Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Kypros

Kyproksen tasavallassa on vain kahden oikeusasteen tuomioistuimia: korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο), joka käsittelee kaikki ensimmäisen asteen tuomioistuinten päätöksistä tehdyt valitukset, ja seuraavat toisen oikeusasteen tuomioistuimet: aluetuomioistuimet (Επαρχιακά Δικαστήρια) rikosylioikeudet (Κακουργιοδικεία) perhetuomioistuimet (Οικογενειακό Δικαστήριο) vuokranvalvontatuomioistuin (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) työtuomioistuin (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) ja sotatuomioistuin (Στρατοδικείο).

Sisällön tuottaja:
Kypros
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Korkein oikeus

Korkeimmassa oikeudessa on kolmetoista tuomaria, joista yksi on presidentti. Korkeimmalla oikeudella on seuraavat tehtävät:

Toisen asteen tuomioistuin

Korkein oikeus käsittelee kaikki alemman oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehdyt valitukset riita‑ ja rikosasioissa. Yleensä valituksia käsitellään kolmen tuomarin kokoonpanossa. Valituksen käsittely perustuu alemman oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntiasiakirjoihin (korkein oikeus käsittelee todisteita vain hyvin harvoin ja poikkeuksellisissa olosuhteissa). Toimiessaan toisen asteen tuomioistuimena korkein oikeus voi pitää voimassa päätöksen, johon on haettu muutosta, muuttaa sitä tai kumota sen tai määrätä uuden oikeudenkäynnin.

Uudelleentutkintatuomioistuin

Korkeimmalla oikeudella on yksinomainen toimivalta käsitellä kaikki valitukset, jotka koskevat hallintovaltaa käyttävien henkilöiden tai elinten päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä. Korkein oikeus voi kumota täytäntöönpanoon liittyvät hallintotoimet, joissa on ylitetty toimivaltuudet tai käytetty niitä väärin tai jotka ovat perustuslain vastaisia.

Erioikeusmääräykset

Korkeimmalla oikeudella on yksinomainen toimivalta antaa erioikeusmääräyksiä, kuten habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto ja prohibition.

Merioikeus

Korkein oikeus toimii ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimena merioikeusasioissa. Ensimmäisessä oikeusasteessa asia käsitellään yhden tuomarin ja toisessa oikeusasteessa täydessä kokoonpanossa.

Vaalivalitukset

Korkeimmalla oikeudella on vaalioikeusistuimena toimiessaan yksinomainen toimivalta käsitellä vaalilainsäädännön tulkintaa ja soveltamista koskevat valitukset.

Perustuslakiin liittyvät asiat

Korkeimman oikeuden tehtävänä on päättää lakien perustuslainmukaisuudesta ja ratkaista toimivaltaa tai valtuuksia koskevia valtion elinten välisiä erimielisyyksiä. Lisäksi Kyproksen tasavallan presidentillä (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) on perustuslain mukaan oikeus pyytää korkeimmalta oikeudelta lausuntoa lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta.

Aluetuomioistuimet

Aluetuomioistuinten tehtävänä on käsitellä kaikki riita-asiat (lukuun ottamatta merioikeusasioita) ja kaikki rikosasiat, joista annettava tuomio on enintään viisi vuotta vankeutta. Kyproksen jokaisella hallintoalueella on aluetuomioistuin. Asiat käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa, eikä valamiehistöä käytetä.

Rikosylioikeudet

Rikosylioikeudet käsittelevät yksinomaan rikosasioita. Yleensä rikosylioikeuksissa käsitellään vain vakavimmat tapaukset, joista annettava tuomio on yli viisi vuotta vankeutta. Rikosylioikeudessa on kolme tuomaria. Päätösten hyväksyminen edellyttää määräenemmistöä, eikä valamiehistöä käytetä.

Oikeudelliset tietokannat

Virallista oikeudellista tietokantaa ei toistaiseksi ole. Sen sijaan on eräitä yksityisiä oikeudellisia tietokantoja, jotka tarjoavat tilaajapohjaisia palveluja. Osa niistä tarjoaa myös maksutonta käyttöoikeutta.

Tietokannoissa on tietoja tuomioistuinten päätöksistä ja primaarilainsäädäntöä.

Linkkejä

Kyproksen korkein oikeus

Päivitetty viimeksi: 23/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme