Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Ρουμανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά δικαστήρια της Ρουμανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγωγή στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Δικαστήρια και Eισαγγελίες

1ο επίπεδο

 1. Ειρηνοδικεία (176)
 2. Εισαγγελίες

2ο επίπεδο

 1. Πρωτοδικεία (42)
 2. Ειδικά δικαστήρια (3)
 3. Δικαστήριο ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων (1)
 4. Εισαγγελίες

3ο επίπεδο

 1. Εφετεία (15)
 2. Εισαγγελίες

4ο επίπεδο

 1. Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
 2. Εισαγγελία
 • Το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας περιλαμβάνει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα λοιπά δικαστήρια.

Δικαστήρια

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ως το ανώτατο δικαστήριο στη Ρουμανία, είναι το μοναδικό δικαστικό όργανο με εξουσία διασφάλισης της συνεκτικής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου από τα λοιπά δικαστήρια. Η «αναίρεση υπέρ του νόμου» αποτελεί την κύρια διαδικασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα, καθένα εκ των οποίων έχει τη δική του δικαιοδοσία:

 • τμήμα αστικού δικαίου I
 • τμήμα αστικού δικαίου ΙΙ
 • τμήμα ποινικού δικαίου
 • τμήμα διοικητικών υποθέσεων και φορολογικών διαφορών.

Τα τέσσερα τμήματα πενταμελούς σύνθεσης, οι κοινές συνεδριάσεις των τμημάτων, το τμήμα αναιρέσεων υπέρ του νόμου και το τμήμα για τη διασαφήνιση ορισμένων νομικών θεμάτων αποτελούν πρόσθετες δομές του ανώτατου δικαστηρίου, οι οποίες έχουν τις δικές τους δικαιοδοσίες.

Το τμήμα αστικού δικαίου Ι, το τμήμα αστικού δικαίου ΙΙ και το τμήμα διοικητικών υποθέσεων και φορολογικών διαφορών, ως τμήματα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων εφετείων και κατά άλλων δικαστικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, καθώς και προσφυγές κατά μη τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ή δικαστικών πράξεων οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες δεν είναι εφεσίβλητες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και στην περίπτωση των οποίων οι νομικές διαδικασίες ενώπιον εφετείου έχουν διακοπεί. Ως πρωτοδικείο, το ποινικό τμήμα εκδικάζει υποθέσεις και αξιώσεις που εκ του νόμου υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως πρωτοδικείο:

 • αδικήματα που διέπραξαν γερουσιαστές και βουλευτές του Ρουμανικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • αδικήματα που διέπραξαν μέλη της κυβέρνησης
 • αδικήματα που διέπραξαν δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου
 • αδικήματα που διέπραξαν μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
 • αδικήματα που διέπραξαν δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή εισαγγελείς της Εισαγγελίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 • αδικήματα που διέπραξαν στρατάρχες, ναύαρχοι, στρατηγοί και αρχηγοί της αστυνομίας
 • άλλες υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

Ως δικαστήριο προσφυγής:

 • προσφυγές κατά αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες εκδόθηκαν πρωτοδίκως από τα εφετεία και το στρατιωτικό εφετείο
 • προσφυγές κατά αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ έφεση από τα εφετεία και το στρατιωτικό εφετείο
 • προσφυγές κατά αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες εκδόθηκαν πρωτοδίκως από το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς και άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Tο εννεαμελές τμήμα

Δυνάμει του νόμου αριθ. 202/2010 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων επιτάχυνσης της εκδίκασης υποθέσεων, οι αρμοδιότητες του εννεαμελούς τμήματος μεταφέρθηκαν στο πενταμελές τμήμα.

Οι υποθέσεις που άρχισαν να εκδικάζονται ενώπιον του εννεαμελούς τμήματος θα συνεχίσουν να εκδικάζονται από αυτό.

Τα πενταμελή τμήματα

Το άρθρο 24 του νόμου αριθ. 304/2004, όπως αναδιατυπώθηκε και τροποποιήθηκε, προβλέπει ότι τα πενταμελή τμήματα επιλαμβάνονται προσφυγών και άλλων αξιώσεων για υποθέσεις που εκδικάζονται πρωτοδίκως από το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς και για άλλες υποθέσεις οι οποίες υπάγονται δια νόμου στη δικαιοδοσία του. Λειτουργούν επίσης και ως πειθαρχικά δικαστήρια.

Βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 317/2004, όπως αναδιατυπώθηκε, τα πενταμελή τμήματα επιλαμβάνονται προσφυγών κατά αποφάσεων που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο σε πειθαρχικές υποθέσεις.

Τα τμήματα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση για:

 1. την εξέταση παραπομπών σε σχέση με αλλαγές της νομολογίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου,
 2. την παραπομπή νομοσχεδίων στο Συνταγματικό Δικαστήριο ώστε να διαπιστωθεί η συνταγματικότητά τους πριν από την κύρωσή τους.

Εφετεία

Επικεφαλής του εφετείου στη Ρουμανία είναι ο πρόεδρος, ο οποίος επικουρείται από έναν ή δύο αντιπροέδρους.

Το εφετείο συνεδριάζει σε τμήματα ή με ειδική σύνθεση για την εκδίκαση υποθέσεων διαφόρων κατηγοριών, όπως:

 • αστικές υποθέσεις
 • ποινικές υποθέσεις
 • υποθέσεις ανηλίκων ή οικογενειακές υποθέσεις
 • διοικητικές και φορολογικές διαφορές
 • εργατικές διαφορές ή διαφορές κοινωνικής ασφάλισης, εταιρειών, εμπορικού μητρώου, αφερεγγυότητας, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων θεμάτων
 • υποθέσεις θαλασσίων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Τα 15 εφετεία διαθέτουν νομική προσωπικότητα, ενώ στη δικαιοδοσία κάθε εφετείου υπάγονται περισσότερα (τρία περίπου) πρωτοδικεία.

Στις αστικές υποθέσεις, τα εφετεία εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως πρωτοδικεία, εκδικάζουν υποθέσεις σε θέματα διοικητικών και φορολογικών διαφορών, σύμφωνα με τις ειδικές νομικές διατάξεις.

Ως εφετεία, εκδικάζουν προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων δικαστικών αποφάσεων.

Ως δικαστήρια προσφυγής, εκδικάζουν υποθέσεις που προβλέπονται ειδικά από τη νομοθεσία.

Σε ποινικές υποθέσεις, τα εφετεία εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως πρωτοδικεία:

 • αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 155-173 του ποινικού κώδικα (π.χ. προδοσία, κατασκοπεία, συνωμοσία, ανατροπή της κρατικής εξουσίας ή της εθνικής οικονομίας) και αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας της Ρουμανίας, που προβλέπονται βάσει ειδικών νόμων
 • αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 253^1 (σύγκρουση συμφερόντων), τα άρθρα 273-276 (ορισμένα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών) για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, καθώς και τα άρθρα 356 έως 361 (εγκλήματα κατά της ειρήνης και της ανθρωπότητας)
 • αδικήματα που διέπραξαν δικαστές ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων, εισαγγελείς των εισαγγελιών των εν λόγω δικαστηρίων, καθώς και δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και δημοσιονομικοί ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • αδικήματα που διέπραξαν ηγέτες νομίμως αναγνωρισμένων θρησκευτικών οργανώσεων και άλλες υψηλόβαθμες θρησκευτικές προσωπικότητες, που έχουν τουλάχιστον τον βαθμό του επισκόπου ή ισοδύναμο
 • αδικήματα που διέπραξαν πάρεδροι του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δικαστές του εφετείου ή του στρατιωτικού εφετείου, ή εισαγγελείς των εισαγγελιών των δικαστηρίων
 • αδικήματα που διέπραξαν μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Νομοθετικού Συμβουλίου ή ο Διαμεσολαβητής
 • άλλα αδικήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους βάσει ειδικών νόμων.

Ως εφετεία, εκδικάζουν προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις.

Ως δικαστήρια προσφυγής, εκδικάζουν προσφυγές κατά ποινικών αποφάσεων ειρηνοδικείων, σε πρώτο βαθμό, με εξαίρεση εκείνων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των πρωτοδικείων, καθώς και άλλες υποθέσεις που προβλέπονται ρητά από τη νομοθεσία.

Τα εφετεία εκδικάζουν επίσης συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ πρωτοδικείων ή μεταξύ ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων στην περιφέρειά τους, ή μεταξύ ειρηνοδικείων που υπάγονται στη δικαιοδοσία διαφορετικών πρωτοδικείων, αλλά βρίσκονται στην περιφέρεια του εφετείου.

Τα εφετεία αποφασίζουν επίσης σχετικά με τα αιτήματα έκδοσης ή μεταφοράς καταδίκων στο εξωτερικό.

Πρωτοδικεία

Τα 42 εθνικά πρωτοδικεία έχουν νομική προσωπικότητα και είναι οργανωμένα σε επίπεδο νομών. Στη δικαιοδοσία κάθε πρωτοδικείου υπάγονται όλα τα ειρηνοδικεία του νομού στον οποίο βρίσκεται το πρωτοδικείο.

Τα πρωτοδικεία συνεδριάζουν σε χωριστά τμήματα ή με ειδική σύνθεση για την εκδίκαση:

 • αστικών υποθέσεων
 • ποινικών υποθέσεων
 • υποθέσεων ανηλίκων ή οικογενειακών υποθέσεων
 • διοικητικών και φορολογικών διαφορών
 • εργατικών διαφορών ή διαφορών κοινωνικής ασφάλισης, εταιρειών, εμπορικού μητρώου, αφερεγγυότητας, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων θεμάτων
 • υποθέσεων θαλασσίων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Σε αστικές υποθέσεις, τα πρωτοδικεία εκδικάζουν:

Ως πρωτοδικεία, εκδικάζουν όλες τις υποθέσεις που δεν υπάγονται από τον νόμο στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων.

Ως εφετεία, εκδικάζουν ένδικα μέσα που ασκούνται κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

Ως δικαστήρια προσφυγής, εκδικάζουν υποθέσεις που προβλέπονται ειδικά από τη νομοθεσία.

Σε ποινικές υποθέσεις, τα πρωτοδικεία εκδικάζουν:

Ως πρωτοδικεία:

 • αδικήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας, αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, σεξουαλικά αδικήματα, αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, αδικήματα που διαπράττονται στον χώρο εργασίας ή σχετίζονται με αυτόν, αδικήματα που παρακωλύουν το έργο της δικαιοσύνης, αδικήματα που αφορούν διευθετήσεις οι οποίες έχουν θεσπισθεί για δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον νόμο, αδικήματα κατά της δημόσιας υγείας και αδικήματα λαθρεμπορίας (εφόσον αφορούν όπλα ή πυρομαχικά, ή εκρηκτικά ή ραδιενεργά υλικά)
 • αδικήματα που διεπράχθησαν εκ προθέσεως και προκάλεσαν τον θάνατο ή την αυτοκτονία του θύματος
 • αδικήματα που αφορούν διακίνηση και παράνομη χρήση ναρκωτικών
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • δόλια πτώχευση, εάν το αδίκημα συνδέεται με το τραπεζικό σύστημα
 • άλλες υποθέσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τον νόμο.

Ως δικαστήρια προσφυγής, εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων για αδικήματα για τα οποία οι νομικές διαδικασίες έχουν κινηθεί με προηγούμενη καταγγελία του θύματος και προσφυγές που ασκούνται κατά ποινικών αποφάσεων των ειρηνοδικείων για προληπτικά μέτρα, προσωρινή αποφυλάκιση ή προφυλακτικά μέτρα, κατά ποινικών αποφάσεων που αφορούν την εκτελεστότητά τους ή την αποκατάσταση, καθώς και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν επίσης συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους, καθώς και άλλες υποθέσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Ειρηνοδικεία

Τα ειρηνοδικεία δεν έχουν νομική προσωπικότητα και έχουν συσταθεί σε επίπεδο νομών και στο Βουκουρέστι.

Σε αστικές υποθέσεις, τα ειρηνοδικεία εκδικάζουν κυρίως τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • αγωγές που εμπίπτουν, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων που εκδικάζουν υποθέσεις επιμέλειας και οικογενειακές υποθέσεις, με εξαίρεση τις υποθέσεις κατά τις οποίες ο νόμος προβλέπει ρητά κάτι διαφορετικό
 • αγωγές που αφορούν τα πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με τον νόμο
 • αγωγές που αφορούν τη διαχείριση πολυώροφων κτιρίων, διαμερισμάτων ή χώρων που αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία διαφορετικών προσώπων, ή τις νομικές σχέσεις που προκύπτουν από τις ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση
 • αγωγές έξωσης
 • αγωγές που αφορούν κοινά τοιχία ή τάφρους, την απόσταση μεταξύ κτιρίων ή φυτειών, το δικαίωμα διέλευσης και τυχόν άλλα βάρη ή περιορισμούς που επηρεάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο, όπως συμφωνήθηκε από τους διαδίκους ή επιβλήθηκε από το δικαστήριο
 • αγωγές που αφορούν αλλαγές σε όρια ή τη σήμανση των ορίων
 • αγωγές για την προστασία της ιδιοκτησίας
 • αγωγές που αφορούν υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή ή τη μη διεξαγωγή ενεργειών που δεν μπορούν να υπολογιστούν σε χρήματα, ανεξάρτητα από το αν βασίζονται σε μια σύμβαση ή όχι, εκτός από εκείνες που εκ του νόμου υπάγονται στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων
 • αγωγές για κατάτμηση ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από την αξία των ακινήτων
 • κάθε είδους αγωγές που υπολογίζονται σε χρήματα, όταν η αξία του επίδικου αντικειμένου δεν υπερβαίνει τα 200.000 ρουμανικά λέι, ανεξάρτητα από το εάν οι διάδικοι υπάγονται ή όχι στο καθεστώς του επαγγελματία.

Τα ειρηνοδικεία εκδικάζουν επίσης προσφυγές κατά αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τοπική δικαιοδοσία και αποφάσεων άλλων φορέων με παρόμοιες αρμοδιότητες, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο.

Σε ποινικές υποθέσεις, τα ειρηνοδικεία εκδικάζουν κυρίως:

Γενικά, κάθε είδους αδικήματα, εκτός εκείνων για τα οποία ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να εκδικαστούν σε πρώτο βαθμό από πρωτοδικεία, εφετεία και από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια είναι διαθέσιμες στην πύλη των δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.