Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Σουηδίας.

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα πολιτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις. Είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμίδων:

  • πρωτοδικεία (tingsrätt)
  • εφετεία (hovrätt)
  • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Högsta förvaltningsdomstolen)

Τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμίδων:

Επίσης, υπάρχουν ορισμένα ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις και θέματα, όπως το Εργατοδικείο (Arbetsdomstolen) και το Αγορανομικό Δικαστήριο (Marknadsdomstolen).

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο