Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Bulgaria

Tässä osiossa annetaan tietoja Bulgarian tuomioistuinlaitoksesta.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuslaitoksen organisaatio – tuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet siviili- ja rikosasioissa

Aluetuomioistuimet

Tärkein ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aluetuomioistuin. Se käsittelee siviili-, rikos- ja hallinnollisia/rikosoikeudellisia asioita. Niihin kuuluvat perhe- ja työoikeudelliset asiat, elatus- ja adoptioasiat, kauppaoikeudelliset riidat ja siviilikanteet, joiden riita-arvo on enintään 50 000 Bulgarian leviä (< 25 000 €), sekä kiinteän omaisuuden jaot.

Aluetuomioistuimessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, hallintosihteeri, kirjuri, sihteeri, kanslisti, tuomioistuinvirkamies ja arkistonhoitaja.

Piirituomioistuimet

Ensimmäisen asteen tuomioistuimena toimiessaan piirituomioistuin käsittelee seuraavanlaisia asioita:

  • Siviiliasiat – vanhemmuuden vahvistaminen tai kiistäminen, ottolapsisuhteen lakkaaminen, kieltoasiat sekä sellaiset siviilikanteet, joiden riita-arvo on yli 50 000 Bulgarian leviä (> 25 000 €).
  • Rikosasiat – rikokset tasavaltaa vastaan, murhat, törkeät ryöstöt, huumausaineiden hallussapito ja välitys, ihmisryöstö ja laiton vapaudenriisto, tullirikokset, rahoitus-, vero- ja vakuutusrikokset, virkarikokset, lahjonta, kuolemaan johtaneet liikennerikokset jne.
  • Kauppa- ja yhtiöoikeudelliset asiat – voittoa tavoittelemattomat oikeushenkilöt on rekisteröity piirituomioistuimeen, joka käsittelee myös rekisteritoimiston kaupparekisterilain nojalla antamista kielteisistä päätöksistä tehdyt valitukset. Piirituomioistuin käsittelee myös kauppaoikeudellisia riitoja, joissa riita-arvo on yli 25 000 Bulgarian leviä, konkurssiasioita sekä täytäntöönpanoa suorittavien henkilöiden toimista tehtyjä valituksia.
  • Hallinto-oikeudelliset asiat – hallintoprosessilain siirtymä- ja loppumääräysten mukaan ennen 1.3.2007 vireille pannut hallinto-oikeudelliset asiat käsitellään piirituomioistuimissa.

Piirituomioistuimet sijaitsevat piirikeskuksissa. Kunkin piirituomioistuimen tuomiopiirissä on yksi tai useampi aluetuomioistuin.

Sofiaan on perustettu kaupunkituomioistuin, jolla on piirituomioistuimen toimivaltuudet.

Väliasteen muutoksenhaku siviili- ja rikosasioissa

Piirituomioistuimet toimivat lakisääteisesti väliasteen muutoksenhakutuomioistuimina siviili- ja rikosasioissa.

Muutoksenhakutuomioistuin puolestaan käsittelee väliasteen muutoksenhakutuomioistuimena piirituomioistuinten päätöksistä tehdyt valitukset ja muut lain mukaan sille kuuluvat asiat.

Ylin muutoksenhakuaste siviili- ja rikosasioissa

Kolmas, ylin oikeusaste kaikissa siviili- ja rikosasioissa on korkein kassaatiotuomioistuin.

Oikeudellinen tietokanta

Jokaisella Bulgarian tuomioistuimella on verkkosivusto, joka vastaa kansalaisten, oikeushenkilöiden ja hallintoviranomaisten tarpeisiin. Verkkosivuilla annetaan tietoja tuomioistuimen rakenteesta ja toiminnasta sekä asioista, joita se parhaillaan käsittelee tai joiden käsittelyn se on saattanut päätökseen.

Kunkin tietokannan nimi ja URL

Ylimmän tuomioistuinneuvoston verkkosivustolla on yksityiskohtainen luettelo Bulgarian tuomioistuimista ja niiden osoitteista ja verkkosivustoista (vain bulgariaksi).

Päivitetty viimeksi: 17/12/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme