasavallan tuomioistuinjärjestelmään kuuluvat:

 • piirituomioistuimet
 • alueoikeudet
 • erityisrikostuomioistuin
 • Slovakian tasavallan korkein oikeus.

Tuomioistuinten toimivalta

Piirituomioistuimet

Piirituomioistuimet käsittelevät oikeusjuttuja ja tekevät päätöksiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, ellei oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa toisin säädetä.

Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös vaalilakia koskevia asioita silloin, kun erityislaissa niin säädetään.

Alueoikeudet

Alueoikeudet tekevät päätöksiä toisena oikeusasteena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jotka piirituomioistuin on ratkaissut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena.

Oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa säädetään, mitkä siviili- ja rikosoikeudelliset asiat alueoikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.

Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, ellei erityislaissa toisin säädetä.

Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös muita asioita, jos erityislaissa niin säädetään (Laki nro 166/2003 (kok.) yksityisyyden suojaamisesta luvattomalta tietoteknisten laitteiden käytöltä ja tiettyjen lakien muuttamisesta).

Erityisrikostuomioistuin

Erityisrikostuomioistuin käsittelee rikosoikeudellisia ja muita asioita kuten oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa säädetään.

Korkein oikeus

Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee:

 • varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erikoisrikostuomioistuimen päätöksiin, jos näin määrätään oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa
 • ylimääräiset muutoksenhaut piirituomioistuimien, alueoikeuksien, erikoisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiin, jos näin määrätään oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa
 • tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten väliset asiallista toimivaltaa koskevat kiistat
 • asian siirtämisen tuomioistuimelta toiselle, jos näin määrätään oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa
 • muita asioita, jos näin säädetään laissa tai määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

Korkein oikeus tarkastelee uudelleen tuomioistuinten päätöksentekoa asioissa, joissa on annettu lainvoimainen ratkaisu.

Lisäksi korkein oikeus pyrkii edistämään lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten yhtenäistä tulkintaa ja johdonmukaista soveltamista:

 • oman päätöksentekonsa avulla
 • antamalla lausuntoja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten tulkintaa
 • julkaisemalla ensisijaisen tärkeitä lainvoimaisia tuomioistuinten päätöksiä kokoelmassa, johon kootaan korkeimman oikeuden lausuntoja ja Slovakian tuomioistuinten päätöksiä.

Linkkejä

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme