Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Yleiset tuomioistuimet – johdanto

Siviilituomioistuimet

Kaikki yksityishenkilöiden väliset riita-asiat ratkaistaan siviilituomioistuimissa, mukaan lukien kyseisten tuomioistuinten tuomiovaltaan lakisääteisesti kuuluvat riidattomat asiat.

Siviilituomioistuimia ovat seuraavat:

 1. Korkein oikeus (Areios Pagos)
 2. Muutoksenhakutuomioistuin (Efeteio)
 3. Ensimmäisen oikeusasteen useamman tuomarin kokoonpano (Polymeles Protodikeio)
 4. Ensimmäisen oikeusasteen yhden tuomarin kokoonpano (Monomeles Protodikeio)
 5. Rauhantuomioistuin

Rikostuomioistuimet

Rikostuomioistuimet käsittelevät rikosasioita.

Rikostuomioistuimia ovat seuraavat:

 1. Korkein oikeus
 2. Muutoksenhakutuomioistuinten viiden tuomarin kokoonpanot (Pentameli Efeteia)
 3. Valamiestuomioistuimet (meikta orkota dikastiria)
 4. Valamieskokoonpanossa toimivat muutoksenhakutuomioistuimet (meikta orkota Efeteia)
 5. Muutoksenhakutuomioistuinten kolmen tuomarin kokoonpanot (Trimeli Efeteia)
 6. Rikostuomioistuinten kolmen tuomarin kokoonpanot (Trimeli Plimmeleiodikeia)
 7. Rikostuomioistuinten yhden tuomarin kokoonpanot (Monomeli Plimmeleiodikeia)
 8. Vähäisiä rikkomuksia käsittelevät tuomioistuimet (Ptaismatodikeia)
 9. Nuorisotuomioistuimet (Dikastiria Anilikon)

Erityislainsäädännön nojalla rikosoikeudellista toimivaltaa käyttävät myös seuraavat:

 • Sotaoikeus (Stratodikeio)
 • Merisotaoikeus (Nautodikeio)
 • Ilmasotaoikeus (Aerodikeio)

Nämä tuomioistuimet toimivat rikosasioita käsittelevien erityistuomioistuinten tavoin.

Näissä tuomioistuimissa käsitellään maa-, meri- ja ilmavoimissa palvelevien sotilashenkilöiden tekemiä rikoksia.

Hallintotuomioistuimet

Hallintotuomioistuimet ratkaisevat valtion hallintoelinten ja kansalaisten välisiä hallintoriita-asioita.

Yleiset hallinto-oikeudet ovat ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimia (Dioikitika Protodikeia) ja hallinnollisia muutoksenhakutuomioistuimia (Dioikitika Efeteia).

 • Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet kokoontuvat yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanossa riita-asian taloudellisen merkityksen mukaan. Ne käsittelevät verotusasioita, yksityishenkilöiden ja sosiaaliturvasta tai sosiaalipolitiikasta vastaavien organisaatioiden välisiä riita-asioita sekä kansalaisten ja valtion, kuntien tai paikallisyhteisöjen välisiä hallintoriita-asioita.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen kolmen tuomarin kokoonpano käsittelee myös ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen yhden tuomarin kokoonpanon päätöksiin kohdistuvia muutoksenhakukanteita.

 • Hallinnolliset muutoksenhakutuomioistuimet käsittelevät ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen kolmen tuomarin kokoonpanon päätöksiin kohdistuvia muutoksenhakukanteita. Ne ratkaisevat ensimmäisessä oikeusasteessa myös virkamiesten työsuhteisiin liittyvien hallintotoimien (esimerkiksi irtisanomiset, nimitysten tai ylennysten myöntämättä jättäminen) peruutusanomuksia.
 • Yleinen valtionasiamiesjärjestelmä kuuluu yleiseen hallinto-oikeusjärjestelmään. Valtionasiamies vastaa edellä mainittujen hallintotuomioistuinten hallinnollisista tarkastuksista ja niiden ratkaisuja koskevista muutoksenhakukanteista.
 • Korkein hallinto-oikeus (Symvoulio tis Epikrateias) päättää muun muassa seuraavista:

kanteet sellaisten hallintotoimien peruuttamiseksi, joissa on kyse lain rikkomisesta, toimivallan ylittämisestä tai harkintavallan väärinkäytöstä taikka epäpätevyydestä tai muotovirheestä,

valtion, armeijan, kunnan jne. virkamiesten valitukset virkamiesten asioita käsittelevien lautakuntien (Ypiresiaka Symvoulia) päätöksistä, jotka koskevat ylennyksiä, irtisanomisia, alentamista jne.

valitukset hallintotuomioistuinten päätöksistä.

Oikeudelliset tietokannat

 1. Kreikan korkeimman oikeuden verkkosivut. Tietokannan käyttö on ilmaista.
 2. Rikosrekisteritietokanta kreikkalaisista, joiden syntymäpaikka on tuntematon tai jotka ovat syntyneet ulkomailla, sekä muiden maiden kansalaisista.

Linkkejä:

Korkein oikeus

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Thessalonikin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Tilintarkastustuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen syyttäjänvirasto

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme